Praha posílí provoz autobusů a tramvají, budou jezdit podle poloprázdninových jízdních řádů. Obnoví také provoz lanovky na Petřín

06. 05. 2020

Praha, 6. května 2020 – Hl. město Praha, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) posílí současný prázdninový provoz autobusů a tramvají. Od pondělí 11. 5. 2020 budou autobusy na městských linkách v Praze opět jezdit podle tzv. poloprázdninových jízdních řádů, které cestující znají z letošního ledna a února, nebo ze začátku pandemie Covid-19. Zastávky na znamení na autobusových i tramvajových linkách se od stejného data vrací do původního režimu. V pondělí 11. 5. 2020 se v omezeném rozsahu rozjede také oblíbená lanová dráha na Petřín. Po skončení nouzového stavu, tj. od pondělí 18. 5. 2020, budou v kratších intervalech podle poloprázdninových jízdních řádů jezdit v Praze i tramvaje.

V návaznosti na uvolňování mimořádných opatření souvisejících s pandemií Covid-19 a postupný nárůst počtu cestujících využívajících MHD se hl. m. Praha, ROPID a DPP rozhodly posílit provoz městských autobusů i tramvají a přejít na tzv. poloprázdninové jízdní řády:

  • u autobusů od pondělí 11. 5. 2020 od zahájení ranního provozu,
  • u tramvají od pondělí 18. 5. 2020 od zahájení ranního provozu.

Provoz autobusů na městských linkách v Praze ve srovnání s aktuálním prázdninovým provozem posílí cca o 6 %, u tramvají se zkrátí současný interval 10/12/10 na 8/10/10, u páteřních linek č. 3, 9, 17 a 22 pak na 4/5/5.

Zastávky na znamení – návrat do původního režimu

Od pondělí 11. 5. 2020 se zastávky na znamení na městských autobusových i tramvajových linkách vrací do původního režimu. Autobusy a tramvaje na nich budou zastavovat při přítomnosti cestujících na zastávce, pro výstup je potřebné zmáčknout tlačítko STOP (u autobusů), resp. signalizaci k řidiči (u tramvají). Při zastavení budou řidiči i nadále otevírat všechny dveře (kromě předních) kvůli rychlejší výměně vzduchu i cestujících ve vozidle.

Ostatní stávající opatření zavedená v souvislosti s pandemií Covid-19 zůstávají prozatím v platnosti, tj. např. nastupování prostředními a dalšími dveřmi u všech autobusů na městských linkách a tramvají mimo 14T a 15T, zkrácení provozu vybraných linek ve 22:30, či noční jízdní řády dle grafikonů pro pracovní den po celý týden. Školní spoje, linka AE i nostalgická linka č. 23 zůstávají nadále mimo provoz.

Obnovení provozu lanové dráhy na Petřín

V pondělí 11. 5. 2020 od 9:00 zahájí DPP provoz lanové dráhy na Petřín v omezeném režimu, který vyplývá z platných mimořádných opatření vlády ČR. Převážet tak bude maximálně 30 cestujících v jedné kabině, tj. v každém oddíle 6 osob. Vzhledem k omezení kapacity vozy nebudou zastavovat na mezistanici Nebozízek, aby nedocházelo k překročení stanoveného maximálního limitu přepravovaných osob. Letní jízdní řád lanovky zůstane zachován v intervalu 10/15 min., jak jsou cestující v tomto období zvyklí. 

DPP žádá cestující, aby při využívání lanovky dodržovali následující opatření: 

  • Při čekání na lanovku dodržovali vzájemné 2metrové rozestupy,
  • Měli v MHD, tedy i ve vozech i ostatních prostorách lanové dráhy, zakrytý nos a ústa,
  • Při nákupu jízdenek ve vstupních vestibulech využívali bezkontaktní a bezhotovostní platbu kartou.

V případě příznivého vývoje epidemiologické situace DPP počítá s průběžným navyšováním přepravní kapacity lanovky.

Postupný návrat k plnému provozu na železnici a příměstských autobusových linkách

Praha schválila také postupný návrat k plnému provozu na železnici a v příměstských autobusech na svém území. Od 18. května 2020 by se měly vrátit posilové vlaky na páteřních linkách S7 a S9, v úsecích Praha – Řevnice, Praha – Český Brod a Praha – Lysá nad Labem bude opět zkrácen interval ve špičkách z 30 na 15 minut, v pracovní dny dopoledne také na lince S9 v úseku Praha – Říčany. Obnoven bude také provoz na městské železniční lince S49 z Roztok u Prahy do Prahy – Hostivaře.

Dále se od 25. května se předpokládá návrat příměstských autobusových linek do původního stavu před omezením. Od 30. května by se pak měl obnovit provoz dočasně zrušených nočních víkendových vlaků z Prahy do Středočeského kraje ve 2:30 a vyjet by měly i sezonní vlaky z Prahy do středních Čech. 

Obnovení vlaků i autobusů s vazbou na Středočeský kraj je podmíněno schválením ze strany Krizového štábu Středočeského kraje.
 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup