Dopravní omezení:
Nebušická - V Šáreckém údolí: dočasná změna trasy a zastávek autobusů

Platnost

Ukončeno
Poslední aktualizace:

Typ události: Změna trasy a zastávek

Dotčené linky
116, 161, 255, 263, 312, 316, 356, 907

Popis události

Z důvodu rekonstrukce vozovky v ulici Horoměřické v úseku Nebušická – V Šáreckém údolí dochází od středy 1. září 2021 (od zahájení denního provozu) do 6. září 2021 (do 4.30 hodin) k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 116, 161, 255, 263, 312, 316, 356 a 907. Linky číslo 316 a 356 budou i nadále vedeny po odklonových trasách.

Opatření pro linku číslo 116

 • Linka je zkrácena do trasy Dejvická – Korek.
 • Zřizuje se výstupní zastávka Korek na odstavné manipulační ploše souběžně s ulicí V Šáreckém údolí.
 • V obou směrech se ruší zastávky JenerálkaNebušice.

Opatření pro linku číslo 161

 • Linka je vedena polokružně v trase Nádraží Veleslavín – Přední Kopanina (vybrané spoje) – Nebušice – Bořislavka.
 • Zastávky:
  • Nádraží Veleslavín: (nástupní) na obslužné komunikaci souběžné s ulicí Vokovickou, před vyústěním do ulice Vokovické, v zastávce linky ČSAD Slaný,
  • Divoká Šárka: v ulici Evropské, za křižovatkou s protilehlou ulicí Libockou, v zastávce linky číslo 119,
  • K Tuchoměřicům: v ulici K Tuchoměřicům v zastávce linky 312 (směr Bořislavka),
  • Přední Kopanina: v ulici K Tuchoměřicům v zastávce linky 161 (směr Bořislavka),
  • K Julianě: v ulici K Tuchoměřicům v zastávce linky 161 (směr Bořislavka),
  • U VáclavaBořislavka: v pravidelných zastávkách linky 161 (směr Bořislavka).

Opatření pro linku číslo 255

 • Linka je zkrácena do trasy Korek – Dejvická.
 • Zastávky:
  • Korek: (nástupní) v ulici V Šáreckém údolí, v pravidelné zastávce linky číslo 255,
  • Kuliška Dejvická: v pravidelných zastávkách linky číslo 255.
 • V obou směrech se ruší zastávky Nebušice Jenerálka.

Opatření pro linku číslo 263

 • Ve směru Průhonský háj je linka vedena z obratiště Na Pískách ulicemi Evropská, Vokovická, Lipská, Do Horoměřic, Tuchoměřická a Nebušická do výstupní zastávky Průhonský háj.
 • Zastávky:
  • Na Pískách: (nástupní) v AO Na Pískách (Kladenská ulice) pravidelné zastávce linky číslo 263,
  • Bořislavka: v ulici Evropské za křižovatkou s ulicí Horoměřickou, v zastávce linky číslo 216, přemístěna z ulice Horoměřické,
  • Divoká Šárka: v ulici Evropské, za křižovatkou s protilehlou Libockou ulicí, v zastávce linky číslo 119,
  • Průhonský háj: (výstupní) v ulici Nebušické (pravidelná zastávka linky číslo 161 směr Bořislavka).

Opatření pro linku číslo 312

Ve směru Tuchoměřice, respektive Lichoceves je linka vedena přes zastávky:

 • Nádraží Veleslavín: (nástupní) na obslužné komunikaci souběžné s ulicí Vokovickou, před vyústěním do ulice Vokovické, společně s linkou číslo 161,
 • Divoká Šárka: v ulici Evropské, za křižovatkou s protilehlou Libockou ulicí, v zastávce linky číslo 119,

  dále pouze vybrané spoje přes Nebušice:
 • U Václava: v ulici Tuchoměřické, v zastávce linky číslo 312 (směr Bořislavka),
 • Na Mlýnici: v ulici Tuchoměřické, v zastávce linky číslo 312 (směr Bořislavka),
 • Nebušice: na náměstí Padlých na výjezdové komunikaci, před křižovatkou s ulicí k Tuchoměřicům na provizorním nástupišti,
 • Na Mlýnici: v ulici Tuchoměřické, v zastávce linky číslo 312 (směr Tuchoměřice),
 • U Václava: v ulici Tuchoměřické v zastávce linky číslo 312 (směr Tuchoměřice),

  dále všechny spoje:
 • K JuliáněTuchoměřice (všechny varianty), respektive Lichoceves v pravidelných zastávkách linky číslo 312.

Ve středu 1. září 2021 (pouze spoj s odjezdem z Nádraží Veleslavín v 9.35 hodin) a ve čtvrtek 2. září 2021 a v pátek 3. září 2021 (pouze spoje s odjezdem z Nádraží Veleslavín ve 13.05 hodin) je linka číslo 312 vedena v trase Nádraží Veleslavín – Divoká Šárka – Na Parcelách – Škola Nebušice – K Noskovně – Nebušice – Na Mlýnici – ... – Tuchoměřice. NOVÉ

Opatření pro linku číslo 907

Ve směru Letiště je linka vedena přes zastávky:

 • LipenceSušická v pravidelných zastávkách linky číslo 907,
 • Bořislavka: přemísťuje se: z ul. Horoměřické do ul. Evropské, do výstupní zastávce linky číslo 131,
 • Nádraží Veleslavín: na obslužné komunikaci souběžné s ulicí Vokovickou, společně s linkou číslo 161,
 • Divoká Šárka: v ulici Evropské v zastávce linky číslo 119,
 • U Václava: v ulici Tuchoměřické, v pravidelné zastávce linky číslo 907 (směr Lipence),
 • Na Mlýnici: v ulici Tuchoměřické, v pravidelné zastávce linky číslo 907 (směr Lipence),
 • Nebušice: na náměstí Padlých na výjezdové komunikaci z AO, před křižovatkou s ulicí k Tuchoměřicům,
  u provizorního nástupiště, společně s linkou číslo 312,
 • Na MlýniciLetiště v pravidelných zastávkách linky číslo 907.

Opatření pro linky číslo 316 a 356

 • Linky jsou vedeny odklonem do Prahy přes Nebušice, z Prahy přes Divokou Šárku.
 • V obou směrech se přemisťují zastávky Horoměřice, a to do dvora statku k dočasně vybudovanému nástupišti, přibližně 2 metry před vjezd do lakovny.
 • Ve směru Bořislavka se zřizují zastávky:
  • Průhonský háj: v pravidelných zastávkách linky číslo 161,
  • Škola Nebušice: v pravidelných zastávkách linky číslo 161.
 • Ve směru Horoměřice se zřizují zastávky:
  • Divoká Šárka: v pravidelné zastávce linky číslo 119,
  • Nebušice: nástupní pro vybrané spoje linky číslo 356, autobusovém obratišti u dočasně vybudovaného nástupiště vstřícně výstupní zastávce linky číslo 116.
 • Od 2. září 2021 jsou vybrané spoje linky číslo 356 do Horoměřic vedeny ze zastávky Pruhonský háj NOVÉ
 • V obou směrech se ruší zastávky Pučálka.

Linky číslo 316 a 356 budou i nadále vedeny po odklonových trasách.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti a děkujeme za pochopení. Další informace o mimořádné události, nebo dopravním omezení poskytne telefonická Infolinka Dopravního podniku na čísle 296 19 18 17.