Změny v tarifu PID ve Středočeském kraji od 1. 4. 2023

10. 03. 2023

Na základě rozhodnutí Středočeského kraje dojde od 1. dubna 2023 ke změnám tarifu ve vnějších tarifních pásmech PID. Úprava tarifu reaguje na inflaci, energetickou krizi a na časté podněty od cestujících a partnerů systému.

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a jízdenky krátkodobé

Příměstská doprava| Dospělý 18–65 let

 
Časová platnost Pásmová platnost Plnocené Zvýhodněné
15 minut   2 pásma (neplatí P,0,B) 20 Kč 10 Kč
30 minut 3 pásma 30 Kč 15 Kč
60 minut  4 pásma 40 Kč 20 Kč
90 minut 5 pásem  50 Kč 25 Kč
120 minut 6 pásem 60 Kč 30 Kč
150 minut 7 pásem 70 Kč 35 Kč
180 minut 8 pásem 80 Kč 40 Kč
180 minut 9 pásem 90 Kč 45 Kč
180 minut 10 pásem 100 Kč 50 Kč
180 minut 11 pásem 110 Kč 55 Kč
180 minut 12 pásem 120 Kč 60 Kč
180 minut 13 pásem 130 Kč 65 Kč
180 minut 14 pásem 140 Kč 70 Kč
180 minut 15 pásem 150 Kč 75 Kč
180 minut 16 pásem 160 Kč  
180 minut 17 pásem 170 Kč  
24 hodin pásma 1-4 80 Kč 40 Kč
24 hodin vnější pásma 1-12 140 Kč 70 Kč
24 hodin Praha XXL (pásma P, 0, B, 1, 2, 3, 4)  160 Kč  
24 hodin Praha + všechna vnější pásma 240 Kč  

Předplatné časové jízdenky nepřenosné

Počet pásem Měsíční/30denní Čtvrtletní/90denní 10 měsíční Roční/365 nebo
366 denní
1 395 Kč 1 000 Kč 3 150 Kč 3 740 Kč
2 605 Kč 1 575 Kč 4 835 Kč 5 735 Kč
3 920 Kč 2 365 Kč 7 350 Kč 8 730 Kč
4 1 210 Kč 3 150 Kč 9 665 Kč 11 470 Kč
5 1 485 Kč 3 940 Kč 11 870 Kč 14 090 Kč
6 1 770 Kč 4 725 Kč 14 175 Kč 16 835 Kč
všechna vnější pásma
(neplatí v pásmu 0)
2 050 Kč 5 515 Kč 16 385 Kč 19 450 Kč
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 050 Kč 5 515 Kč 16 385 Kč 19 450 Kč
0 + všechna vnější pásma 2 335 Kč 6 300 Kč 18 690 Kč 22 195 Kč

Prodej předplatních kuponů za současné ceny (počátek platnosti nejpozději 31. března. 2023) je možný do 31. března 2023. Nákup za nové ceny je možný až od 1. března 2023 (při nákupu s 30 až 60denním předstihem) – počátek platnosti nejdříve 1. dubna 2023. 

Bezplatná přeprava a zvláštní ceny jízdného 0 Kč

Neplatí na území Kraje Vysočina, Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje.

  • Osoba doprovázející dítě do věku 3 let+ má v Praze (pásma P, 0, B) nárok na zvláštní cenu jízdného 0 Kč, pokud doloží nárok Průkazem dítě do 3 let (platnost průkazu 1 rok) nebo občanským průkazem dítěte nebo cestovním pasem dítěte. Neplatí ve vlacích PID!
  • Bezplatně se přepravují děti do 6 let+ s doprovodem osoby starší 10 let+. Děti od 6 do 15 let+ mají v Praze (pásma P, 0, B) nárok na přepravu za 0 Kč. Do 10 let+ se nárok nedokládá, od 10 let+ se nárok dokládá průkazkou nebo průkazem, na němž je uvedeno jméno, příjmení, fotografi e a datum narození. Ve vlacích PID je řešeno odlišně.
  • Senioři od 65 let+ mají v Praze (pásma P, 0, B) nárok na přepravu za 0 Kč, resp. bezplatnou přepravu, pokud doloží nárok občanským průkazem, cestovním pasem nebo průkazem PID. Ve vlacích PID je řešeno odlišně.
  • Držitelé českého průkazu ZTP se bezplatně přepravují na území Prahy (pásma P, 0, B). Neplatí ve vlacích PID!
  • Držitelé českého průkazu ZTP/P včetně invalidního vozíku, průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem, se bezplatně přepravují na území Prahy (pásma P, 0, B). Neplatí ve vlacích PID! Ve vnějších pásmech se bezplatně přepravují jen průvodce nebo vodící pes a kompenzační pomůcky držitele českého průkazu ZTP/P, pokud se přepravují současně s tímto držitelem.
  • Bezplatně se přepravuje dětský kočárek s dítětem.
  • Kolo se přepravuje bezplatně pouze v metru, na přívozech, na lanové dráze na Petřín, ve vybraných tramvajových úsecích, v označených autobusech se speciální nástavbou a ve vlacích PID na území Prahy s platným jízdním dokladem PID. Ve vnějších pásmech je řešeno odlišně.
  • Cestující s platným jízdním dokladem PID může na území Prahy (pásma P, 0, B) bezplatně přepravit psa. Neplatí ve vlacích PID!

    +Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni narozenin uvedeného věku.

Informace o jízdném PID v Praze a Středočeském kraji
Další informace o změnách na adrese PID.CZ

Otevřít popup