DPP a Policie ČR učí žáky, že tramvaj má na přechodu přednost

26. 11. 2019

Praha, 26. listopadu 2019 – Tramvaj má na přechodu přednost. Právě toto sdělení bude hlavním tématem dopravně-bezpečností akce „Není cesty zpět“, pořádané Policií ČR ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) pro studenty základních škol. Preventivní kampaň v podobě vzdělávacích přednášek na čtyřech vybraných místech se koná ve dnech od 26. listopadu do 5. prosince 2019. Letos se uskuteční již desátý ročník.

Vzdělávací přednášky se budou odehrávat ve speciální tramvaji. Během uvedených dnů bude přistavena na jednom z vybraných míst – Červený Vrch, Kotlářka, Vozovna Pankrác a Vozovna Kobylisy. Tam bude vždy od 8:30 do 11:30 probíhat přednáška, během níž budou předneseny a zopakovány základní bezpečností pravidla a specifika tramvajového provozu v Praze.

„Závažnost tohoto tématu budou dokreslovat fotografie umístěné uvnitř tramvaje, na nichž jsou zachyceny následky dopravních nehod tramvají s chodci a především činnost
IZS při těchto nehodách. Je potřeba neustále připomínat, že chodec nemá před tramvají přednost,“
říká Ladislav Beránek, komisař Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Fotografie pochází z archivu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Přednášky povedou policisté z Oddělení prevence společně s dispečery DPP. Na každé stanoviště budou přizváni studenti prvního a druhého stupně základních škol, jež
se nachází v blízkosti konání akce. Právě vzdělávání nejmladších je z pohledu organizátorů bráno jako stěžejní.

Kampaň „Není cesty zpět“ je další z činností DPP, která se pokouší minimalizovat počet nehod a především srážek tramvají s chodci. Dopravní podnik mimo jiné pokračuje
v kampani „Neskákej mi pod kola“. Pražané mohou v ulicích potkat speciálně polepenou tramvaj, která má varovat a vyzvat chodce k obezřetnosti. Tato kampaň je viditelná
i na sociálních sítích. Více také zde:
https://www.neskakejmipodkola.cz/

Přednášky budou probíhat od 8:15 do 11:30 na následujících místech:

26. 11. 2019    Červený Vrch

27. 11. 2019    Kotlářka

28. 11. 2019    Vozovna Pankrác

2. 12. 2019      Vozovna Kobylisy

3. 12. 2019      Červený Vrch

4. 12. 2019      Kotlářka

5. 12. 2019      Vozovna Pankrác

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz