Novým provozovatelem reklamy v pražském metru je od začátku listopadu společnost RAILREKLAM

06. 11. 2019

Praha, 6. listopadu 2019 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) oficiálně předal necelých 22 tisíc reklamních ploch v pražském metru společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o. (RAILREKLAM), která zvítězila v nejnovějším poptávkovém řízení. DPP díky tomu získá na nájemném částku 91,5 milionu korun ročně, což je téměř dvakrát více, než získával od firmy Rencar ze skupiny JCDecaux za všechny reklamní plochy před zahájením soutěžení smluv na reklamu. Vypisováním transparentních poptávkových řízení se DPP daří naplňovat dlouhodobou strategii, kterou největší městská firma maximalizuje příjmy z reklamy i přes snížení celkového počtu reklamních ploch. I toto poptávkové řízení jasně potvrdilo nevýhodnost smlouvy mezi DPP a Rencarem z roku 1997, o které Obvodní soud pro Prahu 9 začátkem září rozhodl, že je absolutně neplatná.

Od listopadu 2019 je provozovatelem reklamních ploch v pražském metru společnost RAILREKLAM, která v nedávném poptávkovém řízení nabídla nejvyšší částku za pronájem necelých 22 tisíc ploch (rámečky ve vagonech metra a kolem eskalátorů, balustrády a přestupní tunely), a to ve výši 91,5 milionu korun. Kromě toho od letošního července provozuje v metru city light vitríny společnost BigBoard Praha, která je získala v poptávkovém řízení vypsaném DPP na jaře loňského roku. „Tato poptávková řízení jasně potvrdila vysoký ekonomický potenciál pronájmu prostor metra za účelem umisťování reklamy. Díky novým provozovatelům DPP získá do svého rozpočtu několikanásobně vyšší příjem,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Kvůli tomu, že společnost Rencar a další firmy ze skupiny JCDecaux nebyly schopny předložit konkurenceschopnou nabídku, skupina JCDecaux přišla o podstatnou část doposud provozované reklamní plochy na majetku DPP. „Navýšení příjmů z reklamy pro DPP oproti dřívějšímu stavu tak jasně potvrzuje, že dosavadní plnění společnosti Rencar za využívané reklamní plochy je nízké 
a neodpovídá realitě trhu,“ říká Petr Witowski.

Úspěšná poptávková řízení na reklamní plochy na majetku DPP

DPP si od roku 2017 díky transparentnímu soutěžení reklamních smluv zajistil podstatné navýšení vlastních příjmů. DPP předpokládá, že během příštího roku budou příjmy z reklamy činit více než 150 mil. Kč ročně, přičemž společnost Rencar před zahájením soutěžení hradila DPP částku pohybující se pouze okolo 50 mil. Kč ročně. „Dlouhodobá strategie nám ukládá pracovat se svěřeným majetkem maximálně efektivně a s péčí řádného hospodáře. Navíc chceme více diverzifikovat příjmy DPP, lépe využívat možnosti trhu, navyšovat příjmy z potencionálních reklamních ploch, jednoduše mít větší podíl zdrojů z vlastní obchodní činnosti a míň tak zatěžovat rozpočet hlavního města Prahy. Toto otevřené poptávkové řízení je po poptávkových řízeních na pronájem ploch v autobusech, tramvajích a pronájmu ploch CLV dalším krokem v naplňování tohoto cíle,“ říká Petr Witowski a dodává: „Stejně důležitým milníkem je i rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 9 o absolutní neplatnosti smlouvy DPP se společností Rencar z roku 1997. Jsme rádi, že soud dospěl ke stejnému závěru, který DPP zastává dlouhodobě.

 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz