Úspora uhlíkové stopy ve vyhledávači spojení

13. 10. 2021

Novou funkcionalitu v podobě výpočtu úspory uhlíkové stopy při použití MHD místo osobního automobilu obsahuje vyhledávač spojení na webu DPP. Každá cesta s sebou přináší zátěž pro životní prostředí v podobě emisí CO2, což přispívá k oteplování planety. MHD je proto volbou ohleduplnou k přírodě.

Úspora CO2 (úspora uhlíkové stopy) pro daný spoj vychází z rozdílu emisí oxidu uhličitého mezi cestou hromadnou dopravou a průměrným autem na stejné či obdobné trase z daného výchozího do cílového bodu.

V případě srovnávaných cest jsou do výpočtu zahrnuty i nepřímé emise (souvisí s provozem vozidel a výrobou paliva).