Změny v tarifu Pražské integrované dopravy platné od 1. 8. 2021

07. 07. 2021

Od neděle 1. srpna 2021 dochází ke změnám v tarifu Pražské integrované dopravy. Zvyšuje se cena jednorázových jízdních dokladů, naopak ceny pražských předplatních kupónů zůstávají stejné.

Navigace:
Jízdné na území Prahy (pásma P, 0 a B)
SMS jízdenky
Cestování lanovkou na Petřín
Airport Express
Změna cen parkování P+R
Příměstská doprava
Ostatní
Úplné znění nového Tarifu PID

Jízdné na území Prahy (pásma P, 0 a B)

 • Jednorázová jízdenka na 30 minut bude nově stát 30 Kč.
 • Jednorázová jízdenka na 90 minut bude nově stát 40 Kč.
 • Turistická jízdenka na 24 hodin bude nově stát 120 Kč.
 • Turistická třídenní jízdenka bude nově stát 330 Kč.
 • Roční, čtvrtlení a měsíční kupóny zůstávají nezměněny.

Za stanovených podmínek Praha dočasně (do konce roku 2022) poskytne lidem v hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, slevu 70 % na měsíční a čtvrtletní kupony.

SMS jízdenky

 • Jednorázové SMS jízdenky mají odlišnou cenu: jízdenka na 30 minut bude nově za 31 Kč (obj. kód DPT31)90minutová za 42 Kč (obj. kód DPT42).
 • V souvislosti s úpravou cen se mění text zprávy u turistických jízdenek na 24 hodin a 3 dny:
  • jízdenka na 24 hodin: DPT120 (následně potvrďte SMS odpovědí „Ano“)
  • třídenní jízdenka: DPT330 (následně potvrďte SMS odpovědí „Ano“)

Cestování lanovkou na Petřín

 • Nově speciální jednotné nepřestupní jízdné za 60 Kč (jízdenky k zakoupení v automatech v zastávkách lanové dráhy).
 • Platným jízdním dokladem pro lanovku zůstávají předplatní kupony pro Prahu nebo jízdné s platností 24 hodin a více, doklady pro cestování za zvláštní ceny jízdného a doklady opravňující k bezplatné přepravě.
 • Nejsou uznávány jízdní doklady platné pro jednotlivou jízdu pro území Prahy nebo pro území Prahy v kombinaci s vnějšími tarifními pásmy.

Airport Express

Na speciální autobusové lince AE (Airport Express) z letiště Václava Havla Praha na Hlavní nádraží bude stát nepřestupní plnocenné jízdné 100 Kč.

Změna cen parkování P+R

 • U nehlídaných parkovišť bude parkování do 12 hodin i nadále zdarma.
 • Hlídané parkování na okrajích Prahy bude nově za 50 Kč na den.
 • Parkoviště blíže centru budou zpoplatněna 100 Kč na den.
 • Ceny za parkování již nebudou součástí Tarifu PID.

Příměstská doprava

 • Ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje budou (kromě nejlevnější varianty na 15 minut za 14 Kč a varianty na 30 minut za 22 Kč) odstupňovány po 10 Kč za každé další pásmo.
 • Časová platnost jednotlivého jízdného zůstává zachována a je i nadále odstupňována po 30 minutách.
 • Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného jízdného.
 • Ceny všech předplatních kuponů se zvýší přibližně o 25 %.
 • Upraveny budou také ceny vícepásmového 24hodinového jízdného pro cestování po Středočeském kraji.

Ostatní

 • Zvyšuje se cena za přepravu zavazadel a psa, podléhají-li placení přepravného, na 20 Kč.
 • Upravuje se výše přirážky (pokuty) za jízdu bez platného jízdního dokladu:
  • základní sazba ve výši 1500 Kč se nemění,
  • při platbě na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně bude nově přirážka k jízdnému ve výši 1000 Kč,
  • pouze v Praze bude přirážka při pořízení plnocenného ročního kuponu pro Prahu do 5 dnů od uložení přirážky jen 800 Kč.
 • Zvyšují se také přirážky za porušení přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek PID, například za znečištění nebo jiné poškození vozidla, a to na 1000 Kč.

Leták ke změnám v tarifu PID včetně vysvětlivek (PDF)