Mezinárodní architektonická soutěž na lanovku Podbaba – Troja – Bohnice má pět finalistů

12. 07. 2022

Praha, 12. července 2022 – Do mezinárodní architektonické soutěže na podobu stanic a podpěr plánované nové lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice, kterou letos v květnu vyhlásil Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se přihlásilo 23 zájemců z devíti evropských zemí. Porota, které předsedá Arjan Dingste, ředitel a hlavní architekt renomovaného amsterdamského ateliéru UNStudio z nich vybrala pět finalistů: polské studio DWAA, londýnské Grimshaw Architects, české ov architekti společně s Olgoj Chorchoj, světoznámé norské studio Snøhetta resp. jejich rakouský ateliér a další londýnskou kancelář William Matthews Associates.

Úkolem finalistů je zpracovat a předložit architektonický návrh všech tří stanic a pěti podpěr plánované lanovky Podbaba – Troja – Bohnice, která do budoucna nahradí chybějící spojení obou břehů Vltavy v Trojské kotlině, než dojde k výstavbě nového mostu a návazných dopravních spojení. DPP a organizátor soutěže, CCEA MOBA studio, v uplynulých dnech pro finalisty připravili workshop, na kterém do detailů představili zadání soutěže včetně technických parametrů a následně obhlídky lokalit, kudy lanovka povede, a kde budou umístěny její stanice. Z předložených návrhů porota vybere tři nejlepší, přičemž s autory prvního z nich DPP uzavře smlouvu o spolupráci v oblasti architektonického řešení stavby při přípravě projektové dokumentace. DPP jednotlivé návrhy i jejich autory představí veřejnosti v průběhu letošního srpna. Vítěz získá odměnu 1,8 milionu korun, autor návrhu, který se umístí na druhém místě, získá odměnu 1,2 milionu korun, třetí v pořadí 800 tisíc korun, návrhy na čtvrtém a pátém místě pak po 350 tisících korunách.

Do mezinárodní jednokolové architektonické soutěže se přihlásilo celkem 23 ateliérů z ČR, Dánska, Německa, Norska, Polska, Rakouska, Slovenska, Spojeného království nebo Španělska. „Příjemně mě potěšil velký zájem renomovaných mezinárodních architektonických studií o účast v soutěži na novou lanovku, kterou plánujeme s DPP vybudovat mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi. Kvalita zaslaných profesních přístupů k řešení lanové dráhy i portfolia zájemců byly na velmi vysoké úrovni. Po jejich podrobném prostudování a diskusi jsme vybrali 5 týmů, které kritéria soutěže s ohledem na zadání a specifika splňovaly nejlépe. Těším se na návrhy architektů, na kterých nyní pracují. Pevně věřím, že esteticky zapadnou do oblasti Trojské kotliny, ale současně přinesou do této části Prahy zajímavý architektonický a designérský přístup a obyvatelům či návštěvníkům Prahy 6, 7 a 8 rychlý způsob přepravy přes Vltavu,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy, předseda dozorčí rady DPP a člen poroty architektonické soutěže na lanovku Podbaba – Troja – Bohnice

Porotě předsedá Arjan Dingste, ředitel a hlavní architekt renomovaného ateliéru UNStudio založeného v Amsterdamu. Místopředsedou poroty je Jan Šurovský, člen představenstva 
a technický ředitel DPP – Povrch. Spolu s nimi zasedli v odborné části poroty:

  • designérka Christiane Bausback, výkonná ředitelka společnosti N + P Design, 
  • architekt a designér Patrik Kotas, přední český architekt specializující se na dopravní stavby a design dopravních prostředků, vyučuje na Fakultě architektury a Fakultě dopravní ČVUT
  • designérka Henrieta Nezpěváková, senior designérka studia Divan, která od roku 2012 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT 
  • a přední český statik Ivan Němec

Jako náhradnici odborné části poroty jsou Petra Kunarová, která vyučuje na Fakultě architektury ČVUT a Jindřich Ráftl, autor českého pavilonu Expo 2020. Hlavní město Prahu v porotě zastupuje Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP, městskou část Praha 6 Eva Smutná, radní za strategický rozvoj a památkovou péči, Prahu 8 Lukáš Vacek, architekt a urbanista, z Odboru územního rozvoje a výstavby a v neposlední řadě městskou část Praha-Troja Tomáš Bryknar, její starosta a jako náhradník architekt Tomáš Drdácký.

Rozhodnutí uspořádat mezinárodní soutěž posvětila Česká komora architektů. DPP využil cestu architektonické soutěže po předchozí technické studii proveditelnosti. Lanovka z Podbaby do Bohnic vytvoří nové spojení tří městských částí Prahy, oddělených Vltavou a příkrou Trojskou kotlinou a významně zkrátí čas potřebný k cestování mezi zmíněnými částmi Prahy. Soutěž pro DPP organizuje CCEA MOBA studio.

Kromě architektonické soutěže na lanovku Podbaba – Troja – Bohnice DPP v současnosti pracuje také na designérské soutěži pro nová vozidla pro lanovku na Petřín. Vyhlášení opakované soutěže DPP připravuje na druhou polovinu letošního července. DPP předpokládá, že vítěze návrhu designu nových vozidel lanovky na Petřín bude znát v průběhu letošního září.

Finalisté architektonické soutěže lanovky Podbaba – Troja – Bohnice v abecedním pořadí

DWAA

http://www.dwaa-architekci.pl/en/ 

Polský architektonický ateliér zabývající se architektonickými tématy od infrastruktury přes dopravní až po bytové stavby. Jak sami o sobě uvádějí: „Projekt postavený na dobrém nápadu má vliv na růst hodnoty investice a na její ekologické a ekonomické aspekty. Jsme přesvědčeni, že projekty jsou nejlepší ne tehdy, když k nim nemůžete nic přidat, ale když z nich nemůžete nic odebrat.“

REFERENCE

Nové nádraží Warszawa-Zachodnia, Polsko
Rekonstrukce jednoho z největších nádraží v Polsku probíhá od roku 2020. Jedná se o jednu z největších výstaveb v Polsku, víceúrovňový přestupný dopravní uzel s plně zastřešeným systémem nástupišť.


 

Nové nádraží Olsztyn-Główny, Polsko
Vybudování nového hlavního nádraží v Olsztynu, který je největším železničním uzlem v regionu s hustou osobní i nákladní dopravou.

Grimshaw Architects

https://grimshaw.global/ 

Grimshaw International Ltd. je původně londýnská, v současnosti mezinárodní architektonická kancelář, která vytváří budovy a infrastrukturu podle zásad lidského, trvalého a udržitelného designu. Vytváří místa, která chrání naši planetu, inspirují a spojují lidi s jejich prostředím. V současnosti má kromě Londýna kanceláře v New Yorku, Los Angeles, Paříži, Dubaji, Melbourne a Sydney, a její mezinárodní portfolio pokrývá všechna významná odvětví. Jsou držiteli více než 200 mezinárodních cen za design.

REFERENCE

Mernda Rail Extension, Melbourne, Austrálie
Rozšíření železniční infrastruktury v Melbourne nejen propojilo rostoucí obce kolem severního koridoru Melbourne. Rozšíření zahrnovalo tři nové stanice, které reagují na lokalitu a odrážejí ji svou formou i funkcí: reflektují bohaté zemědělské dědictví oblasti a vytvářejí intuitivní, živé a přehledné prostředí pro cestující. Stanice Mernda, která je součástí rozsáhlého portfolia projektů Gimshaw Architects z celého světa v oblasti infrastruktury a dopravního designu, je příkladem přístupu jejich praxe. Vytvářejí objekty, které jsou jedinečné pro svůj kontext, a které reagují na konkrétní sociální, environmentální a ekonomické aspekty.

ov architekti + Olgoj Chorchoj

https://www.ov-a.cz/cs/ 
https://www.olgojchorchoj.cz/

Stavby studia ov architekti se vyznačují originálním výtvarným řešením a silným vztahem k místu. Hledají v návrhu nadčasové řešení, jedinečný prostorový koncept a odpovídající náklady záměru klienta. Pravidelně se účastní architektonických soutěží, řadu z nich vyhráli.

REFERENCE

Terminál VRT Praha- Východ
Vítězný návrh prvního terminálu vysokorychlostní železnice v Česku.

Spojovací lávky VŠCHT Praha
Krystalické lávky napnuté mezi dvěma historickými budovami tvoří nový symbol areálu VŠCHT v Praze.

Snøhetta, ZT GmbH – Studio Innsbruck 

https://snohetta.com/ 

Světoznámé norské studio Snøhetta vzniklo jako společný architektonický a krajinářský workshop a od svého vzniku zůstala věrná svému transdisciplinárnímu způsobu myšlení.

REFERENCE

Nová lanovka v Bolzanu na horu Virgl/Virgolo
Nová lanovka bude spojovat centrum Bolzana s vrcholem hory Virgl/Virgolo. Hora má kulturní a historický význam, kromě lanovky bude součástí stanice Ötziho muzeum, přírodovědné muzeum, koncertní sály a restaurace. Předpokládané dokončení projektu v roce 2026.

William Matthews Associates

https://wma.co/ 

William Matthews Associates je architektonická kancelář se sídlem v centru Londýna. Patří pod ní společností Expedition Engineering, DCSA, Boele a Agile CE. Od roku 2013 ateliér pracuje ve Spojeném království i na mezinárodní úrovni na řadě kulturních, komerčních a infrastrukturních zakázek. Mezi aktuální a dokončené projekty patří nová lávka na hradě Tintagel ve Velké Británii a dva projekty v České republice: ředitelství Správy železnic v Praze a Nový most přes Svitavu v Brně.

REFERENCE

London Cable Car / Emirates Air Line
Lanovka spojující 90 metrů nad Temží Greenwich Peninsula a Royal Victoria Dock, konkrétně západní část londýnského ExCeLu, je velkolepým doplňkem panoramatu Londýna. Je důležitým článkem londýnské dopravní sítě, který přepravuje chodce a cyklisty.


Nádraží London Bridge
Modernizace páté nejrušnější stanice ve Spojeném království, za den jí projde 300 000 cestujících.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz
 

Otevřít popup