Co vše potřebuji pro vyřízení slevy na jízdném v kategorii Junior a Student?

V Praze (pásmo P,0 a B) je poskytována sleva na předplatném jízdném pro cestující od 15 do 26 let, detailní informace ke slevám naleznete níže.

Junior od 15 do 18 let

V Praze je poskytována sleva pouze na předplatném jízdném pro všechny cestující od 15 do 18 let, nezávisle na tom, zda studují, nebo ne. Tito cestující jsou zařazeni do tarifní kategorie „Junior“. Sleva je poskytována pouze na předplatné jízdné, na jednotlivém jízdném junioři žádnou slevu nemají a hradí jízdné v plné výši.

V příměstské dopravě (tarifní pásma PID) mohou junioři do 18 let cestovat za zvýhodněné (poloviční jízdné). Podmínkou je prokázání věku průkazem se jménem, příjmením, datem narození a fotografií, potvrzeným vydavatelem průkazu (právnickou osobou):

 • Občanský průkaz
 • Cestovní pas
 • Žákovský průkaz potvrzení školou a dopravcem
 • In Karta ČD
 • Studijní průkazka potvrzená školou (s fotkou)

Student od 18 do 26 let

Od 18 let platí cestující standardně plnou cenu jízdného.

Žáci a studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol v denní nebo prezenční formě studia do věku 26 let jsou zařazeni do tarifní kategorie „Student“ a mohou využívat slevu na předplatním časovém jízdném.

Na jednotlivém jízdném slevu studenti nemají a hradí jízdné v plné výši. 

Nárok na slevu při nákupu jízdného a při přepravní kontrole je povinné prokazovat.

Formy doložení studia:

Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu, papírové potvrzení o studiu vydané příslušnou školou na celý aktuální školní/akademický rok a žákovský průkaz jsou v systému PID akceptovány vždy na dobu trvání školního, resp. akademického roku, na nějž byly vydány.

Studenti, kteří vlastní průkaz ISIC, který lze elektronicky ověřit v databázi držitelů provozovanou GTS, mohou tímto ISIC průkazem nahradit jak potvrzení o studiu, tak i samotnou průkazku PID. Časové jízdenky (kupóny) k těmto průkazům se vydávají na prodejních místech DPP, popř. si mohou standardním způsobem na prodejním místě DP zřídit průkazku PID (je potřeba fotka a doložit studium) nebo aktivovat jízdné k identifikátoru (doložit studium).

Studenti vysokých škol, které mají uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem o poskytování dat, mohou kromě ISIC karty použít i školní průkaz. Mezi tyto školy patří:

 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Univerzita Karlova v Praze (UK)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
 • Akademie múzických umění

V příměstské dopravě (tarifní pásma PID) mohou studenti do 26 let cestovat za zvýhodněné (poloviční) jízdné, musí ale při přepravní kontrole doložit věk a statut studenta jedním z následujících způsobů:

 • Kartou ISIC
 • Žákovským průkazem

 

Ke stažení: