Dopravní omezení:
Slivenec: dočasná změna trasy a zastávek autobusů

Platnost

Probíhající
Poslední aktualizace:

Typ události: Změna trasy a zastávek

Dotčené linky
104, 120, 130, 951

Popis události

Z důvodu stavebních prací v ulici K Holyni a Ke Smíchovu dochází od úterý 16. dubna 2024 (od zahájení denního provozu) do neděle 30. června 2024 (do ukončení denního provozu) k dočasné změně trasy a zastávek autobusů.

Toto opatření navazuje na omezení Slivenec: dočasná změna trasy a zastávek autobusů platné do 15. dubna 2024.

Opatření pro linku číslo 104

 • Ve směru Na Hvězdárně je linka vedena do zastávky Záhorského beze změny a dále ulicemi Voskovcova, Hugo Haase, U Náhonu, otočením zpět v bývalém obratišti U Náhonu, Hugoa Haase, Wassermannova, K Barrandovu, Ke Smíchovu, K Lochkovu a dále po své trase.
 • Ve směru Klukovice je linka vedena do zastávky Škola Velká Chuchle beze změny a dále Starochuchelská, Pod Akáty, V Dolích, K Homolce, Do Chuchle, K Lochkovu, Ke Smíchovu, K Barrandovu, Wassermannova, Voskovcova, Hugo Hasse, U Náhonu, otočením zpět v bývalém obratišti U Náhonu, Hugo Hasse, Voskovcova a dále po své trase.
 • V obou směrech se ruší zastávky Návětrná a Pod Mezí.
 • Ve směru Na Hvězdárně se ruší zastávka K Holyni.
 • V obou směrech se mezi zastávkami Škola Slivenec a Stará Holyně zřizuje zastávka Za Farou v ulici Ke Smíchovou, v zastávkách linky číslo 130.
 • Ve směru Klukovice se mezi zastávkami Škola Slivenec a Stará Holyně zřizuje zastávka Slivenec v ulici K Barrandovou, v zálivu ve směru do centra na úrovni tramvajové smyčky.
 • Ve směru Na Hvězdárně se mezi zastávkami Škola Slivenec a Stará Holyně zřizuje zastávka Silvenec v ulici K Barrandovu, v zálivu ve směru do centra na úrovni tramvajové smyčky.
 • Ve směru Klukovice se mezi zastávkami Škola Slivenec a Stará Holyně zřizuje zastávka Smaragdová, v zálivu u podchodu pro chodce, v úrovni protisměrné zastávky.
 • Ve směru Na Hvězdárně se mezi zastávkami Škola Slivenec a Stará Holyně zřizuje zastávka Smaragdová v ulici K Barrandovu, v zastávce linky číslo 120
 • Ve směru Na Hvězdárně se mezi zastávkami Škola Slivenec a Stará Holyně zřizuje zastávka Pražská čtvrť v ulici Wassermannově, v nástupní zastávce linky číslo 170.
 • V obou směrech se přemísťuje zastávka Stará Holyně z ulice U Náhonu do autobusového obratiště Holyně.
 • Ve směru Na Hvězdárně se přemísťuje zastávka Škola Slivenec z ulice Ke Smíchovu do ulice K Lochkovu, 15 metrů za přechod pro chodce za křižovatkou s ulicí Ke Smíchovu, proti kostelu.
 • Ve směru Klukovice se přemísťuje zastávka Škola Slivenec z ulice Ke Smíchovu do ulice K Lochkovu před kostel, 15 metrů před křižovatku s ulicí Ke Smíchovu.

