Informace k nákupu jízdenek přes bezkontaktní terminály

16. 09. 2019

ČNB v minulých dnech informovala o novém nařízení Evropské komise č. 389/2018 (platném od 14. září 2019), týkající se nákupu jízdenek přes bezkontaktní terminály, a to pouze prostřednictvím dvoufaktorového ověření uživatele.

Mezi výjimky v tomto nařízení spadá i nákup jízdenek prostřednictvím bezkontaktních terminálů či jízdenkových automatů o kterém hovoří článek 12:

Terminály bez obsluhy pro jízdné a poplatky za parkování

Poskytovatelům platebních služeb je umožněno, aby s výhradou splnění požadavků stanovených v článku 2 neuplatňovali silné ověření klienta, pokud plátce iniciuje elektronickou platební transakci u terminálu bez obsluhy za účelem uhrazení jízdného nebo poplatku za parkování.

Pro cestující, kteří využívají bezkontaktní platby k nákupu jízdních dokladů, tak od 14. září 2019 nedochází k žádným změnám.

Více informací o nařízení Evropské komise č. 389/2018 naleznete zde .

Otevřít popup