Nacházíte se v sekci: Úvod » Služby » Vzdělávání » Střední průmyslová škola dopravní
 

Střední průmyslová škola dopravní, a. s.

 • Zřizovatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 • Ředitel školy: Ing. František Novotný
 • Zaměření školy: Výchova středního managementu v oblasti konstrukce a provozu elektronických počítačových systémů, provozu a ekonomiky dopravy a středně technického personálu v oborech slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky, autooborů a propagace.
 • Kapacita školy: 1450 studentů
 

Výuka teoretických předmětů probíhá v budově školy Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol a v budově školy v Moravské 3, Praha 2 – Vinohrady. Obě budovy jsou vybaveny počítačovými učebnami, odbornými učebnami pro elektrická měření a elektroniku, pro techniku administrativy. Výuka jazyků probíhá také v jazykové učebně. Učebny jsou vybaveny moderní informační a komunikační technikou, s možností připojení na internet. Multimediální učebny, které jsou vybaveny datovým projektorem, DVD přehrávačem, videorekordérem, vizualizérem a zpětným projektorem jsou významným přínosem pro výuku.

Praktická výuka probíhá ve školních provozovnách a ve smluvních pracovištích našich sociálních partnerů, z nichž největším je zřizovatel školy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Pracoviště odborného výcviku v Košířích, kde probíhá výuka především žáků z prvních ročníků je vybaveno mj. lakovacím boxem a diagnostickým zařízením.

Škola poskytuje čtyřleté vzdělání v oborech zakončených maturitní zkouškou a tříleté v oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem v denní, dálkové a zkrácené formě. Absolventi oborů vzdělání s výučním listem mají možnost pokračovat v denním i dálkovém nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Žáci školy jsou v rámci výuky zapojeni do mezinárodních projektů financovaných ze zdrojů ESF v programech Leonardo da Vinci, Erasmus+ a nově také v projektu, který podporuje spolupráci firem a škol POSPOLU. Mají možnost účastnit se zahraničních výměnných stáží. Dále jsou úspěšní ve středoškolských soutěžích např.: Automechanik junior, Enersol, veletrhy fiktivních firem a škola podporuje také jejich mimoškolní aktivity (adaptační pobyty pro první ročníky, pobytové a poznávací zájezdy do zahraničí, sportovní aktivity).

Informace o škole, studijních oborech a podmínkách přijímacího řízení:

Bližší informace naleznete na webových stránkách (www.sps-dopravni.cz) Střední průmyslové školy dopravní, a.s.

Sídlo školy

Střední průmyslová škola dopravní, a. s.,
Plzeňská 298/217a
150 00, Praha 5 – Motol,

tel.: 242 481 934,
e-mail: info@sps-dopravni.cz

Příjem přihlášek a veškeré informace o možnostech studia

Střední průmyslová škola dopravní, a. s.,
Oddělení náboru, rekvalifikací a dalšího vzdělávání,
(1. patro, kancelář číslo 11),
Moravská 3,
120 00, Praha 2 – Vinohrady,

tel.: 242 481 934,
e-mail: frankova@sps-dopravni.czkremlikova@sps-dopravni.czprochazka@sps-dopravni.cz

Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou pro uchazeče ze ZŠ

 • Informační technologie – aplikace
 • Ekonomika městské dopravy
 • Logistika v dopravě
 • Počítačové a zabezpečovací systémy
 • Autotronik
 • Obchodník

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem pro uchazeče ze ZŠ

 • Automechanik (v denní i dálkové zkrácené formě pro dospělé)
 • Elektromechanik pro elektrické instalace
 • Elektrikář (v denní i dálkové zkrácené formě pro dospělé)
 • Strojní mechanik
 • Aranžér
 • Karosář
 • Autolakýrník

Nástavbové studium denní i dálkové formy středního vzdělání s maturitní zkouškou pro uchazeče s výučním listem

 • Prov dopravních zařízení (denní – dvouleté, dálkové – tříleté)
 • Propagace (denní – dvouleté)
 • Podnikání (denní – dvouleté, dálkové – tříleté)
 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace