DPP hledá zhotovitele stavby tramvajové tratě Holyně – Slivenec

15. 07. 2022

Praha, 15. července 2022 – K dokončení tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Slivenec je potřebné dostavět druhou část, zhruba půl kilometru dlouhý úsek Holyně – Slivenec včetně smyčky o celkové délce cca 600 metrů. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) proto v těchto dnech vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele této stavby. Její předpokládaná hodnota je 369 milionů korun. Dopravní podnik se bude u této akce ucházet o dotaci Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů z Operačního programu Doprava 3. Trať z Holyně do Slivence DPP plánuje začít stavět na přelomu letošního a příštího roku. Její výstavba potrvá 259 dnů, tj. cca 8,5 měsíce.

Pražský tramvajový boom pokračuje. Tento týden jsme začali stavět trať z Divoké Šárky na Dědinu. Od března stavíme nový přestupní uzel a smyčku u Depa Hostivař. V dubnu začala stavba tramvajové trati z Modřan do Libuše. V dubnu jsme také dokončili stavbu nové tratě z Barrandova do Holyně a na její pokračování do Slivence jsme vypsali veřejnou zakázku na zhotovitele. V okolí nové trati vyrůstá úplně nová městská čtvrť pro 8 000 lidí. V okamžiku jejich nastěhování už tam ale budou mít přivedenou tramvaj, která je pohodlně dostane do centra města. Stavět nová města ve městě a zároveň i dopravní infrastrukturu, díky které budou dobře fungovat, je jediný správný přístup k rozvoji města. Napravujeme historickou chybu, kdy okrajové městské části trpěly tím, že do nich nevedly koleje a místní se museli spoléhat pouze na autobusy,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP

Výrazně jsme se přiblížili dokončení nové tramvajové trati Sídliště Barrandov – Slivenec. Letos v březnu jsme zprovoznili první úsek z Barrandova do Holyně, v únoru jsme získali pravomocné stavební povolení na druhý úsek Holyně – Slivenec, který bychom rádi začali stavět ještě letos v průběhu posledního kvartálu, co nejdříve to bude možné v návaznosti na průběh tendru na zhotovitele. Výstavba by měla trvat 8,5 měsíce. Předpokládáme, že v září příštího roku budeme moct trať zprovoznit. Nová smyčka nám umožní nasazovat na tuto trať všechny typy tramvají, což je z hlediska provozního výhodné. Obousměrné tramvaje typu KT8 se přesunou na trať Modřany – Libuš, jejíž zprovoznění předpokládáme na začátku léta příštího roku, a která bude končit dočasnou úvratí,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP

Holyně – Slivenec je druhý a koncový úsek nové tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Slivenec. Je dlouhý cca 500 metrů a zakončen smyčkou o celkové délce zhruba 600 metrů. V tomto úseku se počítá s jedním párem zastávek Slivenec situovaných přímo v obratišti. Nový úsek Holyně – Slivenec přímo navazuje na stávající trať, tj. úsek Sídliště Barrandov – Holyně, který DPP zprovoznil letos v březnu. Trať bude tvořit v dané oblasti páteř dopravní obsluhy MHD. Dopravně obslouží nejen stávající zástavbu na konci sídliště Barrandov, v Holyni a Slivenci, ale bude sloužit také obyvatelům nových bytových domů a připravovaného obchodního centra. Díky tomu, že tramvajová trať a smyčka v rozvojovém území vzniká jako první, umožní to na ni navázat další výstavbou, např. komunikací, bez negativních důsledků, než kdyby nová tramvajová trať byla budována v již dokončené infrastruktuře. 

Tramvajová trať Holyně – Slivenec bude za stávající úvratí Holyně pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90°úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončena smyčkou. Obratiště Slivenec bude jednokolejné se dvěma předjízdnými kolejemi, s kapacitou až pro deset tramvají typu škoda 15T. U obratiště hl. m. Praha plánuje výstavbu P+R parkoviště. 

Koncový úsek Holyně – Slivenec bude mít otevřený kolejový svršek a obdobnou podobu jako stávající část tratě mezi náměstím Olgy Scheinpflugové a úvratí v Holyni. Koleje ve smyčce Slivenec budou mít zpevněný povrch. Smyčka Sídliště Barrandov zůstane po dokončení a zprovoznění nové tratě zachována v plném rozsahu. Společně se zprovozněním smyčky Slivenec se vzhledem k probíhající bytové výstavbě v Holyni předpokládá, že budou na nové trati provozovány dvě linky, s čímž počítá také strategický dokument ROPIDu Rozvoj linek PID v Praze 2022-2032.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup