Nová tramvajová trať: Sídliště Barrandov – Holyně

04. 04. 2022

DPP v sobotu 9. dubna 2022 zahájí pravidelný provoz na nově vybudované tramvajové trati v úseku Sídliště Barrandov – Holyně. Hlavním cílem pro výstavbu nové trati bylo zlepšit dopravní obslužnost Barrandova a Holyně s ohledem na novou výstavbu v těchto rezidenčních lokalitách.

Z historie tramvajové tratě Barrandov – Holyně – Slivenec

Zprovozněním tramvajové tratě Barrandov – Holyně došlo k dokončení záměru starého více než 35 let. V článku „Kam povedou koleje“ v časopisu Praha’87, který vydával tehdejší Národní výbor hl. m. Prahy byly v roce 1987 prezentovány plány na čtyři nové tratě: Motol – Řepy, Palmovka – Ohrada, Braník – Modřany a Hlubočepy – Holyně s plánovaným ukončením první pražskou úvratí. Zatímco první tři zmiňované tratě už dávnou slouží cestujícím, trať plánovaná do Holyně byla nakonec jako poslední v roce 2003 postavena a zprovozněna pouze do smyčky Sídliště Barrandov. Ta se mimochodem ve druhé polovině 80. let měla jmenovat Jiřího Trnky, nynější nová zastávka Náměstí Olgy Scheipflugové měla pracovní název Centrum – západ a Holyně zůstala beze změny. 

Plány hl. m. Prahy už od počátku 90. let počítaly s vedením tramvajové tratě až do Holyně. Územní plán hl. m. Prahy z roku 1999 počítal s touto tramvajovou tratí jako hlavním prostředkem obsluhy území hromadnou dopravou. V roce 2010 změna územního plánu doplnila i úsek Holyně – Slivenec. V roce 2014 bylo ke stavbě tramvajové tratě vydáno uzemní rozhodnutí. Pravomocné stavební povolení na 1. etapu tratě DPP získal na podzim 2020. 

Foto: DPP – Zdeněk Bek

 

Trať je dočasně zakončena obousměrným kolejovým přejezdem, na tento úsek bude v budoucnu navazovat druhá etapa celého projektu, tj. prodloužení tramvajové trati do Slivence. Projekt nové tramvajové trati Barrandov – Holyně byl spolufinancován Evropskou unií, z dotací Evropských strukturálních a investičních fondů z Operačního programu Doprava 2.

Foto: DPP – Zdeněk Bek

Novinky pro cestující

Na zastávkách se cestující setkají s novým městským mobiliářemelektronickým informačním systémem, který poskytuje online informace o odjezdech spojů. Novým informačním panelem je vybavena i zastávka Sídliště Barrandov.

Foto: DPP – Daniel Šabík

 

Výstavba úseku Barrandov – Holyně v číslech:

  • 4 kilometry nových kolejnic 
  • 48 stožárů trakčního vedení,
  • 2 892 m trolejového vedení,
  • 2 561 betonových pražců,
  • 1 192 metrů kamenných obrubníků,
  • 1 525 m2 různých typů dlažby,
  • 4 440 m3 různých typů štěrků a štěrkodrtě a
  • 2 451 m2 travních koberců na zatravnění tramvajového svršku.
Schéma provozu v okolí nové tramvajové trati Sídliště Barrandov – Holyně

 

Informace o stavbě:

Zahájení stavby:

 11. června 2021

Předpokládaný termín zahájení stavby 2. etapy:

jaro 2023

Provozní délka nového úseku Sídliště Barrandov – Holyně:

1 km

Počet zastávek na novém úseku:

2 páry

Nové zastávky:

Náměstí Olgy ScheinpflugovéHolyně

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z dotací Evropských strukturálních a investičních fondů z Operačního programu Doprava 2

 

Otevřít popup