Postup akceptace potvrzení o studiu s elektronickým podpisem oprávněné osoby

23. 09. 2020

Ve školním roce 2020/2021 začaly školy z důvodů epidemiologické situace vydávat studentům potvrzení o studiu s elektronickým podpisem oprávněné osoby. V listinné podobě není možné ověřit pravost podpisu a student musí verifikaci takto vystaveného potvrzení o studiu zajistit na Czech POINTu konverzí potvrzení školy a doložit následně originální konvertovaný doklad v listinné podobě nebo alternativně níže uvedeným způsobem:

Alternativní postup verifikace:

 1. Cestující (student) zašle na info@pidlitacka.cz svoji registrovanou e-mailovou adresu a přiloží své elektronicky ověřené potvrzení o studiu.
 2. Nejpozději během následujícího pracovního dne pracovník infolinky zpracuje přijatý e-mail, ověří, zda je elektronické potvrzení o studiu a registrovaný e-mail veden na totožného cestujícího, a do registrovaného účtu uloží v MOS kategorii Student 18 - 26 let (typ cestujícího) podle následujícího klíče:

  Společnost: OICT
  Typ cestujícího: Student 18-26
  Platné od: datum počátku slevy
  Platné do: podle délky potvrzení o studiu (nejdéle do 31. 10. následujícího roku nebo do dne předcházejícího 26. narozeninám)
  Zároveň s nastavením tarifní kategorie cestujícího ověří v účtu pracovník infolinky i datum narození.
 3. Cestující je e-mailem informován o zaevidování slevy o zaevidování slevy, kterou pak akceptují prodejní místa v síti PID.

Tento postup je akceptován od 23. září 2020 do odvolání.