DPP vybral zhotovitele stavby druhého úseku metra D Olbrachtova – Nové Dvory

05. 09. 2023

Praha, 5. září 2023 – Představenstvo Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) dnes na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise vybralo zhotovitele stavby druhého úseku metra D od stanice Olbrachtova po Nové Dvory a současně rozhodlo o vyloučení sdružení firem vedeného společností PORR ze zadávacího řízení, jelikož jeho nabídka obsahovala zásadní nedostatky, které DPP z pohledu zákona o zadávaní veřejných zakázek a s péčí řádného hospodáře nemohl akceptovat. Vítězem zadávacího řízení se stalo sdružení firem vedené společností Subterra.

Do zadávacího řízení se celkově přihlásily tři subjekty, a to sdružení vedené společností Subterra, sdružení vedené společností PORR a sdružení vedené společností STRABAG, jehož nabídka nebyla posouzena kvůli nejvyšší nabídkové ceně. Dvě nejlevnější nabídky pak DPP vyhodnocoval postupně podle předložené ceny. Hodnotící komise měla pro své závěry k dispozici řadu expertních a právních analýz. Oba uchazeči museli v průběhu zadávacího řízení své nabídky na základě výzev DPP vysvětlit a upravit, jelikož obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nedostatky v oblasti splnění kvalifikačních předpokladů a chyby v předloženém harmonogramu stavby. Sdružení vedené společností PORR požádalo o prodloužení lhůty pro doručení odpovědí o měsíc, DPP této žádosti vyhověl v plném rozsahu.

Zatímco sdružení vedené společností Subterra v odpovědi na výzvu DPP mimořádně nízkou nabídkovou cenu vysvětlilo nebo upravilo a nedostatky v harmonogramu stavby a kvalifikaci doplnilo, sdružení vedené společností PORR výzvu na vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny v podstatě ignorovalo, opravilo jen některé chyby v harmonogramu a současně udělalo chyby nové. Z těchto důvodů DPP na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise sdružení vedené firmou PORR ze zadávacího řízení vyloučil. Pokud by tak DPP neučinil, jednal by v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v rozporu s péčí řádného hospodáře. Sdružení vedené společností Subterra tak uspělo s druhou nejnižší nabídkovou cenou 29 988 857 254,38 korun českých bez DPH. 

Z předložené nabídky a vysvětlení sdružení vedeného společností PORR, s ohledem na chyby ve zpracování harmonogramu či na jeho chybějící součásti, zcela jednoznačně vyplynulo, že DPP by neměl jistotu řádného plnění smlouvy. Z cenové nabídky bylo současně zřetelné, že některé položky byly oceněny hluboko pod tržním standardem, tedy obsahovaly uchazečem nezdůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, což způsobilo rozdíl oproti nabídkám dalších uchazečů. To se týkalo položek se zásadním významem pro projekt, například ražeb tunelů. Oproti tomu byla nabídka v některých paušálních položkách, jako například zařízení staveniště, či kompletační a koordinační činnost, naceněna mnohonásobně výše, než předvídal projektant a než je nacenili ostatní dodavatelé.

Pokud by DPP takovou nabídku akceptoval, mohl by už na začátku projektu zaplatit více než miliardu bez toho, aby plnění smlouvy reálně začalo. V případě prodlení se stavbou by pak DPP i bez svého zavinění hradil další stovky milionů za kompletační a koordinační činnost. Takové podmínky jsou pro DPP nepřijatelné.

„DPP vždy postupuje striktně podle zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s povinností péče řádného hospodáře,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: „Stejně tomu bylo i v tomto případě a za naším rozhodnutím si stojíme. Ačkoliv jsme u této zakázky očekávali, že se kolem ní svede velká bitva, některé praktiky jsou pro nás zcela nepřijatelné. Místo toho, aby probíhala férová soutěž, je vyvíjen nátlak na členy představenstva DPP, dozorčí rady DPP či Rady hl. m. Prahy, a dokonce bylo vyhrožováno e-maily pod smyšlenými jmény samotným členům hodnotící komise. V souvislosti s tím, čemu byli členové hodnotící komise i samotný podnik vystaveni, zvažujeme další právní kroky. Takové praktiky jsou nepřípustné a zcela mimo jakékoliv akceptovatelné meze.“
 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup