Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (DPP) se brání šikanóznímu jednání firmy Rencar, podává na ni trestní oznámení

30. 07. 2019

Praha, 30. července 2019 – Nesmyslná a lživá tvrzení společnosti Rencar vyvolala tvrdou reakci DPP. Podává na Rencar trestní oznámení a zároveň se bude bránit i v rovině soukromoprávní. Díky transparentním výběrovým řízením na pronájem pouhého zlomku svého majetku DPP dostává nově více peněz, než platí společnost Rencar díky neplatné a nevýhodné smlouvě.

DPP se rozhodl podniknout právní kroky v zájmu ochrany jeho dobré pověsti a právem chráněných zájmů, do kterých protiprávně zasahuje společnost Rencar veřejnou prezentací dezinformací o hospodaření DPP. Cílem je donutit DPP, aby pokračoval v plnění nevýhodné smlouvy, která je neplatná. V tomto ohledu DPP připravuje podání trestního oznámení proti Rencaru, jehož zástupci lživými tvrzeními o údajné netransparentnosti výběrového řízení na prostory v metru, zvýhodňování konkrétního uchazeče a údajného vědomého snižování tržeb DPP působí společnosti vážnou újmu.

„Je nám upřímně líto společnosti Rencar, že se místo férového podnikání uchyluje k šíření zavádějících a lživých sdělení, k praktikám podávání trestních oznámení a obstrukcí,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Společnost Rencar má díky smlouvě s DPP velmi lukrativní příjmy na dlouhé desítky let. Smlouva, která má trvat neuvěřitelných 34 let je pro DPP nejen nevýhodná, ale dle názoru DPP i ÚOHS také neplatná. Smlouvu za absolutně neplatnou označily v pravomocných rozsudcích i soudy již v roce 2009.

Díky transparentním výběrovým řízením dramaticky narostl příjem DPP z pronájmu majetku k reklamním účelům. Roční příjmy z napadaných dílčích výběrových řízení představují částku více než 54 mil. Kč. To je dokonce vyšší suma, než byly průměrné odvody společnosti Rencar v posledních letech za 130.000 ploch.

„Ve vedení společnosti Rencar sedí od 90. let minulého století stále ti samí lidé. Svým způsobem i chápeme, že se domáhají plnění pro ně tak výhodné smlouvy zuby nehty,“ říká Petr Witowski a dodává: „Je rok 2019 a vedení DPP odmítá praktiky 90. let, kdy trestní oznámení sloužilo k prosazení obchodních zájmů. DPP hry, které jsou výhodné pro jiné, ale ne pro dopravní podnik, hrát prostě nebude. Naším cílem je maximalizace výnosů. Jak se jednoznačně ukázalo ve výběrových řízeních, které tak hystericky napadá Rencar, DPP může za pronájem majetku dostávat mnohem více…“

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz