Traffic restrictions
Spojovací - Jesenická (zpoždění spoje, linka 195)

Validity

Terminated
Last update:

Type of incident: Service is delayed

Affected lines
195