Tramvajovou trať Divoká Šárka – Dědinská postaví Subterra, DPP plánuje stavbu zahájit letos v létě

30. 03. 2022

Praha, 30. března 2022 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vysoutěžil ve veřejné zakázce zhotovitele 2,3 km dlouhé nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská. Postaví ji společnost Subterra, která v tendru nabídla nejnižší cenu 839,5 milionů korun, o 260 milionů méně, než předpokládal projekt. Dalším kritériem veřejné zakázky byla lhůta stavby. Vítěz ji postaví za 16 měsíců, stejnou dobu nabídly čtyři další společnosti. DPP v tendru obdržel nabídky od pěti subjektů. Zahájení samotné stavby předpokládá letos v létě.

„Tramvajový boom pokračuje mílovými kroky a budoucí trať z Divoké Šárky na Dědinu má vysoutěženého zhotovitele! Trať Divoká Šárka – Dědinská bude po smyčce Depo Hostivař a trati Modřany – Libuš už naše třetí novostavba, kterou letos s DPP zahájíme na pražské tramvajové síti. Těší mě, že se nám daří nejen posouvat projektovou přípravu nových tratí, ale i soutěžit zhotovitele a zahajovat samotné stavby. Letos začneme stavět bezmála 5 km nových tratí, investujeme do nich celkem téměř 1,34 miliardy korun. Například jen za pár dní začneme stavět trať z Modřan do Libuše. V případě tratě Divoká Šárka – Dědinská konečně napojíme na páteřní tramvajovou síť nejen sídliště na Dědině, ale i vznikající novou bytovou výstavbu kolem ulice Drnovská. Doháníme to, co zde město plánovalo už od druhé poloviny 70. let minulého století, kdy tramvajová trať byla součástí projektu stavby sídliště na Dědině, do územního plánu pak zanesena v roce 1986 a v roce 1999 v něm opět potvrzena,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Jsem rád, že se nám podařilo vysoutěžit další důležitou veřejnou zakázku v současné složité době. Cena ale nebyla jediným kritériem této veřejné zakázky, stejnou váhu měla i lhůta výstavby. Vítěz se zavázal trať postavit za 480 dnů, tj. 16 měsíců. V nejbližších dnech s ním podepíšeme smlouvu. Samotnou stavbu plánujeme zahájit letos v průběhu letních prázdnin. Pokud vše poběží podle harmonogramu, první cestující by se na nové trati mohli svézt na konci roku 2023,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Významně jsme se přiblížili k zahájení stavby nejdéle připravované nové tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská. Letos tomu bude už 47 let, co se objevila jako součást projektu stavby sídliště na Dědině. Sídliště bylo v roce 1992 dokončeno, pevně věřím, že trať vybudujeme do konce roku 2023. Opět se potvrzuje neblahé pravidlo: 1 měsíc stavby = 1 rok příprav, i když v tomto případě ty intenzivní trvaly ‚jen‘ 12 let, od roku 2010, kdy HMP začalo zpracovávat studii k této trati, na jejímž základě jsme dostali zadání připravit její výstavbu. Než ale začneme stavět, čeká nás ještě hodně práce. Zhotovitel musí dopracovat dokumentaci pro provádění stavby, zpracovat její harmonogram včetně koordinace se stavbami ostatních investorů v této oblasti, zejména s přeložkami sítí, vypracovat dopravně inženýrská opatření, zajistit vydání souvisejících rozhodnutí, nájemní smlouvy, výpůjčky pozemků, věcná břemena. Budu rád, pokud vše zvládneme tak, abychom o letních prázdninách mohli začít stavět,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Tramvajová trať Dědinská bude začínat za současnou smyčkou Divoká Šárka a po Evropské bude pokračovat ke křižovatce s Vlastinou ulicí, kde odbočí vlevo. Po křižovatku Vlastiny a ulice U Silnice bude tramvajová trať vedena ve společném koridoru s automobilovou dopravou. Od křižovatky s ulicí U Silnice až po křižovatku s Drnovskou dostane Vlastina ulice díky stavbě tratě novou urbanistickou podobu. Ve středu ulice bude stromořadí, od něj k oběma okrajům zatravněná tramvajová trať, jízdní pruhy pro auta a místa pro podélné parkování. Vlastina ulice se díky tomuto uspořádání v souladu s územním plánem mírně rozšíří jižním směrem a ukrojí část sousedního areálu ve správě Ministerstva obrany ČR. Na konci Vlastiny ulice nová trať odbočí doprava do Drnovské ulice, podél které bude po levé straně vedena do smyčky Dědinská, kde bude ukončena. Smyčka Dědinská se bude nacházet ve směru z centra vlevo od Drnovské ulice, u křižovatky se stejnojmennou ulicí, resp. nedaleko od současných autobusových zastávek Dlouhá Míle. Smyčka Divoká Šárka zůstane v provozu i po vybudování a zprovoznění tratě Dědinská.

Na tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská bude pět párů zastávek. Ve směru z centra to budou:

  • Divoká Šárka – na Evropské ulici mezi křižovatkami s Libockou a Vlastinou ulicí, 
  • Vlastina – před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice,
  • Sídliště na Dědině – u budovy nákupního centra a České pošty,
  • Ciolkovského – před křižovatkou se stejnojmennou ulicí a
  • Dědinská – konečná na stejnojmenném obratišti.

V úseku mezi zastávkami Sídliště na Dědině a Ciolkovského budou uprostřed ulice vysázeny nové stromy, ve zbytku Vlastiny ulice DPP při výstavbě v maximální míře zachová stávající stromořadí. Nové stromořadí bude také v koncovém úseku mezi Drnovskou ulicí a tramvajovou tratí. V rámci stavby tramvajové tratě Dědinská DPP vysadí více než 170 nových vzrostlých stromů.

Stručně z historie příprav tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská

1975 – tramvajová trať je součástí projektu stavby sídliště na Dědině

1986 – tramvajová trať je zanesena do územního plánu HMP

1999 – nový uzemní plán HMP potvrdil zanesení tramvajové tratě

2010 – HMP zahájilo zpracování studie k výstavbě této tramvajové tratě

2011 – dokončena stude HMP, DPP dostává zadání připravit výstavbu tratě

2015 – trať úspěšně prošla kompletním posouzením vlivu na životní prostředí, tzv. velkou EIA

2016 – zahájení procesu územního řízení

2019 – získání územního rozhodnutí a zahájení přípravy dokumentace ke stavebnímu povolení

2021 – získání pravomocného stavebního povolení

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup