DPP v prvním pololetí 2021 chystá opravy a rekonstrukce metra a tramvajových tratí v Praze za téměř 340 milionů korun

08. 02. 2021

Praha, 8. února 2021 – Letošní stavební sezónu Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) odstartoval 30. ledna 2021 opravou tramvajové trati v Chotkově ulici. O nadcházejícím víkendu naváže výměnou pražců a modernizací zabezpečovacího zařízení v metru na trase C mezi stanicemi Florenc a Ládví. Do začátku letních prázdnin DPP opraví 2,9 km a zrekonstruuje další 3 km tramvajových tratí. Kromě toho DPP v dubnu plánuje začít stavět novou tramvajovou smyčku na Zahradním Městě, o Velikonocích bude pokračovat s výměnou pražců na trase C a pravidelnou jarní revizí projde i lanovka na Petřín. V souhrnu se jedná o opravy a rekonstrukce za necelých 340 milionů Kč.

Opravy a rekonstrukce tramvajové sítě

Po skončení prací v Chotkově ulici DPP zahájí 26. února večer sérii výměn kolejových konstrukcí a oblouků na tramvajové trati v úseku od křižovatky Bělehradské a Jugoslávské ulice po křížení ulic Francouzské a Blanické. Práce zde ve dvou etapách potrvají do 26. března. 

Den na to, od soboty 27. března, se DPP se stavebními pracemi přesune do Nuslí a na Pankrác, kde bude pokračovat v rekonstrukci tramvajové tratě v ulicích Na Pankráci a v Táborské až po křižovatku s Vladimírovou. Naváže tím na loňskou podzimní rekonstrukci úseku od vozovny Pankrác po křižovatku ulic Na Pankráci a Na Veselí, a na stavbu nové tratě ke stanici metra Pankrác. Po dokončení této investiční akce 4. června plánuje DPP zavést pravidelný provoz tramvají i na nově vybudovaný úsek až do zastávky Pankrác. 

V průběhu dubna plánuje DPP pod Jižní spojkou zahájit stavbu nové tramvajové smyčky Zahradní Město v koordinaci s modernizací železničního koridoru Praha hlavní nádraží – Praha – Hostivař, kterou realizuje Správa železnic. Po dokončení obou investičních akcí v polovině letošního září vznikne pod novou železniční zastávkou Praha – Zahradní Město přestupní uzel na tramvajové linky a autobusové spoje DPP v rámci této akce také vymění kolejové oblouky na trati v úseku Dubečská – Na Padesátém a u Obchodního centra Hostivař. Kromě vybudování nového přestupního uzlu na Zahradním Městě Správa železnic rozšíří Průběžnou ulici pod původní železniční tratí ve směru od/ke Švehlově ulici, díky čemuž dojde ke zkapacitnění komunikace, k oddělení tramvajového provozu od automobilového a ke zlepšení průjezdnosti oblastí. Aktuálně již došlo ke zvýšení trolejového vedení pro tramvaje, čímž odpadlo jedno z kritických míst, kde docházelo k poškozování troleje nadměrnými náklady.

V květnu se DPP pustí do výměny kolejových konstrukcí a oblouků na tramvajové trati v oblasti podjezdu U Bulhara, konkrétně v úseku od Senovážného náměstí po náměstí Winstona Churchilla.

Od 21. června DPP začne s opravou kolejových konstrukcí na Palackého náměstí, která zde ve dvou etapách potrvá do poloviny července.

Opravy a rekonstrukce v síti pražského metra

Také letos bude DPP pokračovat v modernizaci zabezpečovacích zařízení, výměně dřevěných pražců za betonové a opravě požární komunikace v depu Hostivař. První akci na trase C v úseku Florenc – Ládví bude DPP realizovat už o tomto víkendu, tj. od skončení provozu v pátek 12. února večer do neděle 14. února. DPP vymění zabezpečovací zařízení ve stanici Nádraží Holešovice a výluku využije také k výměně pražců. 

O měsíc později, tj. o víkendu 13. a 14. března bude DPP vyměňovat zabezpečovací zařízení ve stanici Depo Hostivař. Tradiční prodloužený víkend během Velikonoc DPP využije i letos na výměnu dřevěných pražců za betonové. Obdobně jako loni bude probíhat v centru města v úseku mezi stanicemi Pražského povstání a Hlavní nádraží. A o víkendu 12. a 13. června DPP zmodernizuje elektronické stavědlo ve stanici Letňany.

Veškeré opravy tramvajových tratí i většinu oprav a výměn pražců v metru si DPP zrealizuje vlastními silami. Rekonstrukce a stavby nových tratí budou pro DPP realizovat stavební společnosti, které DPP vysoutěžil a soutěží ve veřejných zakázkách. 

Kromě toho DPP pokračuje v modernizaci vestibulu Anděl – výstup Na Knížecí, dokončuje stavbu výtahů na Karlově náměstí, které plánuje zprovoznit v květnu a chystá zahájení modernizace a bezbariérového zpřístupnění stanice Jiřího z Poděbrad v průběhu letošního jara.

Výběr z nejdůležitějších oprav a rekonstrukcí, které DPP plánuje v 1. pololetí 2021

Chotkova

 • Termín stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 31. 1. 2021 – 25. 2. 2021 
 • Rozsah stavebních prací: oprava tramvajové tratě
 • Úsek bez provozu tramvajové dopravy: Klárov x nábřeží Edvarda Beneše – Chotkova x Badeniho
 • Náhradní autobusová doprava: není zavedena
 • Omezení IAD: částečné omezení IAD v místech prací

Metro C Ládví – Florenc

 • Termín stavebních prací a výluky části trasy C: 13. 2. 2021 – 14. 2. 2021
 • Rozsah stavebních prací: výměna dřevěných pražců v traťovém uzávěru + výměna zabezpečovacího zařízení 
 • Úsek bez provozu metra: trasa C v úseku Florenc – Ládví  
 • Provoz metra C:
  • Ládví – Letňany 
  • Florenc – Háje 
 • Náhradní tramvajová doprava: bude zavedena 
 • Omezení IAD: bez omezení

Francouzská – Blanická

 • Termín stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 26. 2. 2021 (20:00 h) – 28. 2. 2021
 • Rozsah stavebních prací: výměna části kolejové konstrukce na křižovatce Francouzská x Blanická
 • Úsek bez provozu tramvajové dopravy: Vinohradská x Jičínská – Francouzská x Blanická
 • Náhradní autobusová doprava: nebude zavedena
 • Omezení IAD: omezení IAD v místech prací, IAD vedena po objízdných trasách

Náměstí Míru – Francouzská

 • Termín stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 1. 3. 2021 – 26. 3. 2021
 • Rozsah stavebních prací: oprava tramvajové tratě, výměna částí kolejových konstrukcí na křižovatkách Bělehradská x Jugoslávská a Francouzská x Blanická
 • Úsek bez provozu tramvajové dopravy: Bělehradská x Jugoslávská – Francouzská x Blanická
 • Náhradní autobusová doprava: bude zavedena
 • Omezení IAD: omezení IAD v místech prací, IAD vedena po objízdných trasách

Lanová dráha na Petřín

 • Termín prací a výluky lanové dráhy: 8. 3. 2021 – 26. 3. 2021
 • Rozsah stavebních prací: pravidelná revize lanové dráhy 
 • Úsek bez provozu lanové dráhy: Újezd – Petřín

Metro A Skalka – Depo Hostivař

 • Termín stavebních prací a výluky části trasy A: 13. 3. 2021 – 14. 3. 2021
 • Rozsah stavebních prací: výměna zabezpečovacího zařízení
 • Úsek bez provozu metra: trasa A v úseku Depo Hostivař – Skalka
 • Provoz metra A: Skalka – Nemocnice Motol
 • Náhradní autobusová doprava: bude zavedena 
 • Omezení IAD: IAD bez omezení 

Vladimírova – Táborská – Na Pankráci

 • Termín stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 27. 3. 2021 – 4. 6. 2021
 • Rozsah stavebních prací: rekonstrukce tramvajové tratě, výměna části kolejové konstrukce na křižovatce Vladimírova x Nuselská, výměna části kolejové konstrukce a výměna kolejových oblouků v obratišti tramvají Vozovna Pankrác
 • Úsek bez provozu tramvajové dopravy: Nuselská x Vladimírova – obratiště tramvají Vozovna Pankrác
 • Náhradní autobusová doprava: bude zavedena
 • Omezení IAD: omezení IAD v místech prací, IAD vedena po objízdných trasách

Metro C Pražského povstání – Pankrác

 • Termín stavebních prací a výluky části trasy C: 2. 4. 2021 – 5. 4. 2021
 • Rozsah stavebních prací: výměna dřevěných pražců za betonové
 • Úsek bez provozu metra: trasa C v úseku Pražského povstání – Hlavní nádraží
 • Provoz metra C:
  • Letňany – Hlavní nádraží
  • Pražského povstání – Háje
 • Náhradní autobusová doprava: bude zavedena 
 • Omezení IAD: IAD bez omezení

Podjezd Bulhar + Opletalova

 • Termín stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 20. 5. 2021 – 20. 6. 2021
 • Rozsah stavebních prací: výměna kolejových oblouků, výměna částí kolejových konstrukcí v úseku Opletalova x Senovážné náměstí – Seifertova x Italská 
 • Úsek bez provozu tramvajové dopravy: Senovážné náměstí x Jindřišská – zastávka Husinecká (v ul. Seifertova u zastávky Husinecká mobilní kolejový přejezd) 
 • Náhradní autobusová doprava: bude zavedena
 • Omezení IAD: omezení IAD v místech prací, částečné omezení IAD v místě prací

Metro C Ládví – Letňany

 • Termín stavebních prací a výluky části trasy C: 12. 6. 2021 – 13. 6. 2021
 • Rozsah stavebních prací: výměna zabezpečovacího zařízení
 • Úsek bez provozu metra: trasa C v úseku Ládví Letňany
 • Provoz metra C: Ládví – Háje
 • Náhradní autobusová doprava: bude zavedena
 • Omezení IAD: IAD bez omezení

Podjezd Zahradní Město

 • Termín stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 15. 6. 2021 – 15. 9. 2021
 • Rozsah stavebních prací: výměna oblouků v úseku Dubečská – Na Padesátém + u OC Hostivař, stavební práce Správy železnic + napojení nově budované tramvajové smyčky Zahradní Město
 • Úsek bez provozu tramvajové dopravy: výjezd z obratiště tramvají Radošovická – obratiště tramvají Nádraží Hostivař
 • Náhradní autobusová doprava: bude zavedena
 • Omezení IAD: omezení IAD v místech prací, IAD vedena po objízdných trasách

Palackého náměstí (I. etapa)

 • Termín stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 21. 6. 2021 – 6. 7. 2021
 • Rozsah stavebních prací: výměna části kolejové konstrukce na Palackého náměstí
 • Úsek bez tramvajové dopravy: Národní x Masarykovo nábřeží/Spálená x Myslíková Palackého náměstí/Na Moráni x Karlovo náměstí (26. 6. – 27. 6. 2021 úplná výluka v oblasti, včetně kolejových větví k Výtoni a k Andělu)
 • Náhradní autobusová doprava: nebude zavedena
 • Omezení IAD: omezení IAD v místech prací, IAD vedena po objízdných trasách


Upozornění: v termínu 7. 7. 2021 – 14. 7. 2021 bude probíhat druhá etapa výluky

 • Úsek bez provozu tramvajové dopravy (II. etapa): Palackého náměstí x Na Moráni, Na Moráni x Karlovo náměstí
 • Náhradní autobusová doprava (II. etapa): nebude zavedena
 • Omezení IAD (II. etapa): omezení IAD v místech prací

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz