Remuneration of members of bodies elected for the Capital City of Prague

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1910, ze dne 22. 10. 2013, byl vznesen požadavek vůči akciovým společnostem s majetkovou účastí hl. m. Prahy na zveřejnění údajů na webových stránkách těchto společností, týkajících se výše odměn členů svých orgánů, kteří byli do funkcí zvoleni/jmenováni za hl. m. Prahu, respektive na návrh hl. m. Prahy.

Dozorčí rada

Výše odměn členů dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost vyplývá z uzavřených smluv o výkonu funkce.

Výše ročních odměn je s platností od září 2016 stanovena takto:

 roční v Kčměsíční v Kč
předsedovi dozorčí rady348 00029 000
místopředsedovi dozorčí rady324 00027 000
členům dozorčí rady300 00025 000

 Pokud je zvolený člen dozorčí rady dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva HMP (aktuálně dle usnesení Rady HMP: 11 členů Rady HMP, předsedové výborů ZHMP kontrolního, pro výchovu a vzdělávání, a pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku), náleží tomuto členovi DR měsíční odměna ve výši 0,- Kč.

Výbor pro audit

Členovi výboru pro audit na základě smluvního ujednání přísluší za výkon jeho funkce odměna ve výši 8.000,- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 10.000,- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 12.000,- Kč měsíčně.