Stavba nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská je zahájena

13. 07. 2022

Praha, 13. července 2022 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes slavnostně zahájil stavbu nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská. Trať bude dlouhá 2,3 kilometru, bude na ní pět párů zastávek a její výstavba potrvá 480 dnů, tj. 16 měsíců. Postaví ji společnost Subterra. Předpokládané náklady výstavby činí 839,5 milionů korun. Část z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava 2. DPP předpokládá zprovoznění tratě v listopadu 2023. Aktuální informace o průběhu stavby budou k dispozici na webu DPP na dpp.cz/ttdedinska.

Za poslední čtyři roky se Praha může pochlubit rekordním rozvojem městské hromadné dopravy, z velké části navíc za použití evropských peněz. Dokládá to i dnešní zahájení stavby letos už třetí nové tramvajové trati. Naše město má obecně dobré tramvajové spojení směrem do centra. Další výzvou do budoucna je propojení okrajovějších částí Prahy skrze tzv. tramvajový okruh – aby lidé, kteří bydlí například v Bohnicích, nemuseli cestovat do Dejvic přes centrum s několika přestupy. Pro vytvoření okruhu je možné využít i několika stávajících tratí a zvýšit tak jejich význam, zkrátka je propojit,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Pražský tramvajový boom pokračuje dál. Dnes jsme zahájili stavbu další tramvajové trati. Tentokrát 2,3 kilometru dlouhý úsek s pěti zastávkami z Divoké Šárky na Dědinu. Po smyčce Depo Hostivař a trati Modřany – Libuš letos s DPP zahajujeme už třetí novostavbu na pražské tramvajové síti. A nezůstane jen u nich. Do konce tohoto roku začneme ještě stavbu nové vozovny Hloubětín a Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a 5 pro MHD, pěší a cyklisty. Od zprovoznění tramvajové tratě na Barrandov v roce 2003 se v Praze nepodařilo postavit nebo minimálně zahájit tolik nových tramvajových tratí jako jsme s DPP zrealizovali za loňský a letošní rok. Nová tramvajová trať Divoká Šárka – Dědina nabídne nejen obyvatelům sídliště Na Dědině, ale i vznikající bytové výstavby kolem Drnovské ulice přímé, kapacitní spojení nejen k metru, ale také k úřadům a zdravotnickým zařízením v Praze 6 a samozřejmě dále do centra,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP

„Tramvajová trať se v této lokalitě plánovala již od 70. let minulého století. Za městskou část jsme proto rádi, že je stavba zahájena a slibujeme si od ní ve výsledku zlepšení životních podmínek pro místní obyvatele, jakož i celkové vylepšení uličního parteru a vytvoření celkově příjemného prostředí. Tramvajovou dopravu lze považovat za nejekologičtější způsob povrchové veřejné dopravy, a díky současným technologiím se jedná o dopravu nepříliš hlučnou a bezemisní,“ řekl Jiří Lála, místostarosta Prahy 6 pro dopravu.

Začínáme výstavbu nejdelší tramvajové tratě z těch, které jsme zahájili v uplynulých dvou letech, ale současně také nejkomplikovanější, uprostřed stávající bytové zástavby. Kromě tramvajové tratě dostane Vlastina ulice novou podobu, de facto zrenovujeme celý uliční profil. Silnice, ale také naprostá většina chodníků zde bude mít nové povrchy. Díky navrženému urbanistickému řešení se podařilo zachránit stávající alej, kterou doplníme výsadbou dalších 170 stromů. Více zeleně ve Vlastině ulici bude i díky zatravněnému kolejovému svršku, který bude mít systém automatického zavlažování. Zpevněný bude pouze v zastávkách a v místech přejezdů pro automobilovou dopravu. Všechny tramvajové zastávky na nové trati budou samozřejmě plně bezbariérové a vybaveny novým typem přístřešků. Poprvé jsme stavbu tramvajové tratě soutěžili nejen podle kritéria nejnižší ceny, ale také podle nejkratší doby výstavby. Přeji zhotoviteli, aby stavba probíhala bez komplikací, aby se obyvatelé či návštěvníci Prahy 6 mohli v listopadu příštího roku svézt pravidelnými tramvajovými linkami č. 20 a 26 až na konečnou, zatím s pracovním názvem Dědinská,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

