Pražská strojírna pokračovala v úspěšné restrukturalizaci a za rok 2018 dosáhla zisku téměř 37 mil. Kč. Meziročně se jedná o čtyřnásobné zvýšení hospodářského výsledku

07. 02. 2019

Praha, 7. února 2019 – Pražská strojírna, dceřiná společnost Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), za loňský rok zvýšila své tržby na 400 miliónů Kč. Po dvou letech revitalizace a změn se díky novému vedení vyhoupla ze ztrát a vykázala již druhým rokem po sobě pozitivní hospodářské výsledky. Díky zvýšení produktivity o 20 %, lepšímu řízení peněžních toků a spoře finančních nákladů, se podařilo navýšit zisk před zdaněním oproti roku 2017 na 36,8 milionů korun. V roce 2016 byla Pražská strojírna ve ztrátě necelých 37 miliónů korun. Novému managementu se daří také realizace velkých projektů doma i v zahraničí, jakými jsou např. vozovna v Hostivaři či Depo Petrohrad, která se stalo největším dokončeným projektem v historii firmy.

Optimalizovali jsme výrobní procesy, zkrátili průběžnou dobu výroby a téměř tři čtvrtiny zakázek realizujeme sami. Došlo tak k významnému zlevnění výroby,“ říká Robert Masarovič, generální ředitel Pražské strojírny. Podle něj se společnost soustředila na restrukturalizaci nákupních procesů, snižování cen surovin a harmonizaci vztahů s dodavateli. Konstruktéři nově pracují na zakázkách přímo ve výrobě, čímž se společnosti při procesování zakázek daří odstraňovat všechny nefunkčnosti. Společnost zavedla projektové řízení a důkladné ekonomické i technické vyhodnocování všech zakázek.

Za velký úspěch považujeme získání významných zakázek v Petrohradu, Curychu, Minsku, Melbourne, Krakowě, Wroclawi, Bratislavě, Brně, Olomouci, Plzni, Berlíně a Hannoveru. Za zmínku stojí také naše největší výrobní investice, kterou je centrum pro ohýbání kolejnic od švýcarské společnosti Stierli-Bieger. Jeho instalace proběhne již v březnu 2019 a zkrátí průběžnou dobu ohýbání kolejnic o 25 až 35 %,“ dodává Masarovič.

Úspěchem je taktéž získání dočasného povolení k činnosti brousícího stroje, který Pražská strojírna pořídila ze Švýcarska. Homologace stroje bude udělená v dubnu 2019. Díky komplexnímu refinancování celé společnosti a změně financování pořízení stroje Pražská strojírna ušetří zhruba 20 milionů korun během deseti let.

V roce 2018 získala společnost Pražská strojírna na tržbách o 27 milionů korun více oproti roku 2017 a celkový hospodářský výsledek zvýšila téměř čtyřnásobně. V oblasti plánování máme schválenou pětiletou strategii dalšího rozvoje. To je výrazný úspěch a velmi vítaná změna směrem ke stabilizaci společnosti,“ říká Peter Hlaváč, ekonomický ředitel DPP a předseda dozorčí rady Pražské strojírny.

Pražská strojírna hodlá zaměřit své působení v dalších letech na zefektivnění všech procesů a zvýšení stupně automatizace vybraných výrobních etap. Klíčovou prioritou pak budou investice podporující vývoj, technický rozvoj a produktivitu. Na výzkum a vývoj ročně firma vydává téměř 4 mil. Kč.

Pražská strojírna a. s. je dceřinou společností DPP poskytující mateřské společnosti všechny požadované služby (výhybky, kolejové konstrukce, opravy a údržbu kolejového svršku a další) a současně přinášející DPP know-how z ostatních dopravních podniků Evropy, kde Pražská strojírna realizuje projekty a působí.

Kontakt pro více informací: 
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz