Dopravní omezení:
Mladoboleslavská: dočasná změna trasy a zastávek autobusů

Platnost

Ukončeno
Poslední aktualizace:
Dotčené linky
159, 182, 185, 186, 201, 202, 209, 302, 375, 376, 378, 916, 953

Popis události

Z důvodu opravy vozovky v ulici Mladoboleslavské dochází od pondělí 15. listopadu 2021 (od zahájení denního provozu) do ukončení nočního provozu v noci z pátku 19. na sobotu 20. listopadu 2021 k dočasné změně trasy a zastávek autobusů.

Dopravní omezení v ulici Mladoboleslavské pokračuje II. etapou od soboty 20. listopadu 2021.
Více informací na tomto odkazu.

Opatření pro linku číslo 159

Provoz linky je dočasně přerušen (nahrazen linkou číslo 182).

Opatření pro linku číslo 182

 • Ve směru Vinoř je linka vedena do zastávky Letecké muzeum beze změny a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Bakovská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská a dále po své trase.
 • Ve směru Opatov je linka vedena do zastávky Vinořský hřbitov beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Toužimská, Bakovská, Železnobrodská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po své trase.
 • Zastávky ve směru Vinoř
  • Opatov Letecké muzeum: v pravidelných zastávkách,
  • Valcha: v ulici Polaneckého, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř,
  • Kbelský lesopark: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř,
  • Sportovní centrum Kbely: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř,
  • Bakovská: v ulici Toužimská, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř,
  • Kbely: v ulici Žacléřská, v původní zastávce linky číslo 182 směr Opatov,
  • Kbely: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Vinořský hřbitov,
  • Mladějovská: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Vinořský hřbitov,
  • Vinořský zámek: v ulici Mladoboleslavské, přibližně 100 metrů za křižovatkou s ulicí Vinořskou, přibližně 60 metrů před protilehlou zastávkou Vinořský zámek, u provizorního nástupiště,
  • Vinořský hřbitov Vinoř: v pravidelných zastávkách.
 • Zastávky směr Opatov
  • Vinoř Bakovská: v pravidelných zastávkách,
  • Sportovní centrum Kbely: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Letňany,
  • Kbelský lesopark: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Letňany,
  • Valcha: v ulici Polaneckého, v původní zastávce linky číslo 159 směr Letňany,
  • Letecké muzeum Opatov: v pravidelných zastávkách.

Opatření pro linku číslo 185

 • Linka je vedena polookružně v trase Letňany – Kbelský hřbitov – Letňany.
 • Polookružně v úseku Letňany až Letecké muzeum po pravidelné trase a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Jilemnická, Bohdanečská, Semilská, Toužimská, Bakovská, Železnobrodská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po pravidelné trase do zastávky Letňany.
 • Zastávky polookružně:
  • Letňany Letecké muzeum: v pravidelných zastávkách,
  • Valcha: v ulici Polaneckého, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Kbelský lesopark: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Sportovní centrum Kbely: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Bakovská: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Jilemnická: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Pod Nouzovem: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Ctěnice: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Kbelský hřbitov Bakovská: v pravidelných zastávkách,
  • Sportovní centrum Kbely: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Letňany
  • Kbelský lesopark: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Letňany
  • Valcha: v ulici Polaneckého, v původní zastávce linky číslo 159 směr Letňany
  • Letecké muzeum Letňany: v pravidelných zastávkách.

Opatření pro linku číslo 186

 • Linka je vedena ve zkrácené trase Černý Most Nádraží Satalice.
 • Ve směru Černý Most se ruší zastávky Satalice Netřebická
 • Ve směru Vinoř se ruší zastávky Za Kapličkou, Vinořská a Nádraží Satalice
 • V obou směrech se ruší zastávky Vinořský zámek, Vinořský hřbitov a Lohenická.

Opatření pro linku číslo 201

 • Ve směru Černý Most je linka vedena do zastávky Kbely (v ulici Žacléřské) beze změny a dále Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně a dále po své trase.
 • Ve směru Nádraží Holešovice je linka vedena do zastávky Satalická obora beze změny a dále k Radonicům, vlevo průjezd AO Satalická obora, vpravo K Radonicům, Vinořská, Mladoboleslavská, Žacléřská a dále po své trase.
 • Zastávky směr Černý Most:
  • Nádraží Holešovice Kbely (v ulici Žacléřské): v pravidelných zastávkách,
  • Kbely: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Vinořský hřbitov
  • Mladějovská: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Vinořský hřbitov
  • Vinořská: v ulici Vinořské, za křižovatkou s ulicí Mladoboleslavskou, naproti zastávce linky číslo 186 směr Vinoř
  • Satalice (v ulici K Cihelně) až Černý Most: v pravidelných zastávkách,
 • Zastávky směr Nádraží Holešovice:
  • Černý Most Satalická obora: v pravidelných zastávkách, včetně charakterů
  • Satalice: v ulici Vinořské, přibližně 45 metrů za kruhovým objezdem,
  • Vinořská: v ulici Vinořské, před křižovatkou s ulicí Mladoboleslavskou, v zastávce linky číslo 186 směr Vinoř
  • Mladějovská: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Palmovka
  • Kbely: v ulici Mladoboleslavské, v zastávce linky číslo 916 směr Palmovka
  • Kbely (v ulici Žacléřské) až Nádraží Holešovice: v pravidelných zastávkách,

Opatření pro linku číslo 202

 •  Linka je zkrácena do zastávky Bakovská.
 • Ve směru Bakovská je linka vedena do zastávky Sovenická beze změny a dále Semilská, Toužimská, Bakovská - výstup.
 • Ve směru Poliklinika Mazurská je linka vedena Bakovská, Železnobrodská, Semilská, Toužimská, Jilemnická, Bohdanečská, Semilská a dále po své trase.
 • Zastávky směr Bakovská:
  • Poliklinika Mazurská Sovenická: v pravidelných zastávkách,
  • Bakovská - výstupní: v ulici Bakovské, v bývalé výstupní zastávce
 • směr Poliklinika Mazurská:
  • Bakovská - nástupní: v ulici Bakovské, v původní zastávce linky číslo 202 směr Kbelský pivovar
  • Bakovská: v ulici Toužimské, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Jilemnická: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Pod Nouzovem: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Ctěnice: v ulici Jilemnické, v původní zastávce linky číslo 159 směr Vinoř
  • Miškovice Poliklinika Mazurská: v pravidelných zastávkách

Opatření pro linku číslo 209

 • Ve směru Nádraží Uhříněves je linka vedena do zastávky Letecké muzeum beze změny a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Bakovská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně do zastávky Satalice a dále po pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Za Novákovou zahradou beze změny a dále K Cihelně, Vinořská, Mladoboleslavská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně do zastávky Satalice a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizují se zastávky:
  • Valcha obousměrně: v pravidelných zastávkách linky číslo 159
  • Kbelský lesopark obousměrně: v pravidelných zastávkách linky číslo 159
  • Sportovní centrum Kbely obousměrně: v pravidelných zastávkách linky číslo 159
  • Bakovská směr Nádraží Uhříněves: v pravidelné zastávce linky číslo 159 směr Vinoř (v ulici Toužimské),
  • Bakovská směr Letňany: v pravidelné zastávce linky číslo 185 směr Kbelský hřbitov (v ulici Bakovské)
  • Kbely obousměrně: v pravidelných zastávkách linky číslo 185 v ulici Žacléřské
  • Mladějovská obousměrně: v pravidelných zastávkách linky číslo 375
  • Vinořská směr Letňany: v pravidelné zastávce linky číslo 186 směr Vinoř,
  • Vinořská směr Nádraží Uhříněves: v čele nepoužívaného zastávkového zálivu v ulici Vinořská
  • Netřebická směr Nádraží Uhříněves: v pravidelné zastávce linky číslo 186 směr Černý Most
  • Za Kapličkou: směr Letňany: v pravidelné zastávce linky číslo 186 směr Vinoř
 • Přemisťují se zastávky:
  • Kbely obousměrně: z ulice Hornopočernické do pravidelných zastávek linky číslo 375 v ulici Mladoboleslavské
  • Satalice směr Letňany: z ulice Trabantské do dočasné zastávky v ulici Vinořské, přibližně 45 metrů za kruhovým objezdem,
 • Ruší se zastávky:
  • Huntířovská – obousměrně
  • Kbelský pivovar – směr Letňany
  • Nymburská – obousměrně
  • Dřevařská – obousměrně

Opatření pro linku číslo 302

 • Ve směru Přezletice je linka vedena do zastávky Letecké muzeum beze změny a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Moravanská beze změny dále Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizuje se zastávka:
  • Bukovinská – směr Letňany: v ulici Bohdanečská v pravidelné zastávce linky číslo 182
 • Přemísťují se zastávky:
  • Vinořský zámek – směr Přezletice: v ulici Mladoboleslavská přibližně 100 metrů za křižovatku s ulicí Vinořská (přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek), k vybudovanému provizornímu nástupišti
 • Ruší se zastávky:
  • Huntířovská – obousměrně
  • Kbelský pivovar – směr Letňany
  • Kbely – směr Letňany
  • Mladějovská – směr Letňany
  • Vinořský zámek – směr Letňany
  • Vinořský hřbitov – směr Letňany

Opatření pro linku číslo 375

 • Ve směru Vinoř je linka vedena do zastávky Letecké muzeum beze změny a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Vinořský hřbitov beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Přemísťují se zastávky:
  • Vinořský zámek – směr Vinoř v ulici Mladoboleslavská, přibližně 100 metrů za křižovaku s ulicí Vinořská (přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek), k vybudovanému provizornímu nástupiště
 • Ruší se zastávky:
  • Huntířovská – obousměrně
  • Kbelský pivovar – směr Letňany
  • Kbely – směr Letňany
  • Mladějovská – směr Letňany
  • Vinořský zámek – směr Letňany

Opatření pro linku číslo 376

 • Ve směru Radonice je linka vedena do zastávky Letecké muzeum beze změny a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, K Cihelně a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Za Novákovou zahradou beze změny a dále K Cihelně, Vinořská, Mladoboleslavská, Žacléřská, Železnobrodská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Školní spoj z Jenštejna ve směru Letňany je veden z nástupní zastávky Jenštejn, Hradní ulicemi Hradní, Pavlova, V Uličce, Vinořská, Chvalská, Bystrá, K Cihelně, Vinořská, Mladoboleslavská, Žacléřská, Železnobrodská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizuje se zastávky:
  • Mladějovská – obousměrně: v ulici Mladoboleslavská v pravidelných zastávkách linky číslo 375
 • Přemísťují se zastávky:
  • Kbely – obousměrně: z ulice Hornopočernická do ulice Mladoboleslavská do pravidelných zastávek linky číslo 375
  • Satalice – směr Letňany: z ulice Trabantská do ulice Vinořská přibližně 45 metrů za kruhový objezd,
 • Ruší se zastávky:
  • Huntířovská – obousměrně
  • Kbelský pivovar – směr Letňany
  • Nymburská – obousměrně
  • Dřevařská – obousměrně
  • Vinořský zámek – směr Letňany
  • Vinořský hřbitov – směr Letňany
  • Lohenická – směr Letňany
  • Vinoř – směr Letňany
  • Jenštejn, Domov Seniorů – směr Letňany
  • Jenštejn – směr Letňany

Opatření pro linku číslo 378

 • Ve směru Vinoř je linka vedena do zastávky Letecké muzeum beze změny a dále Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Letňany je linka vedena do zastávky Vinořský hřbitov beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Toužimská, Polaneckého, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizuje se zastávka:
  • Bukovinská – směr Letňany: v ulici Bohdanečská v pravidelné zastávce linky číslo 182
 • Přemísťuje se zastávka:
  • Vinořský zámek – směr Vinoř: v ulici Mladoboleslavská přibližně 100 metrů za křižovatku s ulicí Vinořská (přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek), k vybudovanému provizornímu nástupišti
 • Ruší se zastávky:
  • Huntířovská – obousměrně
  • Kbelský pivovar – směr Letňany
  • Kbely – směr Letňany
  • Mladějovská – směr Letňany
  • Vinořský zámek – směr Letňany

Opatření pro linku číslo 396

 • Ve směru Nádraží Satalice je linka vedena do zastávky Vinoř beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská, Trabantská, Budovatelská, Před Tratí do výstupní zastávky.
 • Ve směru Přezletice je linka z nástupní zastávky Nádraží Satalice vedena K Nádraží, Vinořská, Mladoboleslavská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizují se:
  • Lohenická – obousměrně: v ulici Mladoboleslavská v pravidelných zastávkách linky číslo 186
  • Vinořský hřbitov – obousměrně: v ulici Mladoboleslavská v pravidelných zastávkách linky číslo 186
  • Bukovinská – směr Nádraží Satalice: v ulici Bohdanečská v pravidelné zastávce linky číslo 182
  • Vinořský zámek - směr Vinoř: v ulici Mladoboleslavská přibližně 100 metrů za křižovatku s ulicí Vinořská (přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek), k vybudovanému provizornímu nástupišti
  • Vinořská - směr Přezletice: v ulici Vinořská v pravidelné zastávce linky číslo 186
  • Vinořská – směr Nádraží Satalice: v čele nepoužívaného zastávkového zálivu v ulici Vinořská
  • Netřebická – směr Nádraží Satalice: v ulici Vinořská v pravidelné zastávce linky číslo 186
  • Za Kapličkou – směr Přezletice: v ulici Vinořská v pravidelné zastávce linky číslo 186
  • Satalice – směr Nádraží Satalice: v ulici Trabantská v pravidelné zastávce linky číslo 186
  • Nádraží Satalice – výstupní: v ulici Za Tratí v pravidelné výstupní zastávce linky číslo 186 
  • Nádraží Satalice – nástupní: v ulici K Nádraží v pravidelné zastávce linky číslo 186

Opatření pro linku číslo 916

 • Linka je vedena polookružně v trase Palmovka Vinořský hřbitov Palmovka.
 • Polookružně v úseku Palmovka Mladějovská po pravidelné trase a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Železnobrodská, Bakovská a dále po pravidelné trase do zastávky Palmovka.
 • Zastávky polookružně:
  • Palmovka Mladějovská: v pravidelných zastávkách,
  • Vinořský zámek: v ulici Mladoboleslavské, přibližně 100 metrů za křižovatkou s ulicí Vinořskou, přibližně 60 metrů před protilehlou zastávkou Vinořský zámek,
  • Vinořský hřbitov: v ulici Chaltické, v zastávce linky číslo 302 směr Přezletice
  • Bukovinská: v ulici Bohdanečské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Rousínovská: v ulici Bohdanečské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Ctěnický zámek: v ulici Bohdanečské, v zastávce linky 182 směr Opatov
  • Kbelský hřbitov: v ulici Semilské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Zamašská: v ulici Semilské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Sovenická: v ulici Semilské, v zastávce linky číslo 182 směr Opatov
  • Bakovská Palmovka: v pravidelných zastávkách.

Opatření pro linku číslo 953

 • Ve směru Lehovec je linka vedena do zastávky Vinořský hřbitov beze změny a dále Mladoboleslavská, Chaltická, Klenovská, Bohdanečská, Semilská, Železnobrodská, Žacléřská, Mladoboleslavská, Vinořská a dále po své pravidelné trase.
 • Zřizují se zastávky:
  • Bukovinská – směr Lehovec: v ulici Bohdanečská v pravidelné zastávce linky číslo 182
  • Kbely – směr Lehovec: v ulici Mladoboleslavská v pravidelné zastávce linky číslo 375 (směr Vinoř)
 • Přemísťuje se:
  • Vinořský zámek – směr Vinoř: v ulici Mladoboleslavská přibližně 100 metrů za křižovatku s ulicí Vinořská (přibližně 60 metrů před protilehlou zastávku Vinořský zámek), k vybudovanému provizornímu nástupišti
 • Ruší se:
  • Vinořský zámek – směr Lehovec.

 

Dokumenty ke stažení

Omlouváme se za případné nepříjemnosti a děkujeme za pochopení. Další informace o mimořádné události, nebo dopravním omezení poskytne telefonická Infolinka Dopravního podniku na čísle 296 19 18 17.