DPP si udržel plnou kontrolu nad reklamou v metru

20. 11. 2019

Praha, 20. listopadu 2019 – Obvodní soud pro Prahu 9 zamítl návrh společnosti Rencar, kterým se v rozporu se soudním rozhodnutím domáhala i nadále instalovat svá reklamní sdělení v metru. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) tak může dále pokračovat v plnění smlouvy uzavřené se společností RAILREKLAM, jež za reklamní plochy platí třikrát více než Rencar.

Dopravní podnik hl. m. Prahy předal 1. listopadu 2019 veškeré reklamní plochy v pražském metru společnosti RAILREKLAM, která se jako vítězný uchazeč v nedávném poptávkovém řízení zavázala hradit DPP za reklamní plochy v metru rekordní částku ve výši 91,5 milionů korun ročně. Společnost Rencar, která tyto plochy dosud neoprávněně fakticky užívala pro instalaci vlastní reklamy, již dříve veřejně prohlásila, že se proti postupu DPP bude bránit veškerými prostředky.

Společnost Rencar ve snaze zajistit si další pro ni lukrativní užívání majetku DPP podala návrh na nařízení předběžného opatření. V návrhu se domáhala, aby DPP byla uložena povinnost umožnit firmě Rencar i nadále instalovat svá reklamní sdělení v metru. Soud však návrh v plném rozsahu zamítl z důvodu neexistence platné smlouvy mezi DPP a Rencarem, a to v souladu se závěry dříve vydaného rozsudku, v němž vyslovil neplatnost smlouvy mezi těmito dvěma společnostmi.

Soud tak dal DPP opětovně za pravdu. Společnost Rencar a její pracovníci nejsou oprávněni instalovat žádná reklamní sdělení v metru. „Nájem reklamních ploch tvoří významnou položku v příjmech DPP, proto jsme rádi, že se nám tento případ ve spolupráci s advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný daří úspěšně řešit. I nadále budeme postupovat tak, abychom ochránili dobré jméno DPP před dalšími útoky společnosti Rencar, jež v metru působila na základě smlouvy, kterou DPP dlouhodobě považuje za absolutně neplatnou,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

DPP tak nyní bude inkasovat jen za plochy v metru částku ve výši 91,5 milionů korun ročně. Rencar za reklamní plochy v metru doposud DPP hradil částku okolo 25 mil. Kč, přičemž umisťoval reklamu i na místech, která podle smlouvy se společností RAILREKLAM již nebude možné pro tento typ sdělení užívat. „Zamítnutí předběžného opatření je tak dalším milníkem v naplňování dlouhodobé strategie DPP, která spočívá v maximalizaci příjmů z reklamního užívání majetku DPP za současné udržitelnosti počtu reklamních ploch. Našim cílem je postupné odstranění reklamního smogu v prostorách metra, a tím pádem zvýšení komfortu pro cestující,“ dodal Petr Witowski.

 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz