Karlovo náměstí je 46. bezbariérovou stanicí pražského metra

25. 05. 2021

Stanice Karlovo náměstí na lince B se stala již 46. plně bezbariérovou stanicí v síti pražského metra. Dvě dvojice výtahů, které DPP začal budovat na konci dubna 2019, byly uvedeny do provozu v úterý 25. května 2021.

Bezbariérové zpřístupnění stanice Karlovo náměstí znamenalo vybudování dvou dvojic nových výtahů a přestupní chodby, která je navzájem propojuje.

První dvojice výtahů začíná uprostřed nástupiště. Cestující s omezenou schopností pohybu, maminky či rodiče s kočárky, nebo cyklisté se jimi dostanou do přestupní chodby, která je pohodlně dovede k dolní stanici druhé dvojice výtahů, kde také končí placený prostor.

Druhou dvojicí výtahů se cestující dostanou do uliční úrovně, do Václavské ulice, u vstupu do Václavské pasáže.

Bezbariérové zpřístupnění stanice Karlovo náměstí v číslech:

  • 7,42 metrů je zdvih dvojice výtahů z nástupiště do přestupní chodby
  • 80 metrů měří nově vybudovaná přestupní chodba
  • 0,3 % je spád přestupní chodby
  • 33 metrů pod zemským povrchem se nachází přestupní chodba
  • 33,81 metrů je zdvih dvojice výtahů z přestupní chodby na uliční úroveň
  • 1000 kg má nosnost každý výtah
  • 13 osob je kapacita každého výtahu
  • 570 dnů trvaly práce na bezbariérovém zpřístupnění stanice
  • 5200 m3 materiálu vyvezli zhotovitelé během hloubení šachet a ražby přestupní chodby

V rámci výstavby výtahů ve stanici Karlovo náměstí jsme také upravili a doplnili informační navigační systém v uliční úrovni v okolí stanice, který cestující přehledně směruje ke vstupům do stanice či k nově vybudovaným výtahům.