588 pražců v 9 dnech – DPP opraví nejdelší úsek pražského metra na lince C

01. 07. 2020

Praha, 1. července 2020 – Od soboty 4. července do neděle 12. července 2020 bude Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokračovat v metru na lince C ve výměně dřevěných pražců za betonové. DPP opraví zatím nejdelší úsek v samotném centru Prahy, celkem 588 pražců mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeum. Práce proto tentokrát potrvají až 9 dnů a obousměrně bude přerušen provoz metra na lince C v úseku Pražského povstání – Hlavní nádraží. DPP v něm zavede náhradní autobusovou dopravu XC. Během výluky bude metro na lince C v provozu v úsecích Háje – Pražského povstání a Letňany – Hlavní nádraží. Od pondělí 13. července 2020 bude metro na lince C opět jezdit v celé své trase.

Začátek letních prázdnin a prodloužený víkend díky dvěma státním svátkům DPP obvykle každý rok využívá k výměně dřevěných pražců za betonové na nejstarším úseku pražského metra na lince C. Letos výměna proběhne v samotném centru Prahy mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeum, což je zatím nejdelší úsek opravy, celkem 588 pražců. Proto práce letos potrvají až 9 dnů. 

Dřevěné pražce se nacházejí pouze na nejstarším úseku linky C mezi Florencí a Kačerovem, který byl zprovozněn v roce 1974. Na 1. koleji jich původně bylo 9 724, na 2. koleji 9 673, celkem 19 397. DPP je postupně vyměňuje v taktu zhruba 1 500 pražců ročně ve třech výlukách: o Velikonocích, na začátku letních a během podzimních prázdnin. Po dokončení letošní prázdninové výměny bude na lince C osazeno celkem 6 140 betonových pražců, tj. zhruba třetina z celkového počtu. DPP musí v následujících letech vyměnit ještě více než 13 tisíc pražců. Další výměnu pražců na lince C plánuje DPP na prodloužený víkend na konci letošního září, a to v úseku Pražského povstání – Kačerov. Práce potrvají 3 dny, DPP je zahájí v sobotu 26. září a ukončí v pondělí 28. září 2020 v pozdních nočních hodinách. 

Náhradní autobusová doprava

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání – Vyšehrad – I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží, která bude jezdit v pracovní den v intervalu 1 –  2 minuty (v ranní špičce mezi 7 až 9 h v intervalu 1 minuta) a v sobotu a v neděli v intervalu 2 minuty.

Z důvodu uzavření stanice metra Muzeum na lince C nelze přímo ve stanici přestupovat mezi linkami A a C. DPP doporučuje využívat náhradní autobusovou dopravu XC, případně lze cestovat i s využitím linky B s přestupy ve stanicích Florenc a Můstek. Zejména cestujícím z linky A, kteří pokračují na linku C směr Letňany, DPP doporučuje dojet do stanice Můstek, přestoupit zde na linku B, následně na Florenci na linku C, a pak pokračovat směr Letňany. Stejně ale v opačném pořadí pro ty, kteří pojedou ze směru od Letňan a budou potřebovat přestoupit na linku A. DPP také doporučuje cestujícím si rezervovat více času na přepravu během výluky, budou-li využívat náhradní autobusovou dopravu nebo alternativní trasu.

Doporučené přestupní vazby

Z linky A na linku C, směr Letňany a naopak:
přestup na linku B ve stanici Můstek – dojet na Florenc – přestup na linku C

Z linky A na linku C, směr Háje a naopak:
přestup na XC ve stanici Muzeum – dojet na Pražského povstání – přestup na linku C

Z linky B na linku C, směr Háje a naopak:
přestup na linku C ve stanici Florenc – dojet na Hlavní nádraží – přestup na XC – dojet na Pražského povstání – přestup na linku C

Z linky B na linku C, směr Letňany a naopak:
přestupní vazba mezi B a C ve stanici Florenc není výlukou metra nijak omezena

Umístění zastávek XC je k dispozici na webových stránkách DPP zde: https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/6563

Bezbariérové cestování

Z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanice Pražského povstání DPP doporučuje pro cestu do centra využít autobusovou linku č. 135 z oblasti Jižního Města (od stanic Roztyly a Chodov), všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozy. V zastávce Hlavní nádraží bude cestujícím na invalidním vozíku (po předchozí domluvě s řidičem) umožněn výstup z vozů linky XC v prostoru u výtahů do haly vlakového nádraží.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linku č. 134 se přemísťuje zastávka Pražského povstání (pro směr Dvorce přibližně o 25 metrů vpřed, pro směr Podolská vodárna přibližně o 20 metrů zpět).

Informační opatření

 • informační letáky v několika typech (celkem cca 30 000 kusů)
  • od 30. 6. v informačních vitrínách ve stanicích metra, na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti a ve vozech povrchové dopravy
  • v informačních centrech DPP 
 • po dobu výluky (od cca 6:30 hod. do cca 19:30 hod.) u uzavřených stanic metra a v jejich bezprostředním okolí navýšený počet informátorů v reflexních vestách: cca 160 informátorů (denně cca 20 informátorů), kteří budou vybaveni ochrannými pomůckami
  • informace v češtině i angličtině
  • k dispozici informační letáky pro cestující
 • úprava pevného informačního systému ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením
 • od 1. 7. každých 15 minut hlášení ve všech stanicích metra v českém a anglickém jazyce, hlásí se i během výluky
 • po dobu výluky hlášení ve vozech metra a dotčených linkách povrchové dopravy
 • informace o výluce v tištěné podobě na stojanech a v elektronických informačních panelech ve stanicích metra 
 • v době výluky na konkrétních místech určení cca 70 ks informačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz