Tiskové prohlášení: DPP důrazně odmítá nařčení organizace Kverulant.org o vyvádění peněz z největší městské firmy

31. 03. 2020

Praha, 31. 3. 2020 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) důrazně odmítá nařčení organizace Kverulant.org, která tvrdí, že odhalila vyvádění peněz z DPP prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. K žádnému vyvádění peněz z DPP nikdy nedošlo a konstrukce zveřejněny organizací Kverulant.org jsou souborem nesmyslných obvinění, která nemají žádný reálný základ. V žádném ze zmiňovaných případů nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a veškerá fakturace proběhla na základě skutečně odvedené práce.

Je zcela běžné, že společnosti v případě administrace specifických nebo rozsáhlých případů či zakázek využívají právních služeb specializovaných externích advokátních kanceláří, které mají potřebnou odbornost na danou problematiku. Je to zejména z důvodu právní odpovědnosti zadavatele. Stejným způsobem postupuje i DPP, který má uzavřeny rámcové smlouvy s celou řadou advokátních kanceláří z různých oblastí práva. Jednou z nich je i AK ROWAN LEGAL, která je považována za jednu z nejlepších AK v ČR na oblast soutěžního práva. 

Předmětné smlouvy na právní poradenství, které Kverulant napadá, byly s AK ROWAN LEGAL uzavřeny ještě v roce 2017, tj. za předchozího vedení DPP. Nicméně to neznamená, že jsou závadné. V případě poradenství na rozsáhlé zakázce Full Service vlaků M1 na období 2020 – 2034 se společností Siemens byla AK ROWAN LEGAL vybrána na základě standardního poptávkového řízení. V případě právního poradenství na obdobnou zakázku ale s jiným subjektem, tj. na zajištění Full Service vlaků 81-71M pro období 2020 – 2035 se ŠKODA TRANSPORTATION byla AK ROWAL LEGAL oslovena DPP napřímo vzhledem ke zkušenostem AK s obdobnou zakázkou na servis vlaků u společnosti Siemens. Tento krok byl logický, protože se v průběhu vyjednávání a administrace zakázky se společností Siemens podařilo ušetřit 463 mil. Kč oproti původním podmínkám. Ještě větší úsporu ve výši více než půl miliardy Kč se podařilo vyjednat během administrace zakázky se ŠKODA TRANSPORTATION. U obou zakázek se podařilo vyjednat úsporu v součtu téměř 1 miliardy Kč. 

Právní poradenství AK ROWAL LEGAL v případě administrace zakázky na Full Service vlaků M1 trvalo 17 měsíců do podpisu smlouvy se společností Siemens, v případě zakázky na Full Service vlaků 81-71M trvalo 26 měsíců do podpisu smlouvy s firmou ŠKODA TRANSPORTATION. Vysoutěžením dodavatele a podpisem smlouvy mezi DPP a dodavatelem, což v případě Full Service na vlaky metra M1 bylo v listopadu 2018 a na Full Service vlaků 81-71M v prosinci 2019, končí také práce advokátní kanceláře při administraci a přípravě zakázek. Obdobně je to i v případě právního poradenství na jiná výběrová řízení. Je tedy zcela mylné se domnívat, že u vysoutěžených a dokončených zakázek bude nadále probíhat fakturace právního poradenství až do roku 2034 resp. 2035, jak tvrdí Kverulant. Veškerá faktury, které DPP od dodavatelů obdrží, včetně advokátních kanceláří, prochází několikastupňovým schvalováním a kontrolou plnění resp. odvedené práce. Ve finále DPP proplácí jenom ty faktury, u kterých došlo k odvedení díla nebo k dodání služby či zboží v požadované kvalitě.

K navýšení objemu právních služeb a uzavření nových dodatků u AK ROWAN LEGAL na administraci všech tří zakázek zmiňovaných Kverulantem došlo až po vyčerpání původního objemu hodin a smluvní částky na právní poradenství. V případě zakázky na Full Service vlaků M1 byl dodatek na navýšení objemu právních služeb uzavřen až po 15 měsících od uzavření původní smlouvy na právní poradenství. V případě zakázky na Full Service vlaků 81-71M a na PROVAS (Modernizaci protichemického a varovného systému) byl dodatek na navýšení objemu právních služeb uzavřen až po 10 měsících od uzavření původních smluv na právní poradenství. Ve všech třech případech byla vyfakturována a AK ROWAN LEGAL uhrazena skutečně odvedená práce na administraci zakázek. Za 17 měsíců práce na administraci zakázky na Full Service vlaků M1 AK LEGAL ROWAN vyfakturovala celkem 10,3 mil. Kč, což by odpovídalo měsíční fakturaci v průměru ve výši zhruba 600 tisíc Kč měsíčně. V případě administrace zakázky na Full Service vlaků 81-71M AK ROWAN LEGAL za 26 měsíců práce vyfakturovala zhruba 7 mil. Kč, což by odpovídalo měsíční fakturaci v průměru ve výši zhruba 270 tisíc Kč. Cena navýšení tedy odpovídá běžné sazbě za právní služby. Navíc se zde jasně ukazuje, že se nejedná o žádné vyvádění peněz z DPP, jak se mylně domnívá Kverulant, protože v případě administrace delší a objemnější zakázky se ŠKODA TRANSPORTATION si AK ROWAL LEGAL vyfakturovala nižší celkovou částku. AK totiž využívala zkušenosti a postupy z předchozí zakázky na Full Service vlaků M1, a protože si DPP logicky vybral AK ROWAN LEGAL i pro administraci zakázky na Full Service vlaků 81-71M, nemusel tak za stejnou práci platit dvakrát. Je proto naprosto nepochopitelné, že je spolupráce s takto přínosným partnerem DPP nyní zpochybňována. 

Smlouvy v DPP může v souladu se stanovami společnosti podepisovat pouze předseda a místopředseda představenstva, kteří tak vykonávají statutární vůli představenstva jako vrcholového orgánu. Jak jsme vysvětlili v předchozích odstavcích, ve všech případech DPP postupoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a s péčí řádného hospodáře. DPP nevidí proto důvod, proč by měl Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva DPP nebo Adam Scheinherr, předseda dozorčí rady DPP rezignovat na své pozice.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz