Dozorčí rada DPP: představenstvo DPP jednalo při zajištění údržby souprav metra 81-71M v souladu se zákonnými předpisy a žádá jej o externí audit uzavřené smlouvy

30. 01. 2020

Praha, 30. ledna 2020 – Dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) na svém včerejším jednání vzala na vědomí kompletní předložené podkladové materiály k veřejné zakázce na zajištění údržby souprav pražského metra 81-71M formou Full Service, včetně všech posudků a analýz a konstatovala, že představenstvo DPP jednalo v souladu se zákonnými předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada současně požádala představenstvo o zajištění externího auditu, který prověří hospodárnost uzavřené smlouvy, soulad se stanovami společnosti a zákonnost využití jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na zajištění údržby souprav 81-71M formou Full Service.

Externí audit by podle usnesení dozorčí rady měla provést renomovaná mezinárodní auditorská společnost (z tzv. velké čtyřky), která se dosud k této zakázce DPP nevyjadřovala. 

„Můj návrh zajistit externí audit smlouvy na Full Service vozů metra na lince A a B se ŠKODOU TRANSPORTATION včera odsouhlasila dozorčí rada DPP. Audit nyní představenstvo zadá některé z renomovaných mezinárodních auditorských společností, která se dosud k této zakázce nevyjadřovala. Zároveň se dozorčí rada na základě všech dostupných analýz a posudků shodla, že představenstvo DPP jednalo v tomto případě v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Bylo to profesionální a konstruktivní, a to je vždycky ta nejefektivnější cesta, děkuji za to kolegům z dozorčí rady,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Těší mě, že také dozorčí rada konstatovala to, o čem jsme byli od počátku přesvědčeni, a co jsme opakovaně prezentovali, že jsme při sjednávání prodloužení kontraktu na zajištění kompletní odborné údržby souprav metra typu 81-71M postupovali transparentně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, platnými stanovami DPP, s péčí řádného hospodáře a vypsání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění byla jedinou možnou cestou. Od počátku jsme deklarovali, že DPP je připraven nechat zakázku prověřit nezávislými odborníky. Jsme přesvědčeni, že i externí audit, o jehož zajištění nás dozorčí rada požádala, přinese stejné výsledky,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Výsledky auditu DPP předpokládá do půlroku od jeho zadání auditorské společnosti.
 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz