DPP vydezinfikuje celou svou flotilu vozů MHD nanotechnologií na bázi polymerů. Doba jejich deklarovaného účinku jsou až dva roky

25. 03. 2020

Praha, 25. března 2020 – Vnitřní prostory souprav metra jezdících na lince B začal v těchto dnech Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ošetřovat přípravkem CleanShield Indor Coating TiO2 se širokospektrálním dezinfekčním účinkem likvidujícím 99,9 % virů, bakterií, hub a plísní. Základní aktivní látkou přípravku je oxid titaničitý (TiO2) a deklarovaný ochranný účinek ochranné polymerové vrstvy je až dva roky. DPP postupně vydezinfikuje také vozy jezdící na linkách metra A a C. Dnes večer začne DPP aplikovat dezinfekci využívající polymery paralelně i v autobusech a tramvajích. Všech 146 souprav metra DPP ošetří zhruba do poloviny dubna, vozidla povrchové dopravy pak nejpozději do konce dubna. DPP díky tomu bude jedním z prvních dopravních podniků v bývalém Československu, který bude mít kompletně celou flotilu vozidel MHD ošetřenou dezinfekcí, využívající nejmodernější nanotechnologie na bázi polymerůTiO2 s dlouhodobým antibakteriálním, antivirovým a antimykotickým účinkem.

Dezinfekční přípravek na bázi nanopolymerů oxidu titaničitého se v podobě aerosolu systematicky nanáší na všechny vnitřní povrchy vozu, ošetřují se ním stropy, bočnice, skla, dveře, sedačky, madla i zádržný systém, tj. všechny plochy, kterých se lidé dotýkají nebo kde by se mohly mikroorganizmy usazovat. Díky přirozenému spadu aerosolu je dezinfikována i podlaha vozu. Ošetřit vnitřek jedné 100metrové soupravy metra o pěti vozech zabere minimálně hodinu. Souprava musí být před aplikací nanopolymerů běžným způsobem očištěna za použití konvenčních prostředků, a zbavena graffiti. Po aplikaci dezinfekce musí vozy minimálně další dvě hodiny stát a odvětrávat, aby došlo k vytvoření tenké, hydrofobní vrstvy polymerů oxidu titaničitého, která během dalších dvou dnů vytvrdne do konečné a plně účinné podoby.

„Pravidelný úklid a využití technologií 21. století pro dlouhodobou dezinfekci nám nyní pomohou udržet čistotu ve všech prostředcích MHD. Chci, aby DPP byl moderní společností využívající všechny možnosti dnešní doby, a to i v oblasti úklidu a hygieny. Zvlášť teď musíme dělat i vše proto, aby se Pražané mohli v pořádku dostat, kam potřebují. To je priorita číslo jedna. Děkuji všem zaměstnancům DPP, kteří to umožňují i v těchto dnech,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Jsem rád, že se nám také do procesu úklidů a dezinfekce vozidel podařilo prosadit nejmodernější trendy přinášející vysokou a dlouhodobou účinnost. Díky tomu můžeme zvýšit pocit bezpečí cestujících v MHD, což je nejen v současné složité době, ale i do budoucna velmi důležitý kvalitativní parametr,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Při výběru jsme se orientovali podle nejdelší deklarované účinnosti přípravků, mezinárodních atestů a na základě zkušeností jiných dopravních podniků, ale také podle rychlosti a efektivnosti aplikace přípravku. Kromě pozitivního efektu pro cestující i naše zaměstnance jsme zohledňovali i dopady na stávající úklidové procesy, které díky aplikaci nové technologie budeme moci zefektivnit, zjednodušit a v konečném důsledku snížit celkové náklady. Účinnost nové technologie budeme nicméně ověřovat prostřednictvím kontrolních stěrů, jež budeme vždy po 6 měsících odebírat z 10 náhodně vybraných tramvají, 10 autobusů a 10 vozů metra. Pokud dodavatel nedostojí svým deklaracím v účinnosti, budeme požadovat opakovanou dezinfekci vozů na jeho náklady.“

Dezinfekce nanopolymery poběží v depu Zličín do konce tohoto týdne. Od příštího týdne s ní bude DPP pokračovat ve vlacích linky A v depu Hostivař. Jako poslední přijdou na řadu v depu Kačerov soupravy M1 provozované na lince C, které bude DPP do té doby kromě konvenčního úklidu opakovaně dezinfikovat ozonem. Všech 146 souprav metra by mělo být přípravkem CleanShield s oxidem titaničitým ošetřeno do zhruba poloviny dubna. Nanopolymery chráněné soupravy cestující poznají podle samolepek ve tvaru kruhu s nápisem: „Zdravé prostředí – Vyčištěno technologií TiO2.“, nalepených na bočních dveřích kabiny strojvedoucího a na skle průchozích dveří mezi vozy. Kromě interiérů vlaků metra plánuje DPP aplikovat novou technologii také na ošetření madel všech eskalátorů v metru.

