Architektonická soutěž na lanovku Podbaba – Bohnice má vítěze

02. 08. 2022

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na podobu tří stanic a pěti podpěr plánované lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice se stalo londýnské studio William Matthews Associates, které stojí také za návrhy londýnské lanovky (London Cable Car) nebo modernizace nádraží London Bridge.

Do otevřené soutěže, kterou DPP vyhlásil v květnu, se přihlásilo 23 zájemců z devíti evropských zemí. Porota následně vybrala pět týmů, jejichž úkolem bylo vypracovat architektonické návrhy všech tří stanic a pěti podpěr s ohledem na umístění budoucí lanovky a její okolí či přírodní reliéf.

Z předložených návrhů mezinárodní porota následně vybrala a ocenila tři nejlepší. První cenu obdržel britský tým William Matthews Associates ve spolupráci s Boele Architects a Expedition Engineering a za podpory konzultantů DCSA a Agile CE.

1. místo: William Matthews Associates + Boele Architects a Expedition Engineering

Na druhém místě skončilo české seskupení ov architektistudio Olgoj Chorchoj. Na třetí pozici se umístila rakouská kancelář ZT GmbH – Studio Innsbruck renomovaného norského studia Snøhetta. Dalšími finalisty soutěže jsou Grimshaw International Limited z Londýna a studio DWAA z Varšavy.

2. místo: ov architekti a Studio Olgoj Chorchoj

Porota soutěže považuje za klíč k úspěchu vítězného návrhu jeho celistvost, kontextuální přístup a zohlednění okolních podmínek, a to jak přírodních, tak městských. Každá stanice má velmi dobrou šanci vhodně reagovat na své umístění při využití krajiny jako nedílné součásti návrhu.

3. místo: ZT GmbH – Studio Innsbruck, Snøhetta

Finalisté: Grimshaw International Limited a DWAA