Opatření pro linku číslo 120

 • Ve směru Nádraží Radotín je linka vedena do zastávky Smaragdová bez změny a dále K Barrandovu, Ke Smíchovu, K Lochkovu a dále po své trase.
 • Ve směru Na Knížecí je linka vedena do zastávky U Křížku beze změny a dále K Lochkovu, Ke Smíchovu, K Barrandovu, K Holyni, Ke Smíchovu a dále po své trase.
 • Zastávky směr Nádraží Radotín:
  • Na Knížecí Smaragdová ve svých pravidelných zastávkách
  • Slivenec (ul. K Barrandovu): v ulici K Barrandovu, v zálivu ve směru z centra, na úrovni tramvajové smyčky (2711/52)
  • Za Farou: v zastávce linky číslo 130
  • Škola Slivenec: v ulici K Lochkovu, 15 metrů za přechodem pro chodce za křižovatkou s ulicí Ke Smíchovu, proti kostelu
  • U KřížkuNádraží Radotín ve svých pravidelných zastávkách
 • Zastávky směr Na Knížecí:
  • Nádraží Radotín U Křížku ve svých pravidelných zastávkách
  • Škola Slivenec: v ulici K Lochkovu před kostelem, 5 metrů před přechodem pro chodce, 15 metrů před křižovatkou s ulicí Ke Smíchovu
  • Za Farou: v ulici Ke Smíchovu, v zastávce linky číslo 130
  • Slivenec: v ulici K Barrandovu, v zálivu ve směru do centra, na úrovni tramvajové smyčky
  • Návětrná: v pravidelné zastávce směr Nádraží Radotín
  • K Holyni Na Knížecí ve svých pravidelných zastávkách

Opatření pro linku číslo 130

 • Ve směru Zličín je linka vedena do zastávky Smaragdová beze změny a dále K Barrandovu, Ke Smíchovu, K Lochkovu, Do Chuchle, K Homolce, K Lochkovu, Ke Smíchovu, K Austistu a dále po své trase.
 • Ve směru Filmové ateliéry Brarandov je linka vedena do zastávky Za Farou beze změny a dále Ke Smíchovu, K Lochkovu, Do Chuchle, K Homolce, K Lochkovu, Ke Smíchovu, K Barrandovu, K holyni, Ke Smíchovu a dále po své trase.
 • Zastávky směr Zličín:
  • Filmové ateliéry Barrandov Smaragdová ve svých pravidelných zastávkách
  • Slivenec: v ulici K Barrandovu, v zálivu ve směru z centra, na úrovni tramvajové smyčky
  • Za Farou: v pravidelné zastávce směr Filmové ateliéry Barrandov
  • Škola Slivenec: v ul. K Lochkovu, 15 m za přechodem pro chodce za křižovatkou s ul. Ke Smíchovu, proti kostelu
  • Do Chuchle: v zastávce linky 104 (2712/1)Škola Slivenec: v ul. K Lochkovu před kostelem, 5 m před přechodem pro chodce, 15 m před křižovatkou s ul. Ke Smíchovu
  • Za Farou Zličín ve svých pravidelných zastávkách
 • Zastávky směr Filmové ateliéry Barrandov:
  • Zličín Za Farou ve svých pravidelných zastávkách
  • Škola Slivenec: v ul. K Lochkovu, 15 m za přechodem pro chodce za křižovatkou s ul. Ke Smíchovu, proti kostelu
  • Do Chuchle: v zastávce linky 104
  • Škola Slivenec: v ul. K Lochkovu před kostelem, 5 m před přechodem pro chodce, 15 m  před křižovatkou s ul. Ke Smíchovu
  • Za Farou: v pravidelné zastávce směr Zličín
  • Slivenec (ul. K Barrandovu): v ulici K Barrandovu, v zálivu ve směru do centra, na úrovni tramvajové smyčky
  • Návětrná: v pravidelné zastávce směr Zličín
  • K Holyni Filmové ateliéry Barrandov ve svých pravidelných zastávkách

Omlouváme se za případné nepříjemnosti a děkujeme za pochopení. Další informace o mimořádné události, nebo dopravním omezení poskytne telefonická Infolinka dopravního podniku na čísle 296 19 18 17.

Otevřít popup