Tisková informace: DPP obnoví provoz lanovky v Zoo Praha, posílí autobusovou linku č. 112 a do prostor MHD se vrátí revizoři

24. 04. 2020

V návaznosti na uvolňování mimořádných opatření vlády ČR a otevření zoologických a botanických zahrad od pondělí 27. dubna 2020, Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) od stejného dne obnoví provoz lanové dráhy v areálu Zoo Praha. Současně s tím posílí provoz autobusové linky č. 112, vedoucí k pražské zoologické a botanické zahradě. Lanovou dráhu na Petřín DPP otevře od 11. května 2020 v souladu s vládním harmonogramem uvolňování podnikatelských a dalších činností, podle kterého by od tohoto dne měly být opět otevřeny muzea, galerie, výstavní síně, zámky, hrady a skanzeny. 

Muzeum MHD plánuje DPP otevřít v sobotu 13. června 2020. Dosavadní stav, během kterého muzea musela být zavřena, totiž DPP využil na nutné opravy ve vozovně Střešovice. V těchto dnech v halách vozovny aplikuje protipožární nátěr. Nicméně provoz na historické lince č. 41 DPP opět obnoví od soboty 16. května 2020. 

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření vlády a postupným nárůstem počtu cestujících v MHD se DPP rozhodl od pondělí 27.  dubna 2020 vrátit do prostor MHD i pracovníky přepravní kontroly. DPP je doposud částečně využíval na jiné práce související s pandemií Covid-19, např. při plnění a distribuci dezinfekce, nebo jako informátory během velikonoční výměny pražců na lince C pražského metra. MHD v Praze nebyla a není bezplatná, také v době nouzového stavu či mimořádných vládních opatření mají cestující povinnost si zakoupit jízdenku nebo časový kupon.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz