Nacházíte se v sekci: Úvod » Služby » Pronájem prostor sloužících podnikání » Pronájem prostor sloužících podnikání
 

Pronájem prostor sloužících podnikání

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost pronajímá prostory pro komerční využití především v objektech stanic metra, ale i v dalších objektech ve svém vlastnictví.

 

V případě, že máte zájem o pronájem některého z nabízených prostor, je třeba zúčastnit se poptávkového řízení na výběr nájemce předmětného prostoru sloužícího podnikání. Zašlete proto svoji nabídku na pronájem každého poptávaného prostoru v souladu s pokyny uvedenými u každého jednotlivého prostoru sloužícího podnikání (tzv. „Nabídka uchazeče“).

Uchazeč je oprávněn podat nabídku, ve které je povinen přesně identifikovat svůj podnikatelský subjekt, podnikatelský záměr, uvést nabízenou výši nájemného a doplnit veškeré požadované údaje a dokumenty a zaslat včas kauci – vše v souladu s níže uvedenou „Nabídkou uchazeče" (veškeré podmínky jsou uvedeny na stranách (listech) č. 1 až č. 6 tohoto dokumentu „Nabídka uchazeče") ke každému z poptávaných prostor. Tuto svoji nabídku je uchazeč povinen podat výhradně ve formátu a specifikaci dle stránek (listů) č. 1 – č. 6 tohoto dokumentu, kdy je povinen jej vytisknout, vyplnit všechny strany a podepsat všechny údaje vyznačené/podbarvené žlutou barvou (všechny stránky vytisknout a podepsat oprávněnou osobou uchazeče).

Hodnotící kritéria

a) splnění podmínek poptávkového řízení,

b) navržená cena za pronájem prostoru sloužícího podnikání – váha pro hodnocení: 100%

Kauce

Uchazeč je povinen zaslat na účet Dopravního podniku kauci ve výši blíže specifikované v dokumentu „Nabídka uchazeče“ samostatně u každého z nabízených prostor (viz tabulka níže), a to tak aby byla připsána na účet Dopravního podniku nejpozději ke dni ukončení termínu pro předkládání nabídek - viz strana č. 1 „Nabídky uchazeče" u každého konkrétního prostoru. V případě, že kauce nebude připsána na účet Dopravního podniku do výše uvedeného termínu, má Dopravní podnik právo takovou nabídku nehodnotit a z poptávkového řízení ji vyřadit. Další podmínky, týkající se této kauce a postup, jak kauci zaslat, jsou uvedeny na straně (listu) č. 4 „Nabídky uchazeče". V případě, že uchazeč v poptávkovém řízení zvítězí a od záměru uzavřít novou nájemní smlouvu odstoupí, propadá kauce Dopravnímu podniku.

Důležité upozornění:

V případě, že uchazeč v poptávkovém řízení zvítězí a od záměru uzavřít novou nájemní smlouvu odstoupí nebo nesplní po vítězství následné podmínky procesu podpisu nové nájemní smlouvy (viz str. 3 „Nabídky uchazeče") či odmítne výzvu k podpisu nové nájemní smlouvy v souladu se zadávací dokumentací, propadá kauce (a to jak její základní část, tak v případě již uhrazeného doplatku i doplatek) Dopravnímu podniku.

Současně v případě, že výherce poptávkového řízení novou nájemní smlouvu dle výsledků a podmínek poptávkového řízení neuzavře, bude takové poptávkové řízení na dotčený prostor zrušeno a bude vyhlášeno nové poptávkové řízení.

Povinnost uchazeče - datová schránka

Uchazeč je povinen si před termínem pro podání nabídek (viz strana 1 „Nabídky uchazeče") zřídit datovou schránku, umožnit přijímání a přijímat korespondenci/poštu od Dopravního podniku do datové schránky uchazeče, a to nejpozději ode dne ukončení termínu pro podání nabídek (viz strana 1 „Nabídky uchazeče"). Uchazeč souhlasí s tím, že Dopravní podnik je oprávněn doručovat uchazeči veškerou korespondenci/poštu do datové schránky uchazeče.

Adresa pro podání nabídek

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
odbor Nemovitý majetek,
Sokolovská č.p. 42/217,
190 22 Praha 9
.

Případně podatelna Dopravního podniku na stejné adrese.
(pozn. sídlo Dopravního podniku se nachází naproti výstupu ze stanice metra Vysočanská)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě potřeby bližších informací či vysvětlení případných nejasností využijte kontaktní e-mail: Nebytove.Prostory@dpp.cz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bližší podmínky jednotlivých poptávkových řízení a uzavíraných nájemních smluv jsou uvedeny v přílohách u každého z nabízených prostor sloužících podnikání – viz tabulka níže.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pokud není Vámi vytipovaný prostor v Seznamu uveden, pak je buď již pronajat, nebo není z nějakého důvodu volný k pronájmu (například nedořešený právní vztah s předchozím nájemcem, technické komplikace znemožňující pronájem, a podobně) a nelze jej proto aktuálně pronajmout. U ostatních prostor sloužících podnikání ve stanicích metra, které nejsou v současné době v provozu (mohou se jevit jako prázdné), a přesto nejsou v tabulce uvedeny, jsou již nájemci vybráni a probíhá příprava zahájení prodeje (projektová příprava, pravy interiéru a podobně). Z tohoto důvodu již tyto prostory sloužící podnikání v tabulce neuvádíme.
Pokud Seznam neobsahuje žádné prostory vhodné pro Vaše podnikání, doporučujeme jej pravidelně sledovat, neboť je průběžně aktualizován.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Seznam prostor sloužících podnikání

 

Pořadové číslo Stanice Číslo provozovny Celková výměra
prostor (m2)
Minimální cena nájmu
Kč/m2/ročně (bez DPH)
Kauce pro přihlášené Přílohy
1 Černý Most CM 12/172 57,27 10 000 330 000
2 Černý Most CM 14/168 68,36 8 000
335 000
3 Červený Vrch (TRAM) č. 01 98,39 250 45 000
4 Červený Vrch (TRAM) č. 02 113,00 250 50 000
5 Dejvická DE 8/499 65,66 12 000 370 000
6 Florenc FRC 7/355 103,38 8 000 285 000
7
Hradčanská
HR 13/449 73,40 18 000 375 000
8 Hůrka HU 1/310 32,36 7 000 150 000
9 Hůrka HU 2/313 45,34 13 000 250 000
10 Chodov CH 1/354 13,37 100 000 380 000
11 Jinonice JI 1/409+JI 2/410+JI 3/404 34,51 12 400 103 000
12 Karlovo náměstí (výstup Karlovo nám.) KN 3/566 17,70 41 000 377 000
13 Kobylisy (západ) KB 5/533A 26,53 5 700 120 000
14 Kobylisy (západ) KB 11/527A 23,80 5 700 25 000
15 Kobylisy (západ) KB 12/529A 24,13 5 700 30 000
16 Kobylisy (východ) KB 22/631A+KB 25/625A 48,70 14 000 350 000
17 Kolbenova KL 1/426 32,73 6 750 35 000
18 Ládví LA 26/517 96,62 1 800 20 000
19 Ládví LA 31/527 41,27 5 500 15 000
20 Letňany LT 2/355 26,63
3 000
55 000
21 Luka LK 9/350 188,49 130 27 000
22 Můstek (výstup Můstek) MSA 7/475.7 14,52 35 000 180 000
23 Můstek (výstup Václavské nám.) MSA 18/447 107,06 10 000 395 000
24 Muzeum MUC 2/352 59,18 20 000 385 000
25 Nádraží Holešovice (sever) NH 4/328 43,03 12 000 170 000
26 Náměstí Míru NM 4/433 18,74 40 000 373 000
27 Náměstí Republiky (výstup Nám. Republiky) NR 2/437C 208,53 7 000 400 000
28 Palmovka (západ) PA 1/532 28,63 20 000 368 000
29 Palmovka (západ) PA 4/504.2 10,36 42 000 105 000
30 Poliklinika Barrandov (TRAM) SO2027 5,50 4 350 12 000
31 Prosek PR 4/356 50,56 15 000 190 000
32 Roztyly RO 2/362 63,32 13 000 360 000
33 Sídliště Petřiny (TRAM) č. 01 15,40 1 600 11 000
34 Stodůlky (východ) SD 1/399 107,84 7 000 340 000
 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace