Dopravní omezení:
Trvalé změny PID od 31. srpna 2020

Platnost

Ukončeno
Poslední aktualizace:

Typ události: Zrušení zastávky, Zrušení linky, Zavedení linky, Změna trasy, Změna zastávek, Změna jízdního řádu

Dotčené linky
13, 23 110, 182, 185, 186, 187, 201, 202, 302, 351, 376, 377, 378, 396

Popis události

Koncem srpna dochází v provozu PID k několika trvalým změnám a úpravám. Jedná se zejména o následující změny:

Změny v provozu tramvají

Od 29. srpna 2020 jsou zastávky tramvají v oblasti u křižovatky Vinice následující:

  • Na Vinohradské a Černokostelecké ulici vždy za křižovatkou zastávka s názvem Vinice.
  • Ve Starostrašnické ulici obousměrně zastávka Vozovna Strašnice (u křižovatky s ulicemi Krátká a Kralická) poblíž vjezdu do vozovny.

Připomínáme, že dočasně jsou mimo provoz linky číslo 13 (do 18. září 2020) a číslo 23 (do odvolání).

Změny v provozu autobusů

Od 31. srpna 2020

Z důvodu zajištění dopravní obsluhy oblasti Pelc-Tyrolky se dočasně (do odvolání) zavádí linka číslo 187 v trase Nádraží Holešovice – Jankovcova – Pelc Tyrolka – Jankovcova – Nádraží Holešovice. Opatření souvisí se změnou trasy a zastávek pro linku číslo 112. Více informací na tomto odkazu.

Oblast Kbel

  • Všechny spoje linky číslo 185 jsou v provozu v trase Letňany – Kbelský hřbitov.
  • Linka číslo 202 je vedena v trase Poliklinika Mazurská – Čakovice – Kbelský pivovar (nezajíždí do zastávky Nádraží Kbely).
  • Pro linku číslo 302 dochází ke změně trasy; v úseku Letecké muzeum – Ctěnický zámek je vedena přes zastávky Valcha, Kbelský lesopark, Sportovní centrum Kbely, Bakovská, Jilemnická a Pod Nouzovem.

Změny zastávek

  • V oblasti terminálu Letňany dochází ke změnám zastávek jednotlivých autobusových linek.
  • Pro sjednocení zastávek linek ve směru Kbely přibývá pro linky 182, 185, 201, 302 v terminálu druhá zastávka Letňany.
  • Pro linky 351, 376, 377, 378 dochází k přemístění zastávky v rámci terminálu.

  • Pro linky 186 a 201 se ruší zastávka Plynárna Satalice (směr Bazén Hloubětín, resp. Černý Most) a přemísťuje se zastávka Sportareál Satalice (směr Bazén Hloubětín, resp. Černý Most) v Budovatelské ulici před protilehlý vstup do sportovního areálu.
  • Pro linku 396 se ruší zastávka Sportareál Satalice (směr Nádraží Satalice).

Zřizují se nové zastávky:

Pro linky číslo 110 a 351 zastávka Prebslova (v obou směrech).
Pro linku číslo 302 zastávky Valcha, Jilemnická a Pod Nouzovem (vždy v obou směrech).

Změny názvů zastávek

Ctěnice – nový název Ctěnický zámek (pro linky číslo 182, 302)

 

Dále dochází také k úpravám jízdních řádů některých linek a dalším dílčím změnám. Aktuální jízdní řády a další úpravy naleznete na dotčených zastávkách i ve vyhledávači spojení a jízdních řádech na webu DP.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti a děkujeme za pochopení. Další informace o mimořádné události, nebo dopravním omezení poskytne telefonická Infolinka Dopravního podniku na čísle 296 19 18 17.

Otevřít popup