DPP a Transparency International uzavřely Pakt integrity k tendru na dodavatele automatizace linek metra C a D

28. 06. 2024

Praha, 28. června 2024 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a nevládní protikorupční organizace Transparency International ČR (TI) uzavřely spolupráci formou Paktu integrity (PI) k tendru „Vlaky a dopravní systém automatizace linky C a nové linky I.D“. TI bude za pomoci mezinárodně uznávaného nástroje monitorovat tuto veřejnou zakázku a v první etapě dohlížet na otevřené řízení a transparentní výběr dodavatele. Její předpokládaná hodnota je 85,98 miliard korun bez DPH. DPP předpokládá vysoutěžení dodavatele a uzavření smlouvy s ním v říjnu 2025.

TI byla ke spolupráci na tomto tendru oslovena ze strany vedení Magistrátu hlavního města Prahy. Samotnému podpisu Paktu integrity s DPP předcházela analýza zadávací dokumentace k veřejné zakázce, kterou TI realizovala v březnu 2024.

DPP plánuje pro budovanou linku D a stávající linku C nakoupit nový dopravní systém, který bude schopen plně automatizovaného provozu metra v nejvyšším stupni automatizace GoA4, tedy bez strojvedoucích. Na komplexní dodávku dopravního systému DPP 18. dubna 2024 vypsal veřejnou zakázku, a to formou soutěžního dialogu.

Předmětem veřejné zakázky by měla být dodávka 69 plně automatických vlakových souprav, zabezpečovacího zařízení využívající technologii CBTC, bezpečnostních stěn na nástupištích stanic, vybudování a vybavení nového vlakového dispečinku pro obě linky, odpovídající modernizace depa Kačerov a vybavení depa Písnice. V neposlední řadě je součástí této veřejné zakázky zajištění údržby nových vlaků po dobu 35 let, nástupištních stěn a dopravního systému po dobu 25 let.

Přesný počet vlaků, které DPP bude potřebovat a nakonec nakoupí, vyplyne ze soutěžního dialogu, během kterého uchazeči budou mít za úkol spočítat simulaci provozu na lince C při špičkovém intervalu minimálně 90 sekund a současně zohlednit nároky na servis a zálohu.

„Abychom předešli jakýmkoliv pochybnostem ohledně transparentnosti výběrového řízení v hodnotě téměř 86 miliard korun, uzavřel DPP s protikorupční organizací Transparency International tzv. Pakt integrity. V rámci tohoto paktu bude TI celou veřejnou zakázku detailně monitorovat a dohlížet na férový průběh výběru dodavatele. Spolupráce s TI přitom není pro Prahu žádnou novinkou. Monitoring zadávací dokumentace probíhá již u chystané rozsáhlé zakázky na železniční dopravce, kterou připravujeme společně se Středočeským krajem. I do budoucna hodláme v kooperaci s TI pokračovat, a to s cílem zajistit maximální transparentnost všech našich výběrových řízení,“ vysvětluje Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„V uplynulých letech jsme v DPP zavedli celou škálu vnitropodnikových protikorupčních opatření a procesů mimo jiné v oblasti zadávacích řízení. Patří mezi ně například systém protikorupčního managementu (ISO 37001) a systém managementu shody (ISO 37301), kde jsme úspěšně prošli certifikací. Naší absolutní prioritou je, aby zadávací řízení DPP přinášela především nejkvalitnější služby a výrobky za co nejvýhodnějších podmínek za předpokladu plnění všech zákonných podmínek a vnitropodnikových norem, dodržování maximální otevřenosti, transparentnosti a nediskriminačního přístupu. Veřejná zakázka na nákup automatických vlaků a kompletního dopravního systému včetně údržby je největším tendrem, který DPP v novodobé historii vypsal. Jeho výsledky určí, jak bude vypadat a fungovat pražské metro v následujících desetiletích. Chceme, aby tento tendr byl odbornou i laickou veřejností vnímán jako příklad best practice v oblasti veřejného zadávání,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„V DPP používáme moderní nástroje, které se osvědčily u jiných subjektů. Proto jsme od počátku přípravy tohoto tendru počítali se zapojením některé z renomovaných protikorupčních organizací. Na základě jednání, která jsme vedli i společně s našim akcionářem, jsme se rozhodli pro spolupráci s českou pobočkou Transparency International. Pevně věřím, že jejich odborné znalosti a nástroje pomohou zajistit maximální integritu tohoto tendru, zejména v oblasti předcházení korupčních rizik. Spolupráce s TI je zatím zaměřena pouze na tuto veřejnou zakázku, nicméně pevně věřím, že nebude jediná, ale povede ke spolupráci na dalších vybraných zadávacích řízeních,“ dodává Petr Witowski.

„Pražské metro si letos připomíná 50 let od spuštění a v TI chceme naší mezinárodní expertízou přispět k rozvoji tohoto páteřního dopravního systému. Pakty integrity se v praxi osvědčují. To je vidět na různých zakázkách, které již TI monitoruje. My chceme tento model spolupráce rozšiřovat i dále a tato zakázka je vhodnou příležitostí, protože svým významem a finančním objemem je zase o řád dále,” komentuje Petr Leyer, právník a člen správní rady TI.

„Právě proto, že jsme si vědomi rizik odpovídajících tendru takového rozsahu i s mezinárodním přesahem, chceme svou odborností přispět k zákonnému a hladkému průběhu zakázky a posílit důvěru veřejnosti v zadávací procesy. Nicméně se soustředíme na tuto specifickou aktivitu a neznamená to, že je nyní celý Dopravní podnik hl. m. Prahy pod naším dohledem,” uzavírá Petr Leyer.


Co konkrétně obsahuje uzavřený Pakt integrity?

DPP a TI se zavázali v rámci Paktu integrity na těchto jednotlivých bodech spolupráce:

  • Z Paktu integrity (PI) vyplývá klíčový závazek všech zúčastněných stran jednat ve veřejném zájmu, s nezbytnou transparentností a s cílem posílit důvěru v efektivitu a otevřenost zadávacího řízení. Účelem je eliminovat na nejnižší možné riziko korupci, která ohrožuje principy dobré správy veřejných institucí, demokratické a etické hodnoty, udržitelný rozvoj a principy spravedlnosti obsažené v českém právním řádu.
  • Při dodržování vzájemných práv a povinností smluvních stran má být také dosaženo cíle zachovávání zásad transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace a přiměřenosti, jakož i zvláštních pravidel a povinností veřejného zadavatele pro zveřejňování plynoucí ze zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), prováděcích předpisů k ZZVZ a ze zvláštních předpisů.
  • Strany paktu prohlašují, že v průběhu zadávacího řízení a v době plnění veřejné zakázky nebudou od ostatních účastníků zadávacího řízení, nebo od ostatních smluvních partnerů, nebo dalších osob využívat neoprávněných výhod, nebo přijímat pro sebe nebo třetí stranu plnění, které by mohlo ovlivnit jejich nestrannost.
  • DPP se v paktu zavazuje poskytnout TI přístup k veškerým informacím týkajícím se veřejné zakázky a na všechna související významná jednání.
  • TI je oprávněna vydávat doporučení preventivních opatření, nebo nápravných opatření 
  • v případech, kdy bude v postupech DPP, účastníků zadávacího řízení, nebo vybraného dodavatele identifikováno jednání, které je v rozporu se zásadami PI.
  • TI bude o své činnosti vykonávané dle paktu pravidelně uveřejňovat informace prostřednictvím dílčích zpráv a závěrečné zprávy o naplnění Paktu integrity.
  • Pakt integrity uzavřený mezi DPP a TI najdete online ke stažení na webu TI.

Co jsou to Pakty integrity?

Pakty integrity jsou mezinárodně uznávaný nástroj, který pomáhá snižovat korupční rizika ve veřejných zakázkách, a umožňuje tak jejich transparentní zadávání a provádění. Kromě individuálního dopadu na konkrétní zakázku pomáhají Pakty integrity budovat důvěru ve veřejné rozhodování, podporují investiční prostředí, posilují legitimitu a důvěryhodnost veřejných zakázek 
a jejich administrátorů, podporují zapojení občanské společnosti.

Pakty integrity už řadu let představují v mnoha zemích světa praxí osvědčený nástroj. PI vytvořila naše mezinárodní nevládní organizace Transparency International a poprvé byly v praxi implementovány v 90. letech minulého století. Od té doby je úspěšně využilo více než 15 zemí celého světa, včetně České republiky. Pakty integrity také získaly v roce 2019 prestižní ocenění od evropské ombudsmanky Emily O’Riley.
 

Kontakt pro více informací:

DPP
Daniel Šabík, vedoucí odboru Komunikace
Telefon: +420 777 771 085
E-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz; sabikd@dpp.cz

TI
David Kotora, vedoucí komunikace
Telefon: +420 605 785 622
E-mail: david.kotora@transparency.cz
Web: www.transparency.cz
Síť X: @david_kotora



 

 

Otevřít popup