DPP se nenechá zastrašovat vyhrožováním arbitráží

26. 02. 2020

Praha, 26. února 2020 – Skupina JCDecaux se v Praze dlouhodobě snaží nátlakovým jednáním prosazovat své obchodní zájmy. Její dceřiná společnost RENCAR v září loňského roku neuspěla u obvodního soudu pro Prahu 9, který ve sporu o platnost smlouvy týkající se pronájmu reklamních ploch na majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) rozhodl ve prospěch největší městské firmy. Podle soudu je smlouva absolutně neplatná. JCDecaux ještě před nedávnem nabízela „výhodnou spolupráci“ bez výběrového řízení, kdy usilovala o veškeré plochy v metru a prodloužení stávající smlouvy s DPP. Když nepochodila, vyhrožuje arbitráží. DPP se těmito kroky zastrašovat nenechá a bude nadále postupovat s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnou českou legislativou maximalizovat výnosy z pronájmu reklamních ploch.

DPP dlouhodobě postupuje s péčí řádného hospodáře a úspěšně pokračuje v maximalizaci výnosů z reklamy na svém majetku. Díky novému provozovateli ploch v metru, který vzešel z transparentního výběrového řízení získá DPP 91,5 milionu korun ročně. To je téměř dvakrát více, než DPP získával od firmy RENCAR za několikanásobně více reklamních ploch, které RENCAR provozuje v autobusech, tramvajích, na části CLV a venkovních billboardech. O násobně vyšším potenciálu reklamních ploch, které má DPP v majetku, se během posledních třech let DPP sám přesvědčil, když za tu dobu vysoutěžil nové kontrakty na jejich pronájem v 300 autobusech, 80 tramvajích či v prostorách pražského metra. Díky všem těmto dílčím výběrovým řízením DPP navýšil příjem o 100 milionů korun ročně.

„My chráníme ekonomické zájmy DPP a na svěřeném majetku se snažíme maximalizovat výnosy v souladu s platnou legislativou ČR. Postupujeme tak s péčí řádného hospodáře a soudy nám dávají ve sporech se společností RENCAR za pravdu,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Společnost JCDecaux má ve společnosti RENCAR majoritu, a navíc od roku 2015 odmítá DPP vyplácet dividendu. Není nám jasné, jakou zmařenou investici má společnost JCDecaux v hrozbě arbitráží vůči ČR na mysli, když v době nákupu podílu ve společnosti RENCAR od DPP měla jistotu užívání reklamních prostor v MHD pouze do roku 2015. Po celou tuto dobu je společnost RENCAR ze skupiny JCDecaux využívala, i když neoprávněně. Jsme plně připraveni v případné arbitráži vůči ČR poskytnout státu maximální součinnost a pomoc.“

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz