DPP o letních prázdninách zrekonstruuje tramvajovou trať v ulici Dukelských hrdinů a opraví trať v Nádražní ulici

28. 06. 2024

Praha, 28. června 2024 – Letošní letní prázdniny Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) využije také k dlouho avizované rekonstrukci tramvajové tratě v ulici Dukelských hrdinů a opravě tratě v Nádražní ulici v oblasti křižovatky s Bozděchovou ulicí. Práce na obou místech začnou od soboty 29. června, v případě opravy tratě v Nádražní ulici potrvají 12 dnů, rekonstrukce v ulici Dukelských hrdinů pak do konce letošního října. Náhradní autobusová doprava ani u jedné z těchto dvou akcí nebude zavedena. Vzhledem k řadě dalších stavebních akcí, které už v Praze probíhají nebo se chystají, bude naprostá většina tramvajových linek jezdit po upravených trasách. Pro vyhledání aktuálního spojení DPP cestujícím doporučuje využít on-line vyhledávače na webech dpp.cz, pid.cz nebo v aplikaci Lítačka.

Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Dukelských hrdinů bude probíhat pouze v její severní části, tj. od Strossmayerova náměstí až po křižovatku s ulicí U Výstaviště. DPP provede kompletní rekonstrukci tratě, nově zde vybuduje pevnou jízdní dráhu s pružným upevněním kolejnic a s antivibračními rohožemi. V úseku od Strossmayerova náměstí po křižovatku s Veletržní ulicí zůstane trať i po rekonstrukci ve své současné poloze. Od křižovatky s Veletržní ulicí (včetně) až po kolejový trojúhelník u Výstaviště (včetně) bude tramvajová trať podle studie Letenský kříž Institutu plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) posunuta o zhruba jeden až dva metry západním směrem, tj. směrem k Letné. 

„Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní přestavbu uličního profilu, navazujeme na práce Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) a rekonstrukci vodovodů, která byla zahájena už loni na podzim. Rekonstrukci tramvajové tratě úzce koordinujeme s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK), která už tento měsíc začala své práce u křižovatky s Heřmanovou ulicí,“ říká Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje DPP a dodává: „Snažíme se, aby omezení tramvajového provozu trvalo co možná nejkratší dobu a probíhalo v nejkratším možném úseku. Během letních prázdnin zachováváme provoz tramvají od Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště. Od začátku nového školního roku se práce nicméně na necelé dva měsíce rozšíří i na kolejový trojúhelník u smyčky Výstaviště, který musíme také zrekonstruovat a posunout do nové polohy. Od 2. září 2024 se proto výluka provozu tramvají prodlouží i o úsek od Výstaviště po Nádraží Holešovice. V rámci této etapy musíme vybudovat také provizorní napojení rekonstruované tratě a posunutého křížení na stávající trať v ulici U Výstaviště, aby během podzimu a zimy byly tratě plně funkční. Příští rok se do ulice U Výstaviště vrátíme, abychom dokončili rekonstrukci zbylého úseku tramvajové tratě, včetně křižovatky s Bubenskou ulicí, podle schválené studie.“

Tramvajové zastávky v ulici Dukelských hrdinů zůstanou ve své stávající poloze. Po dokončení veškerých prací na přestavbě uličního profilu budou všechny tři nástupní ostrůvky (oba směry zastávky Veletržní palác a Strossmayerovo náměstí ve směru od Výstaviště) plně bezbariérově přístupné. Předchozí kompletní rekonstrukci tramvajové tratě v ulici Dukelských hrdinů DPP provedl v roce 1985. V roce 2001 proběhla repanelizace tratě novými velkoplošnými panely v úseku od Veletržní ulice ke Strossmayerovu náměstí, ve zbylé části byly položeny panely použité.

Výměna oblouků v oblasti křižovatky Nádražní a Bozděchovy ulice

Od soboty 29. června do čtvrtka 11. července 2024 do brzkých ranních hodin bude DPP opravovat také tramvajovou trať v Nádražní ulici u křižovatky s Bozděchovou. DPP zde vymění opotřebené a dožívající oblouky na obou kolejích. Tramvaje se do tohoto úseku vrátí od čtvrtka 11. července 2024 od ranního výjezdu. Během opravy tratě budou tramvaje z/do Slivence, resp. z/na Barrandov jezdit Radlickou, ul. Za Ženskými domovy a Plzeňskou ulicí.

Kompletní přehled linkového vedení tramvají na období letošních letních prázdnin je k dispozici na webu DPP: https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/23110 
 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup