DPP došla trpělivost, podal trestní oznámení na Rencar

04. 09. 2019

Praha, 4. září 2019 – Kontinuální útoky ze strany společnosti Rencar na Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) přesáhly únosných mezí a největší městská firma se proto rozhodla pro rázná řešení. DPP dnes podal na Rencar trestní oznámení z důvodu poškození cizích práv, pomluvy a křivého obvinění. Současně v předžalobní výzvě DPP vyzývá firmu Rencar, aby se zdržela protiprávních zásahů do jeho pověsti. Dopravní podnik se nenechá zastrašovat praktikami Rencaru a bude i nadále jednat s péčí řádného hospodáře. Proto bude pokračovat v poptávkových řízení na reklamní plochy, díky kterým získává značně vyšší příjem než doposud od Rencar kvůli nevýhodné smlouvě, kterou již dva soudy označily za neplatnou.

V průběhu měsíce července 2019 začala společnost Rencar koordinovaně a veřejně rozšiřovat lživé a zavádějící informace ohledně činnosti DPP, resp. jeho představenstva. Útoky vyvrcholily tiskovou konferencí společnosti Rencar dne 29. 7. 2019 a následným vydáním tiskové zprávy. Zjevným cílem bylo poškodit DPP a jeho vedoucí pracovníky před akcionářem, kterým je hlavní město Praha. Motivem a cílem těchto útoků je snaha donutit DPP, aby pokračoval v plnění nevýhodné smlouvy, která je neplatná. „Je nám upřímně líto společnosti Rencar, že se místo férového podnikání uchyluje k šíření zavádějících a lživých sdělení a skrze obstrukce se snaží dosáhnout svých obchodních zájmů,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a pokračuje: „Nedělá nám radost podávat trestní oznámení a používat tento nástroj, který si firma Rencar zvykla sama nadužívat. Je to ale právě firma Rencar, která nás k takovému kroku dotlačila svým jednáním. My musíme a chceme chránit dobré jméno DPP.

Společnost Rencar má díky smlouvě s DPP velmi lukrativní příjmy na dlouhé desítky let. Smlouva, která má trvat neuvěřitelných 34 let je pro DPP nejen nevýhodná, ale dle názoru DPP také neplatná. Smlouvu přitom za absolutně neplatnou označily soudy již v minulosti.

Díky transparentním výběrovým řízením dramaticky roste příjem DPP z pronájmu majetku k reklamním účelům. Roční příjmy z napadaných dílčích výběrových řízení představují částku více než 54 mil. Kč za využití pouhých 2 000 ploch. To je dokonce vyšší suma, než byly odvody společnosti Rencar v posledních letech za cca 130 000 ploch.

Hysterické kroky skupiny JCDecaux jen potvrzují to, o čem se průběžně přesvědčujeme během poptávkových či výběrových řízení v posledních letech. Žádná firma ze skupiny JCDecaux nebyla v posledních několika řízeních schopna uspět ani jednou, přestože se jich prostřednictvím různých entit účastnila. Žádná z jejích firem nikdy nepředložila konkurenceschopnou nabídku, která by v tržním prostředí obstála,“ říká Petr Witowski a dodává: „DPP nebude hrát hry s žádnou firmou, která se snaží podobnými praktikami dosáhnout jednostranně výhodných podmínek spolupráce. Naším cílem v oblasti pronájmu reklamních ploch je maximalizace výnosů, které úspěšně dosahujeme i díky transparentním řízením, proto v naší dlouhodobé strategii budeme i nadále pokračovat.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz