DPP hledá nového dodavatele elektronických jízdenek, vypisuje výběrové řízení

16. 09. 2019

Praha, 16. září 2019 – Na zajištění a provozování systému elektronických jízdenek dnes Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypsal veřejnou zakázku. Dosavadní smlouva se společností GLOBDATA a. s., která služby SMS jízdenek DPP poskytuje od roku 2008, vyprší k 31. 12. 2019. Nový dodavatel by měl být znám v polovině letošního listopadu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 228 mil. Kč bez DPH. Výběrové řízení by mělo být zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek ve středu 18. 9. 2019.

DPP od nového dodavatele požaduje, aby zajistil zejména:

  • zavedení prodeje elektronických jízdenek cestujícím v MHD prostřednictvím mobilní komunikace v režimu MT billing, tj. placení pomocí přijaté SMS,
  • nepřetržitý provoz a správu systému,
  • možnost kontrolovat elektronické jízdenky pomocí revizorské aplikace,
  • možnost vystavit pro cestující daňové doklady a
  • možnost vystavit bezplatný duplikát při ztrátě elektronické jízdenky, nebo pokud ji cestující omylem z mobilu vymaže.

Dodaný systém musí být dimenzován na objem SMS jízdenek odpovídající cca 1,17 miliardám přepravených cestujících ročně a téměř 19 milionům prodaných elektronických jízdenek (18,97 milionů SMS jízdenek v roce 2017 a 18,96 milionů o rok později).

I nadále zůstanou čtyři typy jízdenek, které si cestující budou moci prostřednictvím SMS platby zakoupit:

  • elektronická jízdenka za 24 Kč s časovou platností 30 minut,
  • elektronická jízdenka za 32 Kč na 90 minut,
  • elektronická jízdenka za 110 Kč na 24 hodin a
  • elektronická jízdenka za 310 Kč na 72 hodin.

Nabídky bude DPP hodnotit podle základního kritéria, tj. ekonomické výhodnosti, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. „Nabídky budeme vyhodnocovat na základě nejnižší ceny za poskytované služby, v tomto případě vyjádřené velikostí marže z tržeb. Našim cílem je zredukovat náklady na provoz služby SMS jízdenek. Vyhlášení výsledků výběrového řízení předpokládáme zhruba v polovině letošního listopadu. Následovat bude proces podpisu smlouvy, kterou s vítězem tendru uzavřeme na tři roky. Nový dodavatel by měl zahájit provoz systému SMS jízdenek na začátku letošního prosince,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Uvede-li zájemce v nabídce odměnu vyšší, bude to považováno za nedodržení požadavků zadávací dokumentace.

Kromě základní a profesní způsobilosti požaduje DPP od nového dodavatele také splnění technické kvalifikace. Jednou z podmínek je doložení seznamu významných služeb, které za poslední tři roky zájemce poskytoval, přičemž alespoň v jednom případě se musí jednat o službu s obdobným předmětem (např. jízdné, parkovné), v jejíž rámci zajistil prodej minimálně jednoho milionu SMS dokladů pro jednoho objednatele a alespoň tři tisíce kontrol platnosti SMS dokladů. Další podmínkou je existující technické propojení na SMS centra všech tří největších mobilních operátorů v České republice.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz