Časový kupon zakoupíte i v jízdenkovém automatu

Věděli jste, že si časový, například roční, kupon na pražskou MHD můžete zakoupit v jízdenkových automatech nejen ve stanicích metra? Nestůjte ve frontě a obslužte se sami!

Jak postupovat?

Ke čtečce na automatu stačí přiložit platnou čipovou kartu Lítačka nebo In Kartu Českých drah. Na displeji se vám zobrazí vaše aktuální platné kupony.

Pokud žádný kupon na kartě nemáte nebo ty stávající končí za 60 a méně dnů, můžete si vybrat kupon na další období a příslušnou částku uhradit bezhotovostně platební kartou. Po provedení platby vám systém automaticky nahraje nový kupon na vaši kartu Lítačka nebo In Kartu Českých drah.

Ve vybraných jízdenkových automatech nejen v metru si můžete zakoupit kterýkoliv typ elektronického kuponu na MHD v Praze (měsíční, čtvrtletní či roční, pásmo P, 0), a to jak plnohodnotný občanský, ale také zvýhodněné pro juniory ve věku 15–18 let, studenty ve věku 18–26 let nebo seniory ve věku 60–65 let.

Více informací a seznam automatů najdete zde.

Otevřít popup