Nacházíte se v sekci: Úvod » Jízdné » E-jízdenka » Informace o nakládání s osobními údaji
 

Informace o zpracování osobních údajů v rámci kartové aplikace Dopravní odbavovací systém

Správcem osobních údajů je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem na adrese Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 847, IČ: 0000 5886.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. O žadatelích o vydání čipové karty a držitelích karty jsou zpracovávány tyto osobní údaje:
  • číselné identifikátory čipové karty,
  • datum narození,
  • údaj o zakoupení kupónu, jeho typu, době platnosti a tarifní kategorii,
  • údaje o aktivaci kartové aplikace Dopravní odbavovací systém,
  • údaje o blokaci karty čipové karty.
 2. O zákonných zástupcích jsou zpracovávány tyto osobní údaje:
  • žádné.
 3. O zmocněncích jsou zpracovávány tyto osobní údaje:
  • žádné.
 4. O jiných fyzických osobách se vztahem k čipové kartě jsou zpracovávány tyto osobní údaje:
  • žádné.

Seznam zpracovatelů osobních údajů:

 1. Operátor ICT, a.s., se sídlem na adrese Jungmannova 36/31, Praha – Nové město, PSČ 110 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 19676, IČ: 027 95 281.
 2. Jednotliví dopravci účastnící se systému Pražské integrované dopravy (jejich aktuální seznam je dostupný na www.ropid.cz).

Seznam dalších příjemců osobních údajů a rozsah osobních údajů, které jim mohou být zpřístupněny:

Nejsou

Způsob zpracování osobních údajů

 1. Manuální – vlastními zaměstnanci.
 2. Automatizované – vlastními zaměstnanci.
 3. Manuální – zpracovatelem.
 4. Automatizované – zpracovatelem.
 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace