DPP důrazně odmítá tvrzení, že je ohroženo financování metra D od Evropské investiční banky

03. 10. 2023

Praha, 3. října 2023 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se důrazně ohrazuje proti tvrzení, které bylo zveřejněno v pořadu Události ČT dne 2. října 2023 k údajnému ohrožení financování metra D ze strany Evropské investiční banky (EIB). Informace zveřejněné v reportáži o zastavení financování ze strany EIB jsou lživé. DPP se současně ohrazuje proti tvrzení ředitele skupiny Vinci o údajné netransparentnosti zadávacího řízení.

Zastupitel Ondřej Prokop (ANO) pro ČT konkrétně uvedl, že Evropská investiční banka měla již dne 2. října 2023 zastavit financování metra D. Česká televize si však tuto informaci neověřila u Evropské investiční banky, Rady hlavního města Prahy ani DPP. Výsledkem bylo zveřejnění nepravdivých informací k údajnému zastavení financování projektu. „Velice nás mrzí, že Česká televize i Ondřej Prokop, zastupitel HMP a člen dozorčí rady DPP byli zneužiti v rámci tvrdého konkurenčního boje, který provází zadávací řízení na zhotovitele stavby druhého úseku metra D od stanice Olbrachtova po Nové Dvory,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Nepravdivost informací zveřejněných v reportáži potvrzuje i skutečnost, že ani hlavní město Praha, které s EIB o financování jedná, nemá žádnou informaci o jeho zastavení. V tuto chvíli ostatně tyto finanční prostředky čerpány ani nejsou, protože se tato etapa zatím nestaví. Navíc hl. m. Praha zatím nemá s EIB uzavřenou smlouvu o čerpání financí, tudíž ani nemohlo být zastaveno.

DPP se současně důrazně ohrazuje proti tvrzení ředitele Skupiny Vinci Martina Borovky o netransparentnosti tendru, které je v rozporu s postupem společností ze sdružení firem vedených společností PORR. Dne 8. září 2022 podala společnost PORR podnět ohledně zadávacího řízení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který jej však 23. listopadu 2022 zamítl. Společnost PORR pak již další rozklad k předsedovi UOHS proti rozhodnutí nepodala.

Současně v době, kdy ÚOHS ještě rozhodoval o podnětu společnosti PORR, podala dne 4. listopadu 2022 podnět k ÚOHS společnost EUROVIA ze skupiny Vinci. Dne 12. prosince 2022 však podalo sdružení firem vedených společností PORR nabídku do zadávacího řízení na zhotovitele stavby druhého úseku metra D. Sedm dní po podání nabídky zmiňovaného sdružení stáhla společnost EUROVIA svůj podnět z ÚOHS zpět. „Pokud obě firmy PORR i Vinci říkají, že je celý tendr na zhotovitele stavby druhého úseku metra D netransparentní, nerozumíme tomu, proč své podněty z ÚOHS stáhly a nepokračovaly v nich. S velkou pravděpodobností je důvodem skutečnost, že sdružení firem vedené společností PORR podalo společnou nabídku. Z uvedeného postupu tak lze vyčíst, že se podávání podnětů na ÚOHS zdá být v případě této veřejné zakázky naprosto účelové,“ říká Petr Witowski a dodává: „DPP vždy postupuje v souladu se zákonem o zadávaní veřejných zakázek a stejně tomu bylo i v případě zakázky na druhou část metra D. Konec konců správnost postupu doposud vždy potvrdily soudy i ÚOHS, kteří jsou jedinými arbitry.“ S podobnými obstrukčními námitkami a podněty se již DPP vypořádával v při stavbě prvního úseku metra D. U všech námitek daly soudy i ÚOHS za pravdu DPP. Kvůli těmto obstrukcím však došlo k posunu zahájení stavby z července 2020 až na duben 2022.

 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup