Nacházíte se v sekci: Úvod » Aktuality » Provoz linek DPP v období listopad – prosinec 2018
 

Provoz linek DPP v období listopad – prosinec 2018

Vážení cestující,

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) v metropoli dlouhodobě zajišťuje nejen provoz pravidelných linek PID (metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy), ale pro hl. m. Prahu a další subjekty zabezpečuje i další dopravní úkoly.

 

Zajišťuje dopravu účastníků i návštěvníků velkých kulturních, společenských a sportovních akcí, kongresů, mezinárodních setkání či různých charitativních projektů. Pro státní organizaci SŽDC a České dráhy, a. s. je v případě rekonstrukcí železničních tratí v Praze a v jejím okolí partnerem, který je díky rozsahu svého vozového parku schopen nabídnout zajištění náhradní dopravy v požadované kapacitě. Bez pomoci DPP by řada významných investičních akcí a oprav železničních tratí pravděpodobně nemohla proběhnout.

Přestože je pro DPP, ROPID i hl. m. Prahu vždy prioritou provoz běžných linek PID, dopravní obslužnost města pomáhají zajistit právě i tyto nadstandardní dopravní závazky. Velké skupiny cestujících přepravené zvláštními spoji pak nepřetěžují spoje pravidelných linek a nekomplikují tak cestování Pražanům.

Zatímco v uplynulých letech nebylo pro DPP problémem kdykoli pomoci jakémukoli subjektu, kvůli výraznému růstu základní objednávky linkové dopravy v rámci PID se v posledním období objem rezerv, které by bylo možné nasadit, zmenšil na minimum. Neplánovaných akcí mimo PID naopak přibylo a tím u řidičů autobusů výrazně vzrostly nároky na počet odpracovaných hodin, včetně přesčasových. Situaci nepomohla ani uzavírka Libeňského mostu, při níž řidiči DPP museli neplánovaně na počátku letošního roku zajišťovat poměrně zásadní objem náhradní dopravy.

Přestože se vedení DPP v posledních měsících dlouhodobě snažilo snížit objem smluvní dopravy mimo PID, některé závazky nebylo možné odřeknout. Mezi ně patří např. zajištění dopravy účastníků MS ve florbale, které v Praze proběhne na počátku prosince. Aby bylo možné dopravu při této významné sportovní události zajistit, požádal DPP organizátora PID o možnost dočasných úprav v provozu pěti linek PID v pracovní dny a dvou o víkendech.

S cílem umožnit zajištění dopravy při MS ve florbale a dalších drobnějších předvánočních akcí dojde od 26. 11. 2018 do cca 21. 12. 2018 v pracovní dny k prodloužení intervalu na lince 190 v ranní špičce z 5 na 6 minut a linka 196 nepojede v úseku Kačerov - Kloboučnická. Po skončení výluky v Husitské ulici (od 25. 11. 2018) dojde na linkách 133207 k dočasné preferenci posílení kapacitní nabídky v úseku Ohrada - Florenc (zavedené kloubové autobusy na lince 207 v pracovní dny mohou být provozovány pouze v úseku Ohrada - Florenc, o adventních víkendech v úseku Ohrada - Staroměstská). V souvislosti se změnou JŘ vlakových linek bude od 9. 12. 2018 omezen provoz části spojů na lince 248 (nedotkne se nových spojů do oblasti Viniček). O víkendech od 1. 12. 2018 do 23. 12. 2018 nebude v provozu linka 143 a na lince 125 bude nasazen standardní interval páteřní linky 15 minut.

Část uvedených opatření je součástí vánočního prázdninového provozu PID, tj. provoz všech spojů PID bude ve stávající podobě obnoven od pondělí 7. 1. 2019.

DPP v adventním období nicméně zajistí i posílení řady spojů PID. O víkendech v období od 1. 12. 2018 do 23. 12. 2018 na základě usnesení Rady HMP dojde k posílení zejména na linkách metra. Oproti předchozím létům byla již většina předvánočních posil spojů začleněna do běžných jízdních řádů a spoje v těchto parametrech jezdí již nejméně od září 2018. Na lince metra C je trvale zaveden víkendový interval 5 minut, tramvajové linky 5, 11 a 15 jezdí běžně v soupravách místo sólo vozů a na autobusové lince 118 jezdí celotýdenně kloubové autobusy. Víkendové adventní posily pro rok 2018 se tak soustřeďují na linky metra A a B, kde bude rovněž nasazen interval 5 minut, a na autobusové linky 188 a 207, kam vyjedou kloubové autobusy. Upraveným intervalům na lince A metra se rovněž přizpůsobí návazné spoje linky 119.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace