Soud dal DPP opět za pravdu. Kritika výše nájmu reklamních ploch využívaných RENCARem byla podle něj oprávněná

26. 06. 2019

Praha, 26. června 2019 – Vrchní soud v Praze zamítl jako nedůvodné odvolání společnosti RENCAR proti dřívějšímu rozsudku Městského soudu v Praze. Ten již dříve zamítl žalobu RENCAR na Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve věci údajného zásahu do dobré pověsti RENCAR některými vyjádřeními zástupců DPP ve veřejných sdělovacích prostředcích k výši nájmu reklamních ploch, které RENCAR využívá. Soudní spory DPP a společnosti RENCAR, kterými se soudy zabývají již od roku 2016, se vztahují k pronájmu lukrativních reklamních ploch na majetku DPP.

„Toto soudní rozhodnutí vnímáme jako podporu našich dlouhodobých aktivit spravovat majetek DPP s péčí řádného hospodáře. Vždyť jenom v rámci pronájmu nevyužívaných reklamních ploch na autobusech, tramvajích, a nyní i ploch v metru, se nám díky transparentním výběrovým řízením podařilo oproti dřívějšku několikanásobně navýšit příjmy z reklamy za tato místa,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Předmětem sporu byla naše kritika výše nájmu, který RENCAR platí DPP za pronájem reklamních ploch. Podle znaleckého posudku činí tržní nájemné za reklamní plochy užívané společností RENCAR více než 100 milionů Kč za jeden rok. Nicméně společnost RENCAR odvádí DPP za využívané reklamní plochy částku 45 – 55 milionů Kč ročně podle objemu tržeb. Soud uznal naši kritiku za oprávněnou a shledal postup DPP v souladu se zákonem. Zdravý rozum zvítězil,“ dodává Josef Voltr, vedoucí odboru Marketing a obchod DPP.

Přesto, že předmětem tohoto soudního sporu nebylo posouzení platnosti smlouvy DPP se společností RENCAR, výsledek tohoto soudního řízení představuje pro DPP velmi pozitivní signál. Transparentní a otevřený přístup managementu DPP k problematice pronajímání lukrativních reklamních ploch na majetku DPP je tak v souladu s právními předpisy.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz