Tisková zpráva: DPP začne v ulici Na Strži s výstavbou jižního vestibulu stanice metra D Olbrachtova

29. 03. 2023

Praha, 29. března 2023 – Od soboty 1. dubna 2023 začne Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v ulici Na Strži v Praze 4, v úseku od křižovatky s ulicí Antala Staška po křižovatku s Radovou a Matěchovou ulicí, stavět jižní vestibul stanice metra D Olbrachtova. Ulice Na Strži bude v tomto, cca 110 metrů dlouhém úseku, obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu po dobu následujících zhruba tří let. Dotkne se to autobusové linky č. 124, která bude ve směru Želivského jezdit po odklonové trase a linky č. 170, které bude jezdit odklonem nově v obou směrech. Většina dosavadních opatření týkající se autobusových linek č. 121, 170, 193, 904 a H1 zůstává v platnosti. Lokální individuální automobilová doprava bude vedena odklonem ulicemi Antala Staška, Budějovická a Olbrachtova. DPP žádá všechny řidiče, aby do oblasti vůbec nezajížděli, pokud to není nezbytně nutné.

První etapa stavebních prací v ulici Na Strži na výstavbě jižního vestibulu stanice metra D Olbrachtova začne nejdříve přeložkami inženýrských sítí, jejichž realizace potrvá zhruba dva až tři měsíce, tj. zhruba do konce školního roku. O letních prázdninách bude následovat vrtání pilot, celkový součet jejich délek bude činit 1 300 metrů a zápor v celkové délce 560 metrů, které budou sloužit k zajištění budoucí stavební jámy. Ta bude mít dvě úrovně. Převážná část jižního vestibulu bude relativně mělká, od šesti do osmi metrů, pouze menší část bude v hloubce zhruba 16 metrů. Z této části vestibulu bude vést na nástupiště eskalátorový tunel. 

Po dokončení vrtání pilot a výstavby pilotové stěny, zhruba na přelomu léta a podzimu letošního roku, začne samotné hloubení stavební jámy. Z ní zhotovitelé následně budou razit eskalátorový tunel k budoucímu nástupišti stanice, které bude v hloubce cca 31 metrů pod povrchem. Po výstavbě vestibulu a eskalátorového tunelu bude následovat budování vnitřních nosných konstrukcí a stropní desky nad vestibulem, její zaizolování, zasypání a obnova silničních povrchů a části chodníků. Po zhruba třech letech, tj. v dubnu 2026 bude v ulici Na Střiži opět obnoven provoz MHD a individuální automobilové dopravy. Zhotovitelem prvního úseku metra D je konsorcium společností Subterra, Hochtief CZ, Hochtief Infrastructure, STRABAG a Ed. Züblin. Jižní vestibul stanice metra D Olbrachtova se nachází na staveništi OL1, na kterém první úsek metra D buduje společnost STRABAG.

„Pokračujeme ve stavbě metra D, kromě ražby tunelů, nyní i na povrchu výstavbou jižního vestibulu budoucí stanice Olbrachtova. Zanedlouho to bude už jeden rok od zahájení stavby. Každou dopravní stavbu takových rozměrů, samozřejmě provází omezení, která jsou nutná pro dotažení tohoto klíčového projektu. Prosím proto všechny Pražany o pochopení ke všem opatřením v ulici Na Strži,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Od 21. června 2022 je kvůli výstavbě metra D, konkrétně severního vestibulu a samotné stanice Olbrachtova uzavřena ulice Na Strži ve směru z centra, mezi křižovatkami s Jeremenkovou a ulicí Antala Staška. Autobusové linky č. 121 a 170 jsou v jednom směru a linky č. 193, 904 a H1 obousměrně vedeny po odklonových trasách. Rozšíření uzavírky ulice Na Strži na obousměrnou v úseku od křižovatky s ulicí Antala Staška po křižovatku s Radovou a Matěchovou ulicí přináší několik rozšíření dosavadních dopravních opatření pro autobusové linky v dané oblasti.

Nová dopravní opatření pro MHD platná od 1. dubna 2023

Linka č. 118
Pro linku č. 118 se ve směru Sídliště Spořilov zřizuje zastávka Budějovická ve Vyskočilově ulici za křižovatkou s ulicí Budějovická, v zastávce noční autobusové linky č. 905 (směr Jižní Město).

Linka č. 124
Linka č. 124 je ve směru Želivského mezi zastávkami Ryšánka – Budějovická vedena po odklonové trase
Ruší se zastávka Krčská.
Přemisťují se zastávky: 

  • Ryšánka do ulice Antala Staška, do zastávky autobusové linky č. 121,
  • Budějovická do Vyskočilovy ulice, do zastávky noční autobusové linky č. 905 (směr Jižní Město).

Zřizují se zastávky Antala Staška a Poliklinika Budějovická v ulici Antala Staška v zastávkách autobusové linky č. 170.

Linka č. 170
Linka č. 170 je mezi zastávkami Budějovická – Na Staré cestě nově vedena po odklonové trase v obou směrech, nejen ve směru na Barrandov (Pražská čtvrť), jako doposud.
Proto se nově přemísťují zastávky směr Jižní Město:

  • Budějovická do Vyskočilovy ulice, do zastávky noční autobusové linky č. 905 (směr Jižní Město),
  • Ryšánka do ulice Antala Staška, do zastávky autobusové linky č. 121 (směr Poliklinika Budějovická).

Zřizují se zastávky Antala Staška a Poliklinika Budějovická v ulici Antala Staška v zastávkách autobusové linky 121.

Linky č. 193 a 904
Původně zrušená zastávka Na Strži (směr Šeberák) se obnovuje a přemisťuje do Olbrachtovy ulice, za křižovatku s ulicí Na Strži.

Linka H1
Pro linku H1 k přepravě osob se sníženou schopností pohybu a orientace se ve směru Pankrác přemísťuje zastávka Poliklinika Budějovická do Budějovické ulice přibližně 80 metrů za křižovatku s ulicí Antala Staška, za zastávku zájezdových autobusů hotelu ILF,

Dosavadní dopravní opatření pro MHD, která i nadále zůstávají beze změny v platnosti

Linka č. 121
Linka č. 121 je ve směru Nádraží Braník mezi zastávkami Poliklinika Budějovická – Na Staré cestě vedena po odklonové trase.
Jsou zrušeny zastávky Budějovická, Krčská a Na Strži.
Je přemístěna nástupní zastávka Poliklinika Budějovická na opačnou stranu komunikace, do zastávky autobusové linky č. 124 směr Zelený pruh.
Jsou zřízeny zastávky Antala Staška a Ryšánka v ulici Antala Staška v zastávkách autobusové linky č. 170.

Linka č. 170
Linka č. 170 je ve směru Pražská čtvrť mezi zastávkami Bbrumlovka – Na Staré cestě vedena po odklonové trase.
Jsou zrušeny zastávky Krčská a Na Strži.
Je přemístěna zastávka Budějovická do Budějovické ulice, do zastávky autobusové linky č. 124 (směr Zelený pruh),
Jsou zřízeny zastávky Poliklinika Budějovická, Antala Staška a Ryšánka v ulici Antala Staška, v zastávkách autobusové linky č. 121.

Linky č. 193 a 904
Linky č. 193 a 904 jsou obousměrně mezi zastávkami Lísek – Na Strži vedeny po odklonové trase.
Obousměrně jsou zrušeny zastávky Poliklinika Budějovická, Antala Staška a Ryšánka.
Obousměrně jsou zřízeny zastávky Budějovická a Krčská v zastávkách autobusové linky č. 118.

Linka H1
Pro linku H1 k přepravě osob se sníženou schopností pohybu a orientace je ve směru Nemocnice Krč přemístěna zastávka Poliklinika Budějovická do zastávky Budějovická autobusové linky č. 124 směr Zelený pruh (po ukončení výluky z důvodu obnovy vodovodu v Budějovické ulici).

Dopravní opatření pro individuální automobilovou dopravu
Lokální individuální automobilová doprava od Krče ve směru na Pankrác bude z ulice Na Strži vedena odklonem po ulicích Antala Staška a Budějovická.
V opačném směru od Pankráce, resp. ulice 5. května do Podolí je lokální individuální automobilová doprava bez omezení vedena ulicemi Na Strži a dále Jeremenkovou. Ve směru do Krče a k Jižní spojce je možné z Pankráce využít Budějovickou ulici a nájezd na Jižní spojku u křížení s Michelskou a Vídeňskou ulicí, případně z ulice Na Strži pokračovat odklonem ulicemi Olbrachtova, Budějovická a Antala Staška spět do ulice Na Strži.
Ve směru od Zeleného pruhu na Pankrác bude lokální individuální automobilová doprava vedena také odklonem po ulicích Antala Staška a Budějovická.
Oblast ulic Vikova, Radova, Kovařovicova, U Strže a Halasova bude pouze pro dopravní obsluhu a místní obyvatele přístupna ulicí Na Strži od křižovatky s ulicemi Jeremenkova a Olbrachtova. Výjezd z této oblasti je opět do ulice Na Strži směrem ke křižovatce s Jeremenkovou a Olbrachtovou ulicí. 

DPP důrazně apeluje na všechny řidiče, aby do oblasti vůbec nezajížděli a netranzitovali přes ni. Zachovají tím průjezdnost lokálních ulic pro MHD, nezbytnou dopravní obsluhu (složky IZS, zásobování, svoz odpadu apod.) a místní obyvatele.
 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup