Jak bude vypadat plánovaná lanovka Podbaba – Troja – Bohnice?

25. 10. 2023

DPP ve spolupráci s londýnským studiem William Matthews Associates připravil podle vítězného architektonického návrhu video, jak by mohla vypadat plánovaná lanovka Podbaba – Troja – Bohnice.

Podklad tvoří skutečné záběry lokality, které byly natočeny letos v létě z dronů buď přesně v ose jízdní dráhy plánované lanovky nebo paralelně s odstupy a z různých úhlů. Do nich je zasazena vizualizace stanic, sloupů a gondol. Stanice a sloupy vychází z vítězného architektonického návrhu. Podoba gondol ve vizualizaci je zatím obecná, jejich finální podoba vzejde z veřejné zakázky podle vítězného dodavatele

Investiční záměr plánované lanovky Podbaba – Troja – Bohnice je nyní v procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí, tj. tzv. EIA (z anglického Environmental Impact Assessment).

 

Otevřít popup