Kampaň „Neskákej mi pod kola!“ se ve čtvrtém ročníku zaměří na bezpečné chování cestujících během jízdy v dopravních prostředcích

29. 03. 2022

Praha, 29. března 2022 – Bezpečnostní kampaň „Neskákej mi pod kola!“ v těchto dnech vstupuje do čtvrtého ročníku. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se v ní letos ve spolupráci s BESIPem, PČR, MHMP a ROPIDem zaměří na pravidla bezpečného chování během jízdy v dopravních prostředcích, mezi která patří i povinnost cestujících se držet. Cestující na to bude upozorňovat také nový polep autobusu a tramvaje. Za největší úspěch kampaně za uplynulé dva roky je nulové skóre v počtu smrtelných nehod tramvají s chodci. K žádné smrtelné nehodě naštěstí nedošlo ani během prvního kvartálu letošního roku, i když počet cestujících v dopravních prostředcích roste.

Novým cílem kampaně „Neskákej mi pod kola!“ pro rok 2022 je informování cestujících o povinnosti se za jízdy držet ve všech prostředcích MHD. V některých situacích v běžném provozu je např. autobus občas nucen prudce změnit směr jízdy, nebo brzdit. DPP proto apeluje na cestující, aby dodržovali přepravní řád a v případě nenadálého nutného zabrzdění či mimořádné nehody, si tak nezpůsobili zdravotní úraz v salonu vozů. Příčinou mimořádnosti může být právě i vstup chodce do dráhy autobusu nebo tramvaje.

„V rámci pokračování kampaně jsme nechali nově polepit autobus SOR NB 12 a tramvaj typu T3 s nápadným červeným polepem a v čele s lebkou, který upozorňuje mj. na dodržování přepravního řádu a tím pádem bezpečné cestování v MHD,“ uvedl Josef Voltr, vedoucí odboru Marketing a obchod. Cestující naleznou na autobusu a tramvaji např. následující upozornění: nerespektování výstrahy dveří může způsobit smrt; lehkovážní cestující lehce narazí; držet se vyplatí; neopírej se o dveře; pusť sednout ty, kteří to neustojí; gravitace – dobrý sluha, ale zlý pán; kočárek postav ve směru jízdy, ne příčně.

Během posledních let jsou celkové statistiky ohledně počtu úrazů v jedoucích autobusech spíše klesající, ale stále poměrně vysoké. V roce 2018 DPP eviduje celkem 221 úrazů v jedoucím autobusu, v roce 2019 celkem 257 úrazů, v roce 2020 celkem 196 úrazů a loni 141. Nejrizikovější skupiny, u nichž dochází ke zranění v salonech vozů, jsou zejména: senioři; lidé věnující veškerou pozornost užíváním mobilních telefonů; či matky s kočárky, které se drží pouze kočárku a už ne madla ve voze. 

Statistika nehod cestujících v autobusech během jízdy

  2017 2018 2019 2020 2021 01-02/2022
Zranění v jedoucím vozidle celkem 203 221 157 196 141 20
Z toho:
Rozjezd autobusu 23 22 28 31 13 3
Brzdění autobusu 124 137 159 116 82 12
Střet BUSu s jiným vozidlem 27 31 31 25 27 1
Jiné 29 31 39 24 19 4
Počet zranění celkem 271 304 369 240 175 23

Nejčastější příčiny nehod cestujících v autobusech a v tramvajích

  • Nedostatečné nebo žádné se držení za jízdy. Bez obav lze využívat celý zádržný systém v salonu vozu. DPP vypracoval s Fyzikálním ústavem akademie věd ČR studii, kdy nebyly zachyceny žádné vzorky viru COVID 19 na zádržných systémech ve vozech. Zádržní systémy jsou navrženy tak, aby každý cestující měl zádržné zařízení dostupné. 
  • Procházení se vozem za jízdy.
  • Nevhodný způsob sezení na sedadlech uvnitř vozu.
  • Nejčastější příčinou je i sezení bokem, případně klečení na sedadlech.

Celková statistika srážek tramvají s chodci

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Celkový počet srážek tramvají s chodci 14 40 47 87 105 111 75
Z toho žen 3 16 15 36 39 36 27
Mužů 9 21 29 46 54 66 44
Dětí 2 3 3 5 9 9 4
Lehká zranění 8 24 38 64 64 80 43
Těžká zranění 4 5 3 4 10 7 11
Bez zranění 2 11 6 16 12 7 7
Místo sražení:
Na přechodu 6 19 24 23 19 24 12
Mimo přechod 5 17 23 44 37 64 34
V zastávce 3 4 10 20 48 22 28
Občanství:
ČR 9 23 33 55 65 65 43
Cizinci 5 10 11 19 30 26 18
Nezjištěno   7 3 13 10 20 14
Úmrtí 0 0 0 3 8 3 2

Nejčastější příčiny srážek tramvají s chodci

  • Nepozornost chodců a soustředění se na displeje různých přístrojů za chůze místo na okolní dopravní situaci, případně v kombinaci s posloucháním hudby, kvůli čemuž neslyší a nevnímají přijíždějící tramvaj a její varovné zvonění. Takový chodec nedokáže včas a s rozvahou zareagovat na blížící se nebezpečí. 
  • Mylné přesvědčení značné části chodců, že na přechodu pro chodce mají absolutní přednost i před přijíždějící tramvají.
  • Chybný odhad vzdálenosti a délky brzdné dráhy přijíždějící tramvaje v situacích, kdy se chodec snaží na poslední chvíli riskantně přeběhnout tramvajový pás a domnívá se, že to v pohodě stihne. To je nejčastější příčina srážek zejména cizinců, kteří vůbec nejsou zvyklí na tramvajový provoz, resp. na jeho intenzitu v Praze.

„Neskákej mi pod kola!“ a antikolizní systémy

DPP dlouhodobě a systematicky pracuje na zvyšování bezpečnosti cestujících i ostatních účastníků silničního provozu. Ve spolupráci s BESIPEM, Magistrátem hl. m. Prahy, Policií ČR a ROPIDem bude pokračovat v osvětové kampani „Neskákej mi pod kola!“, která je zaměřena např. na prevenci srážek tramvají s chodci. Kampaň používá např. drsná videa skutečných případů z běžného provozu, nastříkané siluety chodců na nejčastějších místech srážek, či nepřehlédnutelný žlutočerný a nově červený polep na preventivní tramvaji a autobusu s lebkou, siluetami obětí, které jejich nepozornost stála život a aktualizovaným skóre usmrcených chodců a sloganem „Pomoz mi nezabíjet!“. DPP bude v kampani ve spolupráci s partnery nadále upozorňovat na rizika při lehkovážném chování či nepozornosti v MHD. DPP plánuje mj. letos v červnu pokračovat v testování druhé etapy inovovaného antikolizního systému od firmy Bosch, který je upraven pro specifické podmínky tramvajové dopravy v Praze.

Doporučení pro cestující

Cestujícím se zhoršenou schopností pohybu či orientace je doporučováno, aby zastávku před požadovaným výstupem, je-li vozidlo v klidu, se přiblížili k místu výstupu z vozidla.  Jednu zastávku před výstupem tak absolvovali za podmínek řádného držení ve stoje v blízkosti dveřního prostoru.  Tím mohou zabránit nebezpečnému přemisťování se v jedoucím vozidle. Řidiči se samozřejmě maximálně snaží ponechat cestujícím adekvátní čas na bezpečný výstup a nástup. 

Cestujícím DPP doporučuje, aby manipulovali s mobily, tablety a jinými elektronickými zařízeními pouze při sezení ve vozech. V případě náhlé změny směru jízdy či brždění, může dojít k pádu, či k poškození zařízení. K vyražení telefonu z ruky může dojít nechtěně jiným cestujícím, který se buď řádně nedržel, nebo pouze třeba prochází vozem.  

Cestujícím s kočárkem je doporučeno, aby umístili kočár ve voze vždy po směru jízdy. V tomto případě nehrozí převrácení kočárku vlivem náhlého brždění. Na kanálech Dopravního podniku vznikl pod hlavičkou kampaně „Neskákej mi pod kola!“ návodný spot, jak správně s kočárkem cestovat a co hrozí při nedodržování těchto pravidel. Bezpečný způsob je, kdy doprovod drží jednu rukou kočárek a druhou madlo zádržného systému vozu. 

Cestujícímu je doporučováno se ihned po nástupu za klidu vozidla chytit madla a tento úchop uvolnit až při výstupu z něj. V případě nutnosti přesunu cestujícího, nechť prosím využije pouze dobu během stání vozidla v zastávce, tj. během odbavování cestujících. 

Kvůli nerespektování signalizace (akustické a optické) může dojít, i přes bezpečnostní systémy vozu, k sevření cestujícího dveřmi. Pokud je vozidlo nuceno zastavit v zastávce do oblouku, má řidič zhoršené podmínky vizuální kontroly situace podél vozu. V nejhorších případech pak může dojít k vlečení cestujícího ve dveřích vozidla, v nejhorším případě pak k přejetí. 

Statistiky srážek tramvají s chodci (PDF)

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup