Nová tramvajová trať: Holyně – Slivenec

13. 10. 2023

DPP v pátek 13. října 2023 zahájil pravidelný provoz na nově vybudované tramvajové trati v úseku Holyně – Slivenec. Hlavním cílem pro výstavbu nové trati bylo zlepšit dopravní obslužnost Holyně a Slivence s ohledem na novou výstavbu v těchto rezidenčních lokalitách. Do Slivence nově zajíždějí denní linky číslo 4 a 5 a noční linka číslo 94.

Nová trať do Slivence je napojena na stavbu 1. etapy realizované v letech 2021 – 2022, která zahrnovala napojení na novou tramvajovou trať provedenou hned za stávající smyčkou Sídliště Barrandov. Tato etapa je poslední etapou a její realizací došlo k dokončení záměru prodloužení tramvajové trati od smyčky Sídliště Barrandov do smyčky Slivenec. Vybudováním smyčky je umožněno nasazovat na tuto trať jednosměrné tramvaje, a nabídnout tak cestujícím více různých spojů do centra města.

Smyčka Slivenec při zkušebních jízdách měřícího vozu. FOTO: DPP – Daniel Šabík.

Tramvajová trať bude v daném území tvořit páteř dopravní obsluhy MHD. U smyčky Slivenec vzniká obchodní centrum, hl. m. Praha zde navíc plánuje vybudovat P+R parkoviště. Společně s výstavbou tramvajové trati bylo vybudováno mj. sociální zařízení pro řidiče tramvají uvnitř smyčky.

Popis nové trati

Trvalé změny PID od 13. října 2023

Za zastávkami Holyně trať navazuje na první úsek Sídliště Barrandov – Holyně a je dále vedena v přímém směru k ulici U Náhonu. V tomto úseku dosahuje maximální podélný sklon až 53 ‰. Po překřížení ulice U Náhonu trať pokračuje obloukem západním směrem, v severní poloze od ulice K Barrandovu, v souběhu s obslužnou komunikací k budoucímu obchodnímu centru, které zde vzniká.

Podélný sklon tratě je zde 20 ‰. Také v tomto úseku je trať uložena na pražcích ve štěrkovém loži s otevřeným svrškem, kromě přejezdu a přechodu přes ulici U Náhonu, který je asfaltový. Po zhruba 250 metrech od křížení s ulicí U Náhonu je trať ukončena smyčkou Slivenec se stejnojmenným párem zastávek, výstupní a nástupní, které jsou společné pro všechny linky. Zastávky jsou bezbariérové, stejně jako jejich přístup od Slivence.

Od smyčky vede nový chodník směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu, kde nájezdovou rampou navazuje na již vybudovaný chodník s veřejným osvětlením do samotného Slivence. Pěší vzdálenost od nástupní zastávky Slivenec k ulici Ke Smíchovu je necelých 500 metrů.

Nová trať do Slivence

 Základní informace o nové trati (2. etapa)

 • Délka nové trati: 415 metrů + smyčka (délka vnější koleje 607,5 metru)
 • Počet instalovaných sloupů trolejového vedení: 44
 • Délka trolejového vedení: 2 892 metrů
 • Použité kolejnice: NT1 (107,48 tun), 49E1 (75,03 tuny)
 • Počet pražců: 2 597
 • Sadové úpravy: vysazeno 39 stromů a 14 900 keřů
 • Investor a objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 • Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
 • Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.
 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 369 000 000 Kč (bez DPH)
 • Cena stavby dle uzavřené smlouvy: 233 095 519 Kč (bez DPH)

 Nové zastávky

V rámci 2. etapy došlo k úpravě zastávky Holyně do konečné podoby a zřízení jednoho páru zastávek v obratišti Slivenec. Tramvajové zastávky jsou vybaveny standardními úpravami pro osoby se sníženou schopností orientace a byl na nich zřízen bezbariérový přístup pomocí ramp.

 Schéma provozu tramvají v úseku Holyně – Slivenec

Základní milníky stavby

EIA – závěr zjišťovacího řízení posouzení vlivů stavby na životní prostředí

UR – nabytí právní moci k vydání územního rozhodnutí SP – nabytí právní moci k vydání stavebního povolení VŘ – vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby ZS – zahájení stavby (předání staveniště) ZP – zahájení zkušebního provozu
12/2006
(pro obě etapy)
2/2014
(pro obě etapy)
2/2022 7/2022 2/2023 10/2023

Novou trať jsme projeli s měřícím vozem

 

Otevřít popup