Zastávky na znamení od 29. června 2024

19. 06. 2024

Od 29. června 2024 dochází na základě rozhodnutí organizátora PID k zavedení nového režimu obsluhy zastávek autobusů a trolejbusů. Nově všechny zastávky na území Prahy a Středočeského kraje budou v režimu na znamení.

Co to znamená pro cestujícího? 

 Nástup:

Pro nástup do vozidla se režim nemění a stačí stát viditelně v prostoru zastávky. Ten je označen sloupkem zastávky, může být vybaven přístřeškem a obvykle také dopravní značkou doplněnou o vodorovné dopravní značení na vozovce. 

 Výstup:

Pro výstup z vozidla cestující stiskne tlačítko STOP na zádržných tyčích nebo využije poptávkového tlačítka na dveřích (obě tlačítka mají stejnou funkci). Oba tyto signály pro řidiče je vhodné využít po odjezdu ze zastávky, aby řidič stihl bezpečně zastavit. 

 Nový systém hlášení:

Od stejného data bude změněn systém vyhlašování zastávek.  Název příští zastávky bude vyhlášen až po uzavření dveří a rozjezdu vozidla. Právě tento okamžik je vhodný pro stisknutí tlačítka pro zastavení v následující zastávce.

 Výhody nového režimu:

Hlavním cílem této změny je zpřehlednění stávajícího systému různých charakterů zastávek a zároveň možnost efektivnější a plynulejší jízdy, zejména v obdobích a v zastávkách s nižší přepravní poptávkou. 

 Informování cestujících

V rámci této změny bude probíhat informační kampaň prostřednictvím online kanálů, tištěných informačních materiálů a hlášení ve vozech.

 Všechna vozidla DPP na pravidelných linkách:

  • jsou vybavena poptávkovými tlačítky dveří a dodatečným počtem tlačítek na zádržných tyčích,
  • disponují přehledným vizuálním i akustickým informačním systémem o aktuálních a následujících zastávkách, 
  • jsou nízkopodlažní.

Další informace o této změně naleznete na webu organizátora PID.

Otevřít popup