O plánech na novou tramvajovou trať Divoká Šárka – Dědinská jsem si četl ještě jako dítě školou povinné. Zní to neuvěřitelně, ale až dnes se Praha konečně dočkala zahájení stavby tratě, která už před 47 lety byla součástí projektu stavby sídliště na Dědině. Přitom to už 30 let slouží svým obyvatelům. DPP na tomto projektu strávil 12 let intenzivních příprav, než jsme se dopracovali k dnešnímu velmi očekávanému dni. Mám nesmírnou radost, ale úplná bude až trať zprovozníme. Bude to náročná stavba. Kvůli novému urbanistickému řešení Vlastiny ulice bude zhotovitel muset přeložit velkou část stávajících inženýrských sítí. Bude to během stavby znamenat řadu lokálních dopravních omezení jak pro autobusovou, tak i individuální automobilovou dopravu. Všechny aktuální informace o výstavbě a dopravních opatřeních najdou obyvatelé na našem webu na úvodní stránce nebo pod speciálním odkazem dpp.cz/ttdedinska,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch

Nejenže ‚Máme rádi Česko‘, ale máme rádi i koleje. Přesněji řečeno, Subterra je ráda staví pro tramvaje, vlaky i pro metro. U těch tramvajových jsme naše dovednosti už dříve v Praze prokázali na stavbě trati Hlubočepy–Barrandov nebo při rekonstrukci na Evropské. Věřím, že i stavba tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu, kterou dnes slavnostně zahajujeme, bude úspěšná a bude obyvatelům této části Prahy dobře sloužit,“ dodal Jiří Tesař, člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Subterra.

Kudy povede tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská 
Jedná se o prodloužení tratě ze stávajícího obratiště Divoká Šárka, odkud bude pokračovat přímo Evropskou ulicí s novým párem zastávek Divoká Šárka a následně vlevo do Vlastiny ulice. Zde trať povede nejprve do křižovatky s ulicí U Silnice ve společném koridoru s automobily, před samotnou křižovatkou DPP vybuduje další pár zastávek. Vlastina ulice se v úseku od Evropské po ulici U Silnice nebude nerozšiřovat. Parkování v těchto místech zůstane zachováno v původním rozsahu. 

V dalším úseku, od křížení s ulicí U Silnice, dostane Vlastina ulice nové urbanistické řešení podle studie hl. m. Prahy z roku 2010, která byla zadáním a podle které DPP připravoval projektovou dokumentaci. Po dokončení stavby bude ve středu Vlastiny ulice stromořadí a od něj k okrajům postupně zatravněná tramvajová trať, jízdní pruhy pro automobily a na jižní straně parkovací stání. Stromořadí mezi ulicemi U Silnice a Hodčina zůstane zachováno, mezi novými zastávkami Sídliště na Dědině a Ciolkovského na něj DPP naváže a vysadí novou alej. Nové uspořádání Vlastiny ulice bude znamenat její částečné rozšíření na jižní stranu na úkor sousedního areálu vojenského útvaru Ruzyně. Po opuštění Vlastiny ulice trať povede směrem na sever, po levé straně podél Drnovské ulice. Ukončena bude smyčkou s pracovním názvem Dědinská, nedaleko křižovatky Drnovské 
a Dědinské ulice. 

Pět párů zastávek

Na tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská bude pět párů zastávek. Ve směru z centra v následujícím pořadí, umístění a pracovními názvy:

  • Divoká Šárka – na Evropské ulici mezi křižovatkami s Libockou a Vlastinou ulicí, 
  • Vlastina – před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice,
  • Sídliště na Dědině – u budovy nákupního centra a České pošty,
  • Ciolkovského – před křižovatkou se stejnojmennou ulicí a
  • Dědinská – konečná na stejnojmenném obratišti.

Parkovací dům jako investice hl. m. Prahy
V souvislosti s výstavbou tramvajové trati připravuje hl. m. Praha parkovací dům u křižovatky ulic Vlastina a Ciolkovského nejen jako kompenzaci úbytku stávajících parkovacích míst, ale i zajištění jejich celkového navýšení. „Nový parkovací dům bude mít kapacitu pro 290 vozidel, připravují jej kolegové z Odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy. Výstavbu parkovacího domu plánujeme v roce 2023 tak, aby byl dokončen společně s tramvajovou tratí,“ uzavřel Adam Scheinherr.

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup