Informace pro cestující – desetiměsíční kupon pro vnější pásma

14. 09. 2023

Od 1. dubna 2023 bylo zavedeno desetiměsíční jízdné pro vnější pásma, je možné zakoupit pásma 0–12. Upozorňujeme, že jízdné na území hl. m. Prahy není v tomto jízdném zahrnuto, pouze dojezdové pásmo 0. Doporučujeme tedy k desetiměsíčnímu jízdnému pro vnější pásma zakoupit také jízdné na území hl. m. Prahy (pásmo P, 0). Kupóny pro pásma P, 0 lze zakoupit měsíční, čtvrtletní nebo roční.

Dopravní podnik hl. m. Prahy se řídí Tarifem PID vydaným společností ROPID, úplné znění naleznete na www.pid.cz. Vrácení nevyužité části jízdného, které jsou na straně cestujícího, jsou uvedeny v článku XVIII., odst. 1. Při vrácení občanského jízdného se snižuje alikvotní část vráceného jízdného (počítáno na kalendářní dny) za nevyužitou nebo částečně využitou jízdenku o úhradu nákladů souvisejícími s vrácením jízdného (ve výši 60 Kč) a dále o rozdíl mezi počtem násobku měsíční předplatní jízdenky v příslušné tarifní kategorii a násobné jízdenky s delším obdobím platnosti.

Dle tohoto Tarifu PID, čl. XVIII., odst. 2., se jízdné, ani jeho alikvotní část, nevrací za doplňkové kupóny BUS + VLAK celostátní zvýhodněné ve výši 50 % plnocenného jízdného (tj. tarifní kategorie Dítě 6–15, Junior 15–18, Student 18–26…) po začátku jejich časové platnosti.

Otevřít popup