Dnes večer začne DPP paralelně ve vozovně Žižkov a v garážích Vršovice s dezinfekcí na bázi polymerů také v autobusech a tramvajích. Na rozdíl od souprav metra bude ošetřování probíhat pouze v noci od cca 22:00, tj. postupně po zatažení vozů, tzv. fogováním přípravkem PolyHMG na bázi kationtového polymeru polyhexamethylenguanidinu. Pomocí tzv. fogerů, přístrojů vytvářejících z přípravku hustou mlhu se aktivní látkou pokryje kompletní vnitřní povrch vozu. Po odvětrání a odpaření vody se na povrchu vytvoří ultratenká ochranná vrstva polymeru. Ošetření jednoho vozu touto technologií zabere zhruba 10 minut. 

Podle atestů má přípravek PolyHMG biocidní účinnost 21 dnů, pak by bylo nutné jej opět v plném rozsahu aplikovat. DPP se nicméně rozhodl jednorázově ošetřit autobusy a tramvaje tímto polymerem s kratší účinností proto, aby všechny trakce, tj. metro, autobusy i tramvaje byly v co nejkratší možné době současně kompletně ošetřeny dezinfekcí na bázi nanopolymerů s dlouhodobějším účinkem. Dezinfekce konvenčními prostředky např. na bázi chlóru, má totiž účinnost pouze v řádu desítek minut, v případě ozonu den nebo nízké jednotky dnů v závislosti počtu cestujících. Po dokončení dezinfekce souprav metra a vypršení 21denní účinnosti polymerové ochrany v autobusech a v tramvajích DPP vozy povrchové dopravy také ošetří nanotechnologií na bázi oxidu titaničitého s deklarovanou 2letým biocidním účinkem.

Jak funguje ochranná vrstva oxidu titaničitého?

Přípravek CleanShield obsahuje kromě vody a alkoholu také 2 % roztok nanočástic oxidu titaničitého a další přídavné látky. Vyrábí se v Dánsku. Po odpaření vody a alkoholu vytvoří aktivní látka na povrchu ošetřených předmětů tvrdou bezbarvou hydrofobní polymerovou strukturu nepravidelné mřížky, která odpuzuje vodu a veškeré vodní roztoky. Její tloušťka je zhruba 1/20 lidského vlasu. Aktivní látka na ošetřeném povrchu zabraňuje tvorbě usazenin, nečistot a kolonizaci mikroorganizmy či plísněmi a houbami. Současně působí biocidně na veškeré mikroorganizmy, eliminuje gramnegativní i grampozitivní bakterie, houby, plísně, kvasinky včetně jejich spor a 99,9 % virů. Likviduje kmeny Streptokoka, rozkládá endotoxiny, odstraňuje také zápach. Výrobcem deklarovaná nepřetržitá antimikrobiální účinnost je až dva roky s odolností proti oděru při 150 tisících opakováních. Přípravek má atesty na nezávadnost a účinnost od úřadů z Dánska, Německa, Itálie a dalších zemí, splňuje všechny evropské směrnice a nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Výhody polymerové ochrany oxidu titaničitého

Na rozdíl od ozonu nebo přípravků na bázi chlóru je přípravek CleanShield na bázi oxidu titaničitého nekorozivní, netoxický pro vyšší organizmy (rostliny, zvířata nebo člověka), netěkavý, nemutagenní a nekarcinogenní. Je bez zápachu i chutě. Má schopnost rozkládat biofilm a díky svým samočistícím vlastnostem snižuje dobu čištění resp. úklidu o 30 – 50 % podle typu povrchu. Díky deklarované účinnosti výrazně snižuje riziko biologické kontaminace povrchů. V neposlední řadě je vyroben na přírodní bázi.

Foto: DPP – Zdeněk Bek